Alone in the Dark 2 žaidimo kodas

Praėjimas:

Sodas ir požemis:
Įėjimas į požemį:
Po sprogimo ir po to, kai žaidimas prasideda, pašalink prieš tave stovintį vaikiną.
Jis tau paliks tris užduotis: Vieną Thompson; Vieną šovinių apkabą; Vieną butelį.
surink jas ir išgerk butelį.
eik link kelio ir atsistok iš dešinės namo pusės.
kai prieisi prie dviejų statulų ir vienos statulos su inkaru, pastumk jį į priekį tiek, kad galėtum prieiti prie krašto.
tai turi pataryti labai greitai, nes jie pradeda šaudyti.

Sodo labirintas:
greitai bėk per labirintą laikydamasis tiesaus kelio, kuriuo tu įėjai per kliūtį.
bėgdamas antroje kryžkelėje pasuk į kairę.
tada į dešinę ir tu prieš save pamatysi keturias korteles. Pasiimk ant žemės gulintį kablį.
ženk ant dešinio deimanto ir tu įkrisi į požeminį pasaulį.

Požemis:
užmušk prieš tave stovintį vaikiną: vienas smūgis jį užmuš.
pastumk dėžę ir ieškok metalinių žmogeliukų, kuriuos padėk ant aukuro - jis atsiranda pastūmus dėžę.
už tavęs pasirodys vaiduoklis, paprasčiausiai nukauk ar nušauk jį ir pasiimk jo paliktą kardą.
surask ir pasiimk suplėšytą užrašų knygutę.
eik į koridoriaus galą ir prie kopėčių pasiimk butelį.
išgerk jį.
užlipk kopėčiomis.

Sodas:
po to, kai užlipsi laiptais, pasiimk kopėčių viršuje esančią virvę.
nulipk atgal ir grįžk prie pirmų kopėčių, kuriomis patekai į požemį.
ten išlipk ir vadovaukis raudonos širdies kryptimi, kad išeitum iš labirinto.
tu pasuksi į dešinę, po to staigiai į kairę ir sek ją, kol vėl galėsi pasukti į kairę.
pasuk į kairę ir sek ją, kol pasieksi vynmedžius.

Vienaakio plėšiko statula:
požemyje panaudok gautą kardą, kad nužudytum ir nugalėtum vynmedžius.
prieik prie Vienaakio plėšiko statulos.
nužudyk prie statulos stovintį žmogų, naudodamasis savo ginklais.
kai jis pakelia prieš tave koją, tu turi šauti.
po to, kai jį pašalinsi, panaudok kablį ir priderink jį prie virvės.
tu jau turėsi kablį ir virvę.
panaudok kablį ir virvę, mesdamas ją statulai į rankas.
tai palenks jas žemyn ir atidarys slaptą įėjimą.
prieš išeidamas, pasiimk laikraščio lapą.

Požemis po statula:
kopėčiomis nulipk žemyn, tu paslysi ir nukrisi, bet nesusižeisi.
prieš save pamatysi rankeną, monetą ir krepšį.
susirink visus daiktus ir padėk juos už lentos.
tu rasi negyvą detektyvą.
pas jį surask kitą suplėšytos užrašų knygutės dalį, taip pat jis turės pypkės valytuvą.
paimk abu šiuos daiktus.
sudėk dvi suplyšusios užrašų knygutės dalis ir perskaityk žinutę.
prieš tave atsiras užrakintos durys.
paimk išplėštą laikraščio lapą ir pakišk jį po durimis.
pasinaudok pypkės valikliu, kad pro rakto skylutę išstumtum kitoje durų pusėje esantį raktą.
raktas nukris ant laikraščio, tu jį galėsi pasiimti ir atsirakinti duris.

Sandėliukas:
panaudok popierinį maišelį ir pripildyk jį oru.
po to pastumk svertą ir pasitrauk iš kelio.
nukris statinė ir jį užmuš.
jis paliks keistą ginklą, butelį ir rankraštį.
nueik pas senelį laikrodį ir panaudok rankeną.
palenk ją ir slaptas įėjimas atsidarys.
paimk šovinių dėžę ir pasinaudok elevatoriumi.

Pragaro virtuvė:
Rūsys:
išsiimk rankraštį ir perplėšk jį į dvi dalis.
tai nužudys vaikiną su akordeonu, kuris paliks kablį.

Skalbykla:
pakeliui į rūsį pačiupk rūdos (battled ore) ar skalbinių dėžę. vadovaukis šūviais.

Tiras:
primušk du kambaryje esančius vaikinus.
pasiimk šovinius ir užtaisyk šautuvą.
šaudyk į taikinius, jie padarys 4 deimantines kortas.
atsidarys slaptas įėjimas su sargybiniu viduje.
sumušk, nušauk ar nugalėk jį.

Slapta spirito varykla:
pasiimk butelį viskio.
ant lentynų susirask butelį ir išgerk.
ant lentynų taip pat yra dvi knygos: viena apie Tom Flaherty, o kita apie biliardą. panaudok monetą ten, kur reikės užsiregistruoti ir gausi du žetonus.

Antras apsilankymas tire:
pasiūlyk vaikinui butelį viskio. jis butelį išgers.
kai tik įeisi į virtuvę, užsistok ant juodo pavadinimo ir Neptūno statula paleis į tave trišakį.
greitai pasitrauk atgal ir trišakis sužeis kitą vaikiną.
po to nueik prie statulos ir paprašyk karūnos.

Virtuvė:
atsisėsk prie stalo ir suvalgyk keptus kiaušinius.
iš karto po to tu būsi užpultas virėjo su nuodingomis strėlėmis.
panaudok keptuvę ir užpulk jį, taip jį nužudysi.

Sargybos kambarys:
pastebėk aptarnaujantį jauniklį prie dvigubų durų.
duok jam butelį užnuodyto vyno.
kambaryje tai panaikins sargybinius.
tu pastebėsi girtą iš tiro link tavęs einantį žmogų.
trenk jam su keptuve ir jis dings.
panaudok geltoną žetoną ir įdėk jį į vargonėlius.
tai suteiks tau vieną doubloon.
panaudok vargonėliuose rudą žetoną ir tai atidarys duris į miegamąjį.

Miegamasis:
nuo lovos paimk neperšaunamą liemenę.
paimk Tommy ginklą ir dėžę jo užtaisymui.

Pirmo aukšto fojė:
šauk ir nužudyk vaikiną koridoriuje.
šovinių nėra labai daug - jie baigsis!

Biliardinė:
vyrukas kambaryje ant biliardo stalo numes Derringer.
paimk jį ir jūs galėsite susikauti.
pirmiausia taikys jis, o kol jis tai darys, pasinaudok Derringer ir nušauk jį.
jis tau paliks kardą. susirask pusę pergamento.
taip pat susirask ir perskaityk knygą.

Pirmo aukšto miegamasis:
kardą panaudok mūšiui su kardais.
tada tu gausi kitą pergamento dalį.
sudėk abi pergamento puses, tada galėsi perskaityti žinutę.
paimk karūną ir uždėk ją ant baltos statulos viršaus.
tai atvers dar vieną kambarį.
paimk amuletą ir tu būsi perkeltas.

Kairioji teleportacijos stotis:
kambaryje rasi butelį ir žinutę.
išgerk butelį.

Mansardos prieškambaris:
surask seną medinį piratą Tommy ginklui ir amunicijai.
užmušk besisukantį šokėją ir kitą būtybę, kuri įeis į kambarį. ji tau paliks raktą.
šokėjas paliks rankinę granatą.

Mansardos atliekų kambarys:
įdėk auksiną į klouną dėžutėje.
paimk vatinį rutuliuką, kurį jis tau duos.

Mansarda:
pereik per kambarį į vidinį sodą.
šuniukas tave seks. įmesk rutuliuką į sodą su gyvatėmis.
šuniukas nubėgs paskui jį ir dings.
numesk rankinę granatą į kaminą ir išlįsk per jį.

Valgomasis:
kai nusileisi, užmušk tris vaikinus.
nuo Kalėdų eglės paimk spindintį biliardo rutulį.
grįžk į biliardinę ir panaudok biliardo rutulį ant Kinietiško biliardo stalo. tai atvers knygų spintą, kuri ves į slaptą kambarį. panaudok mansardoje gautą raktą, kad atidarytum užrakintas duris.

Slaptas Vienaakio plėšiko kambarys:
panaudok kablį, kad atrakintum ir atidarytum kambario duris. eik paskui Vienaakį plėšiką laiptais žemyn.

Kaip Grace Sanders:
nueik prie mašinos, atidaryk bagažinę ir paimk biliardo kamuoliuką. pasirodys vyras, kuris pravažiuos pro vartus.
jis sustos ir išlips.
šiuo atveju, tyliai nueik iki vasarnamio ir paimk kablį.
grįžk prie mašinos ir eik link miško.

Golfo vėliava:
biliardo kamuoliuką įmesk į golfo duobutę.
tada iš žemės turėtų iškilti statula.
ant statulos panaudok kablį, tai atvers slaptą įėjimą į medį ir tu būsi pagautas pirato.

Galleon:
Metalai:
įeik pro mažesnes iš dviejų durų jas pastumdamas.

Sargybos kambarys:
ant grindų surask paukščių lesalo ir juo palesink papūgą.
ji tau suteiks informacijos. radęs sumuštinį, jį suvalgyk.
paimk pipirinę. priėjęs prie sienos, pažiūrėk į laivų žemėlapį.

Antro lygio koridorius:
pasuk į kairę, o po to pasislėpk po dešinėje esančiais laiptais. kai praeis sargyba ir tavęs nebematys, greitai iš ten bėk ir lipk kopėčiomis į viršų gale koridoriaus.

Laivo denis:
labai lėtai sėlink iš savo slėptuvės į denį, kad tavęs nepastebėtų pasigėrę vyrai. vienas jų išmes dėžutę, skirtą uždegti ugniai. Paimk ją. eik link liuko vis dairydamasis į kapitono kabiną. virve nusileisk į kabiną.

Laivų galerija:
ieškok lifto.
įeik ten ir paskambink varpu.
prieš lipdamas į liftą, pasigriebk viščiuko koją.

Namo virtuvė:
virtuvėje panaudok raktą, atidaryk sandėliuką ir pasiimk molasų puoduką ir indą su ledukais.
ledukus papilk ant grindų ir prieik prie durų.
parodyk jam liežuvį ir jis supykęs seks tave.
po to kai jis paslys ir nugrius, išeik iš kambario ir nusileisk į pirmą aukštą.

Pirmo aukšto fojė:
molasų kibirėlį papilk ant grindų.
sargyba čia įstrigs.
eik į biliardinę.

Sargybos kambarys:
Pliušinį meškiuką padėk po lova ir prieik prie vargonėlių.
pasislėpk tarp sienos ir vargonėlių.
panaudok žetoną, įdėdamas jį į vargonėlius.
sargyba nueis link meškiuko.
ant jo užkris lova, tada tu gali eiti į liftą.
paskambink varpu, kad atvažiuotų liftas.
įlipk ir grįžk į virtuvę.

Kalėjimas:
panaudok raktą, kad atrakintum surakintuosius.
sumušk piratą. kai jis mirs, paliks tau kardą.
eik į kitą kambarį ir nužudyk dar vieną vaikiną.
išeik į fojė, pasukdamas į koridorių kairėje.
nužudyk ir trečią vaikiną.
jis tau paliks sprogdinimo kabelį ir pistoletą.

Laivo skysčių saugykla:
kardu nužudyk vyrą.
jis numes kelias kulkas, pistoletą, apsiaustą ir butelį su stebuklingu ekstraktu.
kai perskaitysi knygą, užsigaubk apsiaustu.
išeik pro duris dešinėje.

Laivo saugykla:
nužudyk vaikiną nušaudamas ar sumušdamas.
jis tau paliks keletą kulkų.

Metalo liejykla:
staigiai nužudyk du kalvius.
katilinėje surask žarsteklį ir paimk jį.
taip pat paimk ir reples.
ant grindų gulės raktas. Ant jo išgraviruota - miltelių parduotuvė.

Miltelių parduotuvė:
nužudyk vaikiną, paimk parako ir knygą.
užlipk geležinėmis kopėčiomis ir eik į pirmą laivo aukštą.
šitas kambarys jungiasi su metalo liejykla per platų įėjimą grindyse.

Patrankų kambarys:
įeik į kambarį ir prie didelės patrankos padėk parako.
nueik prie šarvų, replėmis nukirpk laidus, kurie laiko patrankas pririštas, kad nejudėtų.
taip pažadinsi sargybinį. atsargiai! greitai jį užmušk.
prieš išeidamas, atsuk patranką į paraką.
įkišk sprogdinimo kabelį į šovimo snapelį.
žarstekliu uždek kabelį. grįžęs į miegamąjį pasiimk butelį ir mažą auksinių monetų maišelį. eik į galeriją.

Laivų galerija:
durys bus užrakintos, bet tu pažvangink auksinių monetų maišeliu. atsidarys durys ir išeis du vaikinai.
užmušk juos kardu. eik į sandėlį ir ten užmušk vaikiną.
jis paliks metalinį deimantų plėšiką.
eik į priešais virtuvę esančias duris ir panaudok metalinį deimantų plėšiką, kad atidarytum duris.

Kapitono kambarys:
atsigavęs nuo kerų išbėk iš kambario ir grižk ant laivo denio.

Laivo denis:
nušauk muzikantą ir pasiimk kablį, kurį jis paliks.
kardu nužudyk ant denio likusius piratus.
eik paskui vaikiną, kuris lipa į žvalgybos postą, kuriame yra varnos lizdas.

Žvalgybos postas:
puldamas ir gindamasis nužudyk vaikiną, esantį varnos lizde. panaudok kablį, kad sugautum kabančią virvę ir peršok ant stiebo.

Foreyard:
pirmas atakuodamas nukauk vaikiną ant stiebo.
užšok ant denio ir paimk kapitono Nicholas kardą, kuris bus įstrigęs tarp denio lentų.

Galutinė kova:
replėmis nukirpk grandines, vienaakis plėšikas tau netrukdys. užpulk vienaakį plėšiką, nepamiršdamas kartais atsitraukti. geriausia muštis spontaniškai, neplanuojant.
tai jį truputį pribloškia. kai jau galvosi, kad jį pribaigei, įšok į atsarginę valtį ir išplauk iš didelio urvo.


   

Facebook komentarai