Anekdotai

Ateina Šv.Mergelė Marija pas Dievą ir sako:
- Dievuli, būk geras, leisk man šį vakarą į diskoteką nueit?
- Kaip gi tu, Šv.Mergelė Marija drįsti prašyti manęs tokių dalykų!? Taigi čia Žemės žmonių išmislai! Taigi nuodėmė didžiausia diskotekos visokios!
Šv.Marija:

Vyksta chemijos pamoka. Mokytoja iškviečia mokinį ir sako:
- Norėčiau sužinoti, kaip gauti vandenilį?
Mokinys:
- Kaip gaut vandenilį?
- Taip, kaip gauti vandenilį.
- Aaa... Vandenilį... Nu... Kaip gaut vandenilį... Nu tai reiškia...
Mokytojas:

Mokesčių inspektorius klausia naujojo lietuvio:
- Sakykite, o šitie, kur patikrinau, automobiliai, įmonės, vilos, namai už sąžiningai uždirbtusa pinigus įsigyti?
Naujasis lietuvis:
- Tai aišku! Sąžiningai dirbau kaip arklys ir uždirbau.

Į autobusą įlipa močiutė, prieina prie sėdinčio 10 metų bernioko ir sako:
- Vaikeli, užleisk, prašau, man vietą...
Berniokas:
- Močiute, turbūt tau kojas skauda?
- Taip, vaikeli. Labai skauda kojas.
- O tu, kai buvai jauna, užleisdavai vietą vyresniems?

Sukvietė kartą tikrų tikriausias išminčius žmones ir sako jiems:
- Žmonės, ar žinot, ką aš jums noriu pasakyt?
Žmonės:
- Nežinom, nežinom...
- Jei jau jūs tokie kvaili, tai aš nieko ir nesakysiu.
Kitą dieną jis vėl sukviečia žmones ir sako:

Mokytoja su pirmokais nusifotografavo. Fotografas padarė nuotraukas, mokytoja ir sako:
- Vaikučiai, nuotrauka, kurioje mes visi nusifotgrafavę (ir aš vidury), kainuoja 3 Lt. Rytoj paprašykit tėvelių pinigų, atsineškit ir nusipirksit.

Atvyko žmogus į komandiruotę, užeina į viešbutį, prieina prie administratoriaus ir sako:
- Gal kokį kambariuką turit?
- Deja, visi kambariai užimti. Yra vienas dvivietis kambarys, bet jame gyvena vienas žmogus... Su juo niekas gyvent nenori...
- O kodėl?

Sėdi prie dangoraižio senukas ant suoliuko ir rūko. Pro šalį eina praeivis, prieina prie senuko ir sako:
- Tai ar seniai rūkote?
- Jau koks 40 metų...
- O po kiek pakelių per dieną?
- Po kokius du...

Eina žmogelis sau koridorium ir burba sau po nosim:
- Palauk palauk, kaip jis sakė... Avinas? Ne ne ne... Ne avinas. Vandenis? Ne ne ne. Ne vandenis... Svarstyklės? Ne, ne svarstyklės... Kaip gi jis ten sakė? Mergelė? Ne ne. Tikrai ne. Skorpionas!? Ne....

Rusnė. Pavasaris. Potvynis. Kariškiai pasiėmę savo vienintelę amfibiją plaukia vaduoti apsemtų gyventojų. Plaukia, dairosi, kur čia kas dar gyvas likęs...
Staiga žiūri - vandens paviršiumi kepurė juda!

Du žmogėdros jau mėnesį laiko kaip badauja... 100km spinduliu jau suvalgė visus misionierius, visus turistus, keliautojus. Jau mėnesį laiko nieko neberanda. Eina abu nuliūdę, vos gyvi, žiūri - Tarzanas. Vienas žmogėdra prieina prie Tarzano ir sako:

Susitinka du kaimynai. Vienas sako:
- Nu, kaimynėli, kaip gyveni?
- Žinai, blogiau už šunį...
- Iš kur toks pesimizmas? Kodėl gi blogiau už šunį?

Aklas estas, kurčias latvis ir bekojis lietuvis ilgai meldėsi bažnyčioje. Galų gale maldomis išsikovojo audienciją pas Dievą. Nuvyko jie pas jį. Pirmas įeina aklas estas ir po kelių minučių išbėga ir šaukia:
- Ačiū, Viešpatie, aš jau matau!

Autobusų stotelėje stovi Petras su žmona ir aštuoniais vaikais ir aklas senukas su lazdele, kuris taip pat laukia autobuso.

Parbėga truputį išgėręs vyriškis namo ir rėkia žmonai:
- Žmona! Žmona! Laimėjau milijoną litų Teleloto! Tu net negali įsivaizduot! Milijoną litų! Greitai kraukis daiktus!

Plaukia "Titaniku" lietuvis, žydas ir estas. Plaukė jie sau, atrodo viskas gerai... Ir staiga "Titanikas" rėžėsi į ledkalnį ir pradėjo skęsti.
Kilo panika. Visi laksto, stengiasi prisigauti prie valčių, kiekvienas griebia tai, kas jam svarbiausia, brangiausia...

Stovi du kelių policininkai kaimo gale. Kelias eina per visą kaimą - vis tiek sulauks aukos. Tik žiūri - akurat! Žiguliukas kad eina! Net dulkės rūksta!
Abu policininkai dryžuotais pagaliukais tik mostelėjo. Žiguliukas sustojo.
Policininkai prieina:

Vyksta statybos. Didžiulis penkių aukštų namas baigiamas statyti.
Ir staiga iš penkto aukšto, nuo pat stogo, krenta darbininkas Petras. Tik tekšt ant žemės! Užsimušė.
Aplinkui tuojau pat susirinko jo kolegos, visi susirūpinę.
Prie jų pribėga darbų vykdytojas ir sako:

Ateina žmogelis į žaislų parduotuvę ir klausia pardavėjos:
- Panele, norėčiau nusipirkt "Barbę". Gal galėtumėt pasakyt, kiek jos kainuoja, kokios jos...

Į supermarketą ateina ekshibicionistas. Apsirengęs ilgu ploščium, o po ploščium nieko nėr...
Atsistoja prie kasos ir laukia, kol ateis mokėti kokia moteriškė.
Pagaliau atlekia moteriškutė su vežiumėliu, ima krauti visas prekes ant prekystalio.

Ateina žmogelis pas daktarą ir sako:
- Daktarėli, apžiūrėkit mane. Aš paskutinėm savaitėm taip blogai jaučiuosi... Kažkas ne taip.
- Tvarkoj, tuojau apžiūrėsim.
Apžiūrėjo daktaras pacientą, pabarškino ir sako:
- O, mielasis, tai kad ne kas... O, sakykit, jūs rūkot?

Skambutis į vieno buto duris. O šeimynėlė kaip tik vakarieniauja, ilsisi...
Šeimos galva prieina, atidaro. O ten stovi benamis ir sako:
- Gerbiamas šeimininke, ar negalėtumėt duoti gabalėlio torto?
Šeimininkas nustemba: atėjo benamis, o prašo torto!

Į Vilnių atvežė Mateikos paveikslą "Žalgirio mūšis". Žmonės plūsta iš visos Lietuvos. Pusė Lietuvos jau matė, kita pusė - dar nežino kur... pamatyt.
Ateina viena iš ekskursijų į muziejų, žmonių begalės, gidai nespėja pasakot... Grupei vadovaujantis gidas pasakoja:

Grįžta tėvas "pavargęs" iš darbo (žiauriai pavargęs). Dar iki namo "datraukė", o laiptinėje lipa - vis pora aukštų trūksta... Už turėklų laikosi, rankom mojuoja ir galvoja: datrauksiu šiandien, ar nedatrauksiu...

Išėjo iš miško briedis. Tikrų tikriausias briedis! Apsidairė ir pamatė aptvare briedę.
Briedis galvoja: na nebūsiu aš tikras briedis, jei...
Tik įsibėgėjo ir visu savo galingu kūnu šoko per tvorą! Ir užsikabino už jos labiausiai skaudama vieta...

Vaikšto vyr.inspektorius po policijos komisariatą. Užeina į vieną kabinetą, žiūri - du eiliniai tvatina žmogelį. Vyr. inspektorius iš kart prie tų eilinių ir klausia:
- Vyrai, tai už ką jūs tą žmogelį šitaip?

Ateina Petriukas iš mokyklos. Tėvas pasitinka ir sako:
- Na, tai kaip šiandien sekėsi, Petrai? Matau, toks žvalus?
- Na kaip... šešis gavau.
- Šešis? Neblogai, neblogai... O kodėl ne aštuonis ar dešimt?
- Matai, tėvai, šiandien tik šešios pamokos buvo...

Susitinka du naujieji rusai. Vienas sako:
- Kalianas, tu šitą... girdėjai? Vakar Serioga su savo 600 mersu kaip dėjosi į vyriškį su arkliu! Nu siaubas kažkoks!
- Nu nu? A kokios pasėkmės?

Dvi draugės su mažamečiais vaikais susitiko parke, užsikalbėjo, pradėjo pletkinti ir pamiršo apie vaikus. O vienas iš vaikų pamatė ant šaligatvio 5ct. monetą, ėmė ir prarijo! Užspringo mažas ta moneta, dūsta, kosti, "mama" gargaliuoja. Motina pasimetus, griebia vaiką ant rankų.

Vyksta egzaminas. Pilna auditorija studentų. Visi gauna begalę klausimų, o visi klausimai - testo principu: duoti keli atsakymai, reikia išsirinkt teisingą. Dėstytoja stovi prieky.

Atvažiavo žmogelis į miestą. Nuėjo į atrakcionų parką, vaikšto, ledus valgo... Patenkintas, džiaugiasi, stebisi viskuo...
Staiga prieina kažkokį atrakcioną. Atrakcionas iš pirmo žvilgsnio labai paprastas: pastatyta aukšta ir ilga siena, o joje - skylė. Didžiausia eilė žmonių nutįsusi!

Atėjo pas karalių Saliamoną dvi moteriškės, ir atsitempė su savim kažkokį jaunuolį. Na ir sako moteriškės karaliui Saliamonui:

Atvažiavo į Vilnių, į turgų du ūkininkai pardavinėt bulves. Pardavinėjo, pardavinėjo ir vienas staiga sako:
- Klausyk, Antanai, tu man paaiškink, kada gyvenimas taps geresnis?
Antanas pagalvojo ir sako:

Sėdėjo Dievas, neturėjo ką veikti ir sukūrė šviesą.
Pagalvojo velnias ir sukūrė tamsą.
Dievas dar truputį pagalvojo ir sukūrė vyrą.
Velnias irgi neatsiliko ir sukūrė moterį.
Tada Dievas dar kartelį pagalvojo ir sukūrė teisininką.

Susitinka du gruzinai. Vienas ir klausia:
- Klausyk, Valiko, visą laiką norėjau tavęs paklausti - kodėl tu toks juodas? Kad plaukai juodi, aš suprantu. Visi mes gruzinai juodi, bet kodėl tavo oda juoda?

Studentas kalbasi su savo mergina, irgi studente.
- Klausyk, Maryte, jei tau reikia pinigų, tai tu sakyk. Tik nesigėdyk, sakyk.
- Ne... Gal nereikia...
- Maryte, jei reikia, tai taip ir sakyk, kad reikia. Ko čia gėdytis?
- Nu žinai... Gal ir reikėtų...

Atėjo naujokas į golfo klubą. Taisyklių jokių nežino, lazdą pasiėmė, priėjo prie profesionalo ir sako:
- Tikriausiai seniai žaidi, gal gali paaiškint man taisykles? Aš čia pirmą kartą. Kaip čia žaist?
Profesionalas atsako:

Vienoje autobuso stotelėje į autobusą įlipa jauna graži mergina. O autobuse sėdi vieni vyrai. Mergina apsidairo - atsisėst nėra kur. O vyrai vietos neužleidžia, visi kviečia prisėst ant kelių.

Vaikinas atbėga į parduotuvę, pribėga prie prekystalio ir sako pardavėjai:
- Panele pardavėja, man prašau butelį degtinės ir butelį "Coca colos". Pusę litro. Užteks.
Susimoka, pasiima butelius ir išeina.
Po 30 min. vėl ateina į parduotuvę ir sako:

Sugalvojęs savo naują reliatyvumo teoriją, Einšteinas važinėjo po visą Ameriką, susitikinėjo su mokslininkais ir visiems skaitė paskaitą apie reliatyvumo teoriją.
Paskaitų buvo labai daug. Važinėjo jis visą laiką su savo vairuotoju. Vieną kartą vairuotojas jam sako:

Užsinorėjo vienas vaikinas... Žodžiu, užsinorėjo....
Išsikvietė "dirbančią" merginą. Jis jai ir sako:
- Norėčiau pasinaudot jūsų paslaugomis.
Mergina:
- Gerai. 300Lt.
- Bet, matot, norėčiau su... iškrypimais...
Mergina:
- Nuuuu.....

Grįžta vyras namo: pavargęs, nuliūdusiu veidu. Žmona pasitinka ir sako:
- Prašau, Jeronimai, vakarienė ant stalo.
Jis užeina liūdnas visas...
- Kas čia tau darosi, Jeronimai? Veidas kažkoks sustingęs?

Šeštadienio vakare vyras gerai pavalgė, pažiūrėjo televizorių, alaus truputį išgėrė... Nuotaika gera. Galvoja: ko dar iki pilnos laimės trūksta? O kodėl gi man su žmonele audringai nakties nepraleidus?!
Tik kaip čia ją įkalbėjus?...

Atvažiuoja į mokyklą inspektorius patikrinti, kaip mokiniai mokosi. Ateina į tikybos pamoką ir klausia:
- Štai, prašau, mokiny, atsistokite...
Atsistoja mokinys:
- Aš Petriukas.
- Petriuk, pasakykite, kas sugriovė Jerichono sienas?
Petriukas:

Nusipirko čiukčia loterijos "To dar nebuvo" bilietą. Ir kažkaip netikėtai - laimėjo!
Jį pakvietė į studiją, filmuotis žaidime. Žaidimą veda viena iš Lietuvos žvaigždžių.
- Mielasis nugalėtojau, prašau rinktis pirmąjame lygyje spalvą.
Čiukčia:
- Žalia.

Tamsi naktis, stiprus vėjas šakas laužo... Staiga į Knysliuko namo duris kažkas pasibeldžia: tuk tuk tuk!
Knysliukas prieina prie durų ir klausia:
- Kas ten?
- Tai aš, atidaryk!
- O kas tu?
- Tai aš, Mikė Pūkuotukas.
- Tai tu, Mike Pūkuotuk?

Šerlokas Holmsas ir daktaras Vatsonas skrenda oro balionu. Staiga oro balionas patenka į debesį, o vėjas balioną ima nešti kartu su debesiu. Aplinkui nieko nesimato. Vėjas neša balioną valandą, antrą...

Atėjo žmogelis po vakarykščio baliaus į darbą, sveikatos - nėra. Bendradarbiai pamatė - serga kolega. Kiek gali kankintis, kreti visas. Galvoja - reikia padėt kažkaip žmogui.

Eina gatve mergina. Prieina močiutę, kuri sėdi prie svarstyklių ir visus norinčius sveria.
Mergina sumoka 50 ct, užlipa ant svarstyklių, pasižiūri, kiek sveria ir sako:
- Uiiiii, ojojoi...

Buvo miške balius. Briedis (nebūtų briedis) eilinį kartą prisirūkė narkotikų, prisigėrė degtinės... O ryte, aišku, jam bloga. Eina mišku, svirduliuoja, visas nugeibęs...
Galvoja - gal kokio vandens atsigert, gal pramuš... Prieina upelį, pasilenkia ir geria.

Ateina Šv.Mergelė Marija pas Dievą ir sako:
- Dievuli, būk geras, leisk man šį vakarą į diskoteką nueit?
- Kaip gi tu, Šv.Mergelė Marija drįsti prašyti manęs tokių dalykų!? Taigi čia Žemės žmonių išmislai! Taigi nuodėmė didžiausia diskotekos visokios!
Šv.Marija:

Vyksta chemijos pamoka. Mokytoja iškviečia mokinį ir sako:
- Norėčiau sužinoti, kaip gauti vandenilį?
Mokinys:
- Kaip gaut vandenilį?
- Taip, kaip gauti vandenilį.
- Aaa... Vandenilį... Nu... Kaip gaut vandenilį... Nu tai reiškia...
Mokytojas:

Mokesčių inspektorius klausia naujojo lietuvio:
- Sakykite, o šitie, kur patikrinau, automobiliai, įmonės, vilos, namai už sąžiningai uždirbtusa pinigus įsigyti?
Naujasis lietuvis:
- Tai aišku! Sąžiningai dirbau kaip arklys ir uždirbau.

Į autobusą įlipa močiutė, prieina prie sėdinčio 10 metų bernioko ir sako:
- Vaikeli, užleisk, prašau, man vietą...
Berniokas:
- Močiute, turbūt tau kojas skauda?
- Taip, vaikeli. Labai skauda kojas.
- O tu, kai buvai jauna, užleisdavai vietą vyresniems?

Sukvietė kartą tikrų tikriausias išminčius žmones ir sako jiems:
- Žmonės, ar žinot, ką aš jums noriu pasakyt?
Žmonės:
- Nežinom, nežinom...
- Jei jau jūs tokie kvaili, tai aš nieko ir nesakysiu.
Kitą dieną jis vėl sukviečia žmones ir sako:

Mokytoja su pirmokais nusifotografavo. Fotografas padarė nuotraukas, mokytoja ir sako:
- Vaikučiai, nuotrauka, kurioje mes visi nusifotgrafavę (ir aš vidury), kainuoja 3 Lt. Rytoj paprašykit tėvelių pinigų, atsineškit ir nusipirksit.

Atvyko žmogus į komandiruotę, užeina į viešbutį, prieina prie administratoriaus ir sako:
- Gal kokį kambariuką turit?
- Deja, visi kambariai užimti. Yra vienas dvivietis kambarys, bet jame gyvena vienas žmogus... Su juo niekas gyvent nenori...
- O kodėl?

Sėdi prie dangoraižio senukas ant suoliuko ir rūko. Pro šalį eina praeivis, prieina prie senuko ir sako:
- Tai ar seniai rūkote?
- Jau koks 40 metų...
- O po kiek pakelių per dieną?
- Po kokius du...

Eina žmogelis sau koridorium ir burba sau po nosim:
- Palauk palauk, kaip jis sakė... Avinas? Ne ne ne... Ne avinas. Vandenis? Ne ne ne. Ne vandenis... Svarstyklės? Ne, ne svarstyklės... Kaip gi jis ten sakė? Mergelė? Ne ne. Tikrai ne. Skorpionas!? Ne....

Rusnė. Pavasaris. Potvynis. Kariškiai pasiėmę savo vienintelę amfibiją plaukia vaduoti apsemtų gyventojų. Plaukia, dairosi, kur čia kas dar gyvas likęs...
Staiga žiūri - vandens paviršiumi kepurė juda!

Du žmogėdros jau mėnesį laiko kaip badauja... 100km spinduliu jau suvalgė visus misionierius, visus turistus, keliautojus. Jau mėnesį laiko nieko neberanda. Eina abu nuliūdę, vos gyvi, žiūri - Tarzanas. Vienas žmogėdra prieina prie Tarzano ir sako:

Susitinka du kaimynai. Vienas sako:
- Nu, kaimynėli, kaip gyveni?
- Žinai, blogiau už šunį...
- Iš kur toks pesimizmas? Kodėl gi blogiau už šunį?

Aklas estas, kurčias latvis ir bekojis lietuvis ilgai meldėsi bažnyčioje. Galų gale maldomis išsikovojo audienciją pas Dievą. Nuvyko jie pas jį. Pirmas įeina aklas estas ir po kelių minučių išbėga ir šaukia:
- Ačiū, Viešpatie, aš jau matau!

Autobusų stotelėje stovi Petras su žmona ir aštuoniais vaikais ir aklas senukas su lazdele, kuris taip pat laukia autobuso.

Parbėga truputį išgėręs vyriškis namo ir rėkia žmonai:
- Žmona! Žmona! Laimėjau milijoną litų Teleloto! Tu net negali įsivaizduot! Milijoną litų! Greitai kraukis daiktus!

Plaukia "Titaniku" lietuvis, žydas ir estas. Plaukė jie sau, atrodo viskas gerai... Ir staiga "Titanikas" rėžėsi į ledkalnį ir pradėjo skęsti.
Kilo panika. Visi laksto, stengiasi prisigauti prie valčių, kiekvienas griebia tai, kas jam svarbiausia, brangiausia...

Stovi du kelių policininkai kaimo gale. Kelias eina per visą kaimą - vis tiek sulauks aukos. Tik žiūri - akurat! Žiguliukas kad eina! Net dulkės rūksta!
Abu policininkai dryžuotais pagaliukais tik mostelėjo. Žiguliukas sustojo.
Policininkai prieina:

Vyksta statybos. Didžiulis penkių aukštų namas baigiamas statyti.
Ir staiga iš penkto aukšto, nuo pat stogo, krenta darbininkas Petras. Tik tekšt ant žemės! Užsimušė.
Aplinkui tuojau pat susirinko jo kolegos, visi susirūpinę.
Prie jų pribėga darbų vykdytojas ir sako:

Ateina žmogelis į žaislų parduotuvę ir klausia pardavėjos:
- Panele, norėčiau nusipirkt "Barbę". Gal galėtumėt pasakyt, kiek jos kainuoja, kokios jos...

Į supermarketą ateina ekshibicionistas. Apsirengęs ilgu ploščium, o po ploščium nieko nėr...
Atsistoja prie kasos ir laukia, kol ateis mokėti kokia moteriškė.
Pagaliau atlekia moteriškutė su vežiumėliu, ima krauti visas prekes ant prekystalio.

Ateina žmogelis pas daktarą ir sako:
- Daktarėli, apžiūrėkit mane. Aš paskutinėm savaitėm taip blogai jaučiuosi... Kažkas ne taip.
- Tvarkoj, tuojau apžiūrėsim.
Apžiūrėjo daktaras pacientą, pabarškino ir sako:
- O, mielasis, tai kad ne kas... O, sakykit, jūs rūkot?

Skambutis į vieno buto duris. O šeimynėlė kaip tik vakarieniauja, ilsisi...
Šeimos galva prieina, atidaro. O ten stovi benamis ir sako:
- Gerbiamas šeimininke, ar negalėtumėt duoti gabalėlio torto?
Šeimininkas nustemba: atėjo benamis, o prašo torto!

Į Vilnių atvežė Mateikos paveikslą "Žalgirio mūšis". Žmonės plūsta iš visos Lietuvos. Pusė Lietuvos jau matė, kita pusė - dar nežino kur... pamatyt.
Ateina viena iš ekskursijų į muziejų, žmonių begalės, gidai nespėja pasakot... Grupei vadovaujantis gidas pasakoja:

Grįžta tėvas "pavargęs" iš darbo (žiauriai pavargęs). Dar iki namo "datraukė", o laiptinėje lipa - vis pora aukštų trūksta... Už turėklų laikosi, rankom mojuoja ir galvoja: datrauksiu šiandien, ar nedatrauksiu...

Išėjo iš miško briedis. Tikrų tikriausias briedis! Apsidairė ir pamatė aptvare briedę.
Briedis galvoja: na nebūsiu aš tikras briedis, jei...
Tik įsibėgėjo ir visu savo galingu kūnu šoko per tvorą! Ir užsikabino už jos labiausiai skaudama vieta...

Vaikšto vyr.inspektorius po policijos komisariatą. Užeina į vieną kabinetą, žiūri - du eiliniai tvatina žmogelį. Vyr. inspektorius iš kart prie tų eilinių ir klausia:
- Vyrai, tai už ką jūs tą žmogelį šitaip?

Ateina Petriukas iš mokyklos. Tėvas pasitinka ir sako:
- Na, tai kaip šiandien sekėsi, Petrai? Matau, toks žvalus?
- Na kaip... šešis gavau.
- Šešis? Neblogai, neblogai... O kodėl ne aštuonis ar dešimt?
- Matai, tėvai, šiandien tik šešios pamokos buvo...

Susitinka du naujieji rusai. Vienas sako:
- Kalianas, tu šitą... girdėjai? Vakar Serioga su savo 600 mersu kaip dėjosi į vyriškį su arkliu! Nu siaubas kažkoks!
- Nu nu? A kokios pasėkmės?

Dvi draugės su mažamečiais vaikais susitiko parke, užsikalbėjo, pradėjo pletkinti ir pamiršo apie vaikus. O vienas iš vaikų pamatė ant šaligatvio 5ct. monetą, ėmė ir prarijo! Užspringo mažas ta moneta, dūsta, kosti, "mama" gargaliuoja. Motina pasimetus, griebia vaiką ant rankų.

Vyksta egzaminas. Pilna auditorija studentų. Visi gauna begalę klausimų, o visi klausimai - testo principu: duoti keli atsakymai, reikia išsirinkt teisingą. Dėstytoja stovi prieky.

Atvažiavo žmogelis į miestą. Nuėjo į atrakcionų parką, vaikšto, ledus valgo... Patenkintas, džiaugiasi, stebisi viskuo...
Staiga prieina kažkokį atrakcioną. Atrakcionas iš pirmo žvilgsnio labai paprastas: pastatyta aukšta ir ilga siena, o joje - skylė. Didžiausia eilė žmonių nutįsusi!

Atėjo pas karalių Saliamoną dvi moteriškės, ir atsitempė su savim kažkokį jaunuolį. Na ir sako moteriškės karaliui Saliamonui:

Atvažiavo į Vilnių, į turgų du ūkininkai pardavinėt bulves. Pardavinėjo, pardavinėjo ir vienas staiga sako:
- Klausyk, Antanai, tu man paaiškink, kada gyvenimas taps geresnis?
Antanas pagalvojo ir sako:

Sėdėjo Dievas, neturėjo ką veikti ir sukūrė šviesą.
Pagalvojo velnias ir sukūrė tamsą.
Dievas dar truputį pagalvojo ir sukūrė vyrą.
Velnias irgi neatsiliko ir sukūrė moterį.
Tada Dievas dar kartelį pagalvojo ir sukūrė teisininką.

Susitinka du gruzinai. Vienas ir klausia:
- Klausyk, Valiko, visą laiką norėjau tavęs paklausti - kodėl tu toks juodas? Kad plaukai juodi, aš suprantu. Visi mes gruzinai juodi, bet kodėl tavo oda juoda?

Studentas kalbasi su savo mergina, irgi studente.
- Klausyk, Maryte, jei tau reikia pinigų, tai tu sakyk. Tik nesigėdyk, sakyk.
- Ne... Gal nereikia...
- Maryte, jei reikia, tai taip ir sakyk, kad reikia. Ko čia gėdytis?
- Nu žinai... Gal ir reikėtų...

Atėjo naujokas į golfo klubą. Taisyklių jokių nežino, lazdą pasiėmė, priėjo prie profesionalo ir sako:
- Tikriausiai seniai žaidi, gal gali paaiškint man taisykles? Aš čia pirmą kartą. Kaip čia žaist?
Profesionalas atsako:

Vienoje autobuso stotelėje į autobusą įlipa jauna graži mergina. O autobuse sėdi vieni vyrai. Mergina apsidairo - atsisėst nėra kur. O vyrai vietos neužleidžia, visi kviečia prisėst ant kelių.

Skrenda vienas pilietis lėktuvu ir staiga jam pasidaro bloga.
- Oi kaip man bloga! Tuojau vemsiu! Oi, ką daryt?
Krėslo kaimynas sako:
- Palauk! Tu va tą raudoną mygtuką spausk!
- Prie ko čia mygtukas? Man bloga!
- Sakau spausk mygtuką!

Vienas vyrukas, bedarbis, atsiverčia laikraštį ir mato jame skelbimą: "Firmai reikalingas patyręs darbuotojas, kuris padėtų spręsti labai sudėtingas firmos problemas. Mėnesio alga - 150 000$."
Vyrukas galvoja: už tokią algą aš galiu laisvai bet kokias problemas išspręsti...

Į Lietuvą atvyksta 3 užsieniečiai, kurie nemoka lietuvių kalbos. Sako ką išgirsim tą ir sakysim.

Na eina vienas ir mato kaip žaidžia vaikai su kamuoliu ir girdi: "Bumt į sieną ir atgal, bumt į sieną ir atgal"

Simon comes to her mother and asks:

-Mom, or to jump off a roof?

-And the lessons have already done?-response mom ...: D

the teacher ask Nadim ... Why do you not have a girlfriend?

because my knob its to short..:)

Nadim eina i mokykla ir po kurio laiko susitinka mokytoja..ir mokytoja sako?..Nadim,kodel nebuvai mokykloja?

-Delto,kad tavo vyras slapinasi i lova kai jus dviese miegate!!!!!!!:)

del ko karve issiplovusi galva iseina i lauka paesti zoles..kad piena turetu zviezia vaikams..:))

grėbia blondinė lapus ir iškrenta iš medžio

Sustabdo policininkas vairuotoja ir sako:- Jūs laimėjote 500 litų už tai, kad vairavote prisisegęs saugos diržą. Ką darysite su laimėtais pinigais?- Nežinau, turbūt išlaikysiu egzaminą vairuotojo pažymėjimui gauti...Žmona sako:- Neklausykite!

Mokykla. Pamoka.

Lietuvių pamoka. Mokytoja sako:- Taigi, vaikai, pasakykite sakinį su žodžiais "tikriausiai" ir "nes". Na Onute?- Tikriausiai eisime į parduotuvę, nes taikomos didelės nuolaidos.- Gerai, Onute, dešimt. O tu Maryte?- Tikriausiai eisime grybauti, nes vakar lijo.- Gerai irgi dešimt.

Skrenda lėktuvu Kubilius, Paleckis ir Lansbergis. Paleckis sako:

- Jei išmesčiau 100 lt, padaryčau 1 žmogų laiminga. Landsbergis sako :

- Jei išmesčiau 100 lt po 10 lt , padaryčiau 10 žmonių laimingus. Kubilius sako :

Grysta vyras po puses metu is tarnybos nusiveda zmona y balkona ir sako ziurek kokie grazus medziai,pauksciai,koks grazus dangus..atsiziurek nes dabar menesi matysi tik lubas ;D

-Klausyk,pavesi sivakar mane namo?

-Negaliu,vakar teises ateme.

-Uz ka?

-Kirtau 10 istisiniu liniju.

-Kaip?

-Vaziavau skersai pesciuju perejos...

Ateina žmogus pas bičiulį, beldžia, niekas neatidaro.

- Jo nėra namie - kažkur išvyko, - ištaria šalia būdos stovintis šuva.

Žmogus išsigąsta ir klausia:

- O tu ką, lot nemoki?

- Moku, bet nenorėjau išgąsdinti...

Kalbasi trys katinai ir giriasi kokie jie tingūs.

Vienas sako:

-Aš toks tingus,kad kai pelės man pro nosį laksto aš tingiu atsikelti ir jas pagauti...

Kitas sako:

-O aš toks tingus,kad kai man tiesiai prieš nosį padeda paėsti aš tingiu atsikelti ir paėst.

Kodėl blondine negali vienoje orkaitėje kepti dvieju pyragu?

Nes orkaite neikaista 400 laipsniu:DDDD

mokytojas:

-vaikai,atsistokite kas save laiko kvailiu!

po minutes atsistoja Petriukas. Mokytojas ir klausia:

-Petriuk,tu save laikai kvailu?

-Ne,bet nemalonu kai jus vienas stovite,-atsako Petriukas.

„Eina Gedimino prospekto šaligatviu vienoje pusėje Kubilius, o kitoje – senutė.

Kuo skiriasi pesimistas nuo optimisto? Pesimistas ajajai nebestovi Optimistas bet kaip graziai kaba

Santechnikas baigia montuoti kriauklę psichoanalitiko namuose ir sako:

– Iš jūsų 300 litų.

– Jums reikalingi pinigai?

– Taip.

– Noretumėte apie tai pasikalbėti?

Skrosdama dvidešimta žuvį žmona atsidūsta ir sako vyrui:

– Kodel tu žvejyboje su visais degtinės negeri?

Per egzamina profesorius piktinasi:

– Kaip galima taip beviltiškai nieko nežinoti?!

– Atleiskite, profesoriau, maniau, egzaminas tik rytoj.

Važiuoja traukiniu trys

vyriškiai.

Vienas sako:

– Mano žmona, budama

nešcia, skaite knyga „Du kapitonai“

ir gime du berniukai.

– Taip, maniške irgi skaite –

„Tris muškietininkus“ – gime

trys sunus.

Trecias pabalo ir papraše

nesa vilkas su kiskiu spinta i devinta auksta, sustojo.vilkas sako kiskiui:

-eik paziuret kiek dar aukstu liko, o as pailsesiu.

grizta kiskis ir pranesa:

turiu 2 naujienas vie gera, o kita bloga: gera ta kad liko 1 aukstas, o bloga ta kad ne i ta laiptine nuejom...

Žaidžia kortomis lapė, vilkas, meška ir zuikis. Vilkas sako:

- Kas sukčiaus, gaus į snukį. Į smailą, ryžą snukį.

Vaikiai įeinant į klasę gražiai pasisveikina su mokytoja ir sėdasi į savo vietas. Tiktai Petriukas nieko nesako ir atsisėda į suolą. Mokytoja sako:

- Petriuk, labai nemandagu taip ateiti ir nepasisveikinti. Išeik iš klasės ir ateik iš naujo kaip tavo tėvelis ateina į namus.

Jaunas kunigas bijo pirma karta sakyt pamoksla. Uzejes pas sena kuniga praso patarimu. Senasis jam sako:

-Isgerk 100g ir viskas bus gerai!

Po misiu jaunasis klausia:

-Kokias klaidas padariau?

Kuo skiriasi vitaminai nuo pinigu?

Vitaminu labiausiai truksta pavasari, o pinigu visada

Kuo skiriasi vyrai pesimistai, nuo vyru optimistu?

Pesimistai mano, kad visos moterys yra laisvo elgesio, o pesimistai noretu, kad taip butu.

-Panele ar atsiduotumėt man už milijoną eurų?

-Kodel gi ne.

-O už 100 eurų?

-Kuo Jūs mane laikote?!?!

-Na kuom aš jus laikau, mes jau išiaiskinome pirmame klausime, beliko tik suderinti kainą.

Kai girtas zuikelis ridena baranką,

Kai senis ateina su šnapso bačka .

Kai baltas arklys palei langą vaidenas ,

Žinok kalėdos jau čia...

Mama nusipirko melo detektoriu. Petriukas grižta iš mokyklos mama klausia:

-Kiek šiandien gavai?

Petriukas atsako:

-Dešimt.

Melo detektorius pipipip,na gerai gerai du.

Mama sako,o kai aš mokiausi man vien dešimtukai buvo melo detektorius pipipip.

Karalius pasikvietė lietuvi lenka ir rūsa, ir jiems sako:

-Išsikaskite sau duobes.

Lenkas išsikase didele didele duobe,rūsas dar didesne,o lietuvis labai labai mažyte.

Karalius sako:

- Dabar prišikite i jas.

Vyras stovi ant baseino krašto ir šaukia:

- Dieve mano! Negali būti!.

Po kurio laiko pasirodo plaukimo mokytojas ir klausia:

- Kas atsitiko?

Vyras:

- Vakar mano žmona pirmą kartą mokėsi plaukti, o šiandien po vandeniu jau išbuvo tris valandas!

Po 25 bendro gyvenimo metų, žmona randa vyro stalčiuje tris kiaušinius ir tris šimtus litų, na ir klausia vyro kodėl taip yra, tas ir sako kai būdavau tau neištikimas padėdavau į stalčių kiaušinį. O... galvoja žmona per 25 metus trys kartai neblogai.

- O iš kur trys šimtai litų??

Pensininkas sanatorijoj susipažysta su bendraamže dama ir sako jai:

- Aš seniausios profesijos atstovas. Miegu už pinigus.

- ???

- Sargas aš...

- Ką pasakė žmona, kai pamatė tave bučiuojantis su kaimyne?

- Nieko. O tuos du priekinius dantis ir taip reikėjo ištraukti.

Klausimas: Ką geriausia galima nusipirkti Vilniuje?

Atsakymas: Bilietą į Kauną.

Nemokama medicina Lietuvoje.

Tarifai:

- 1000 ir patvirtinsiu, kad jums skauda

- 1500 nurodysiu kur skauda

- nuo 10 000 patarsiu ka daryti...

Žmona sako vyrui:

- Išeinu penkioms minutėms, pamaišyk kas pusvalandį sriubą!

bebras klausia bebro:

-ka grauzi?

-Medi. o tu?

-Medi.- Keiciam?

-GERAI-atsako sis

Tikra situacija: Gėrė gėrė centre, žiūri jau šleivas visas. Galvoja namo reikia, pažiūri tik 20lt turi. Prieina prie taksisto, sako:

- Turiu 20 lt iki koralu nuveši? taksistas sutiko.

Pavažiavo keletą kilometrų ,pyst į piniginę nėra litų!

susitinka 2 draugai vienas ir klausia:

-kaip tavo zmonos gimtadienis ?

-gerai.

-ka jai padovanojai ?

-perlu verini.

-bet zadejai padovanoti automobili. ?

-tai bet netikru automobiliu nera.o perlu yra.

dziunglese buvo rengiamas graziausio ir protingiausio zveries konkursas.visi zverys sustojo o bezdzione atsidure per viduri.ir supykus sako:

-nors pesiplesk! as ir grazi ir protinga!

Stovi dvi paneles prie stotes

Ir ateina bobute sako ka cia veikiat paneles?

Sako laukiam saldainiuku sako tai ir as palauksiu

privazioje du vyrukai sako mes suprantam kad jaunos paneles

Ateina Onutė į parduotuvę ir sako: -Ar galite mane aptarnauti be eilės? Mano tėtis yra namuose ir labai manęs laukia.

Eina žmogus vilniaus gatve ir įlipa į taksi.

Taksistas sako:

-Sit down.

tas išlipo.Atėjo kitas klientas taksistas sako:

-Sit down.Tas vėl išlipo ilipa trečias klientas anas sako:

-Sit down.

-P*ZDOWN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,-atrėžia jis

Tegul apsilaižo tie, kurie manęs negavo. Tegul padvėsta tie, kurie manęs nenorėjo. (finger)

Petriukas klausia močiutės:

-Močiute, ar nematei mano LSD tablečių?

-Velniop tas tavo tabletes, ar matei drakonus virtuvėje?

Skrenda vienas pilietis lėktuvu ir staiga jam pasidaro bloga.
- Oi kaip man bloga! Tuojau vemsiu! Oi, ką daryt?
Krėslo kaimynas sako:
- Palauk! Tu va tą raudoną mygtuką spausk!
- Prie ko čia mygtukas? Man bloga!
- Sakau spausk mygtuką!

Vienas vyrukas, bedarbis, atsiverčia laikraštį ir mato jame skelbimą: "Firmai reikalingas patyręs darbuotojas, kuris padėtų spręsti labai sudėtingas firmos problemas. Mėnesio alga - 150 000$."
Vyrukas galvoja: už tokią algą aš galiu laisvai bet kokias problemas išspręsti...

Į Lietuvą atvyksta 3 užsieniečiai, kurie nemoka lietuvių kalbos. Sako ką išgirsim tą ir sakysim.

Na eina vienas ir mato kaip žaidžia vaikai su kamuoliu ir girdi: "Bumt į sieną ir atgal, bumt į sieną ir atgal"

Simon comes to her mother and asks:

-Mom, or to jump off a roof?

-And the lessons have already done?-response mom ...: D

the teacher ask Nadim ... Why do you not have a girlfriend?

because my knob its to short..:)

Nadim eina i mokykla ir po kurio laiko susitinka mokytoja..ir mokytoja sako?..Nadim,kodel nebuvai mokykloja?

-Delto,kad tavo vyras slapinasi i lova kai jus dviese miegate!!!!!!!:)

del ko karve issiplovusi galva iseina i lauka paesti zoles..kad piena turetu zviezia vaikams..:))

grėbia blondinė lapus ir iškrenta iš medžio

Sustabdo policininkas vairuotoja ir sako:- Jūs laimėjote 500 litų už tai, kad vairavote prisisegęs saugos diržą. Ką darysite su laimėtais pinigais?- Nežinau, turbūt išlaikysiu egzaminą vairuotojo pažymėjimui gauti...Žmona sako:- Neklausykite!

Mokykla. Pamoka.

Lietuvių pamoka. Mokytoja sako:- Taigi, vaikai, pasakykite sakinį su žodžiais "tikriausiai" ir "nes". Na Onute?- Tikriausiai eisime į parduotuvę, nes taikomos didelės nuolaidos.- Gerai, Onute, dešimt. O tu Maryte?- Tikriausiai eisime grybauti, nes vakar lijo.- Gerai irgi dešimt.

Skrenda lėktuvu Kubilius, Paleckis ir Lansbergis. Paleckis sako:

- Jei išmesčiau 100 lt, padaryčau 1 žmogų laiminga. Landsbergis sako :

- Jei išmesčiau 100 lt po 10 lt , padaryčiau 10 žmonių laimingus. Kubilius sako :

Grysta vyras po puses metu is tarnybos nusiveda zmona y balkona ir sako ziurek kokie grazus medziai,pauksciai,koks grazus dangus..atsiziurek nes dabar menesi matysi tik lubas ;D

-Klausyk,pavesi sivakar mane namo?

-Negaliu,vakar teises ateme.

-Uz ka?

-Kirtau 10 istisiniu liniju.

-Kaip?

-Vaziavau skersai pesciuju perejos...

Ateina žmogus pas bičiulį, beldžia, niekas neatidaro.

- Jo nėra namie - kažkur išvyko, - ištaria šalia būdos stovintis šuva.

Žmogus išsigąsta ir klausia:

- O tu ką, lot nemoki?

- Moku, bet nenorėjau išgąsdinti...

Kalbasi trys katinai ir giriasi kokie jie tingūs.

Vienas sako:

-Aš toks tingus,kad kai pelės man pro nosį laksto aš tingiu atsikelti ir jas pagauti...

Kitas sako:

-O aš toks tingus,kad kai man tiesiai prieš nosį padeda paėsti aš tingiu atsikelti ir paėst.

Kodėl blondine negali vienoje orkaitėje kepti dvieju pyragu?

Nes orkaite neikaista 400 laipsniu:DDDD

mokytojas:

-vaikai,atsistokite kas save laiko kvailiu!

po minutes atsistoja Petriukas. Mokytojas ir klausia:

-Petriuk,tu save laikai kvailu?

-Ne,bet nemalonu kai jus vienas stovite,-atsako Petriukas.

„Eina Gedimino prospekto šaligatviu vienoje pusėje Kubilius, o kitoje – senutė.

Kuo skiriasi pesimistas nuo optimisto? Pesimistas ajajai nebestovi Optimistas bet kaip graziai kaba

Santechnikas baigia montuoti kriauklę psichoanalitiko namuose ir sako:

– Iš jūsų 300 litų.

– Jums reikalingi pinigai?

– Taip.

– Noretumėte apie tai pasikalbėti?

Skrosdama dvidešimta žuvį žmona atsidūsta ir sako vyrui:

– Kodel tu žvejyboje su visais degtinės negeri?

Per egzamina profesorius piktinasi:

– Kaip galima taip beviltiškai nieko nežinoti?!

– Atleiskite, profesoriau, maniau, egzaminas tik rytoj.

Važiuoja traukiniu trys

vyriškiai.

Vienas sako:

– Mano žmona, budama

nešcia, skaite knyga „Du kapitonai“

ir gime du berniukai.

– Taip, maniške irgi skaite –

„Tris muškietininkus“ – gime

trys sunus.

Trecias pabalo ir papraše

nesa vilkas su kiskiu spinta i devinta auksta, sustojo.vilkas sako kiskiui:

-eik paziuret kiek dar aukstu liko, o as pailsesiu.

grizta kiskis ir pranesa:

turiu 2 naujienas vie gera, o kita bloga: gera ta kad liko 1 aukstas, o bloga ta kad ne i ta laiptine nuejom...

Žaidžia kortomis lapė, vilkas, meška ir zuikis. Vilkas sako:

- Kas sukčiaus, gaus į snukį. Į smailą, ryžą snukį.

Vaikiai įeinant į klasę gražiai pasisveikina su mokytoja ir sėdasi į savo vietas. Tiktai Petriukas nieko nesako ir atsisėda į suolą. Mokytoja sako:

- Petriuk, labai nemandagu taip ateiti ir nepasisveikinti. Išeik iš klasės ir ateik iš naujo kaip tavo tėvelis ateina į namus.

Jaunas kunigas bijo pirma karta sakyt pamoksla. Uzejes pas sena kuniga praso patarimu. Senasis jam sako:

-Isgerk 100g ir viskas bus gerai!

Po misiu jaunasis klausia:

-Kokias klaidas padariau?

Kuo skiriasi vitaminai nuo pinigu?

Vitaminu labiausiai truksta pavasari, o pinigu visada

Kuo skiriasi vyrai pesimistai, nuo vyru optimistu?

Pesimistai mano, kad visos moterys yra laisvo elgesio, o pesimistai noretu, kad taip butu.

-Panele ar atsiduotumėt man už milijoną eurų?

-Kodel gi ne.

-O už 100 eurų?

-Kuo Jūs mane laikote?!?!

-Na kuom aš jus laikau, mes jau išiaiskinome pirmame klausime, beliko tik suderinti kainą.

Kai girtas zuikelis ridena baranką,

Kai senis ateina su šnapso bačka .

Kai baltas arklys palei langą vaidenas ,

Žinok kalėdos jau čia...

Mama nusipirko melo detektoriu. Petriukas grižta iš mokyklos mama klausia:

-Kiek šiandien gavai?

Petriukas atsako:

-Dešimt.

Melo detektorius pipipip,na gerai gerai du.

Mama sako,o kai aš mokiausi man vien dešimtukai buvo melo detektorius pipipip.

Karalius pasikvietė lietuvi lenka ir rūsa, ir jiems sako:

-Išsikaskite sau duobes.

Lenkas išsikase didele didele duobe,rūsas dar didesne,o lietuvis labai labai mažyte.

Karalius sako:

- Dabar prišikite i jas.

Vyras stovi ant baseino krašto ir šaukia:

- Dieve mano! Negali būti!.

Po kurio laiko pasirodo plaukimo mokytojas ir klausia:

- Kas atsitiko?

Vyras:

- Vakar mano žmona pirmą kartą mokėsi plaukti, o šiandien po vandeniu jau išbuvo tris valandas!

Po 25 bendro gyvenimo metų, žmona randa vyro stalčiuje tris kiaušinius ir tris šimtus litų, na ir klausia vyro kodėl taip yra, tas ir sako kai būdavau tau neištikimas padėdavau į stalčių kiaušinį. O... galvoja žmona per 25 metus trys kartai neblogai.

- O iš kur trys šimtai litų??

Pensininkas sanatorijoj susipažysta su bendraamže dama ir sako jai:

- Aš seniausios profesijos atstovas. Miegu už pinigus.

- ???

- Sargas aš...

- Ką pasakė žmona, kai pamatė tave bučiuojantis su kaimyne?

- Nieko. O tuos du priekinius dantis ir taip reikėjo ištraukti.

Klausimas: Ką geriausia galima nusipirkti Vilniuje?

Atsakymas: Bilietą į Kauną.

Nemokama medicina Lietuvoje.

Tarifai:

- 1000 ir patvirtinsiu, kad jums skauda

- 1500 nurodysiu kur skauda

- nuo 10 000 patarsiu ka daryti...

Žmona sako vyrui:

- Išeinu penkioms minutėms, pamaišyk kas pusvalandį sriubą!

bebras klausia bebro:

-ka grauzi?

-Medi. o tu?

-Medi.- Keiciam?

-GERAI-atsako sis

Tikra situacija: Gėrė gėrė centre, žiūri jau šleivas visas. Galvoja namo reikia, pažiūri tik 20lt turi. Prieina prie taksisto, sako:

- Turiu 20 lt iki koralu nuveši? taksistas sutiko.

Pavažiavo keletą kilometrų ,pyst į piniginę nėra litų!

susitinka 2 draugai vienas ir klausia:

-kaip tavo zmonos gimtadienis ?

-gerai.

-ka jai padovanojai ?

-perlu verini.

-bet zadejai padovanoti automobili. ?

-tai bet netikru automobiliu nera.o perlu yra.

dziunglese buvo rengiamas graziausio ir protingiausio zveries konkursas.visi zverys sustojo o bezdzione atsidure per viduri.ir supykus sako:

-nors pesiplesk! as ir grazi ir protinga!

Stovi dvi paneles prie stotes

Ir ateina bobute sako ka cia veikiat paneles?

Sako laukiam saldainiuku sako tai ir as palauksiu

privazioje du vyrukai sako mes suprantam kad jaunos paneles

Ateina Onutė į parduotuvę ir sako: -Ar galite mane aptarnauti be eilės? Mano tėtis yra namuose ir labai manęs laukia.

Eina žmogus vilniaus gatve ir įlipa į taksi.

Taksistas sako:

-Sit down.

tas išlipo.Atėjo kitas klientas taksistas sako:

-Sit down.Tas vėl išlipo ilipa trečias klientas anas sako:

-Sit down.

-P*ZDOWN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,-atrėžia jis

Tegul apsilaižo tie, kurie manęs negavo. Tegul padvėsta tie, kurie manęs nenorėjo. (finger)

Petriukas klausia močiutės:

-Močiute, ar nematei mano LSD tablečių?

-Velniop tas tavo tabletes, ar matei drakonus virtuvėje?

Kartą džiunglėse vieną didžiai tikintį krikščionį užpuolė tigras. Tas išsigando ir parpuolė kniūbščias melstis:

-Dieve, padaryk taip, kad tigras pasielgtų krikščioniškai!

Ir tigras prabilo:

-Dieve, palaimink šį maistą!

Stovi du kelių policininkai su radaru ir matuoja greitį:

-Oho kaip greitai važiuoja.

-Koks greitis?

-Du šimtai litų.

Iš Didžiosos Žemės čiukčia gavo televizorių, radiją, laikraščius ir konservus. Televizoriuje, per visus kanalus, - Putinas, per radiją -

Putinas, laikraščiuose - irgi Putinas. Čiukčė dabar konservus atidaryti bijo.

Tikros moterys niekada neišteka už tikrų vyrų, nes tikros moterys niekada nesutinka iškart, o tikri vyrai du kartus niekada nesiūlo.

Žymus detektyvas Šerlokas Holmsas ir jo padėjėjas Daktaras Vatsonas žygyje pasistato palapinę. Vidury nakties Holmsas prižadina Vatsoną ir klausia:

- „Vatsonai, pažiūrėk į žvaigždes ir pasakyk, kokią išvadą gali padaryti?“

Vatsonas atsako:

-Na, kaip tavo naujas variklis?

-Žvėris! 2 litrai...Per minute...

Mirė keturios vėnuolės. Norint patekti į dangų joms reikia praeiti pro šv. Petro vartus. Šv. Petras joms sako:

- Norint patekti į dangų turite atsakyti į klausimą. Kas iš jūsų yra liečiusios vyrišką. lytini organą ir kuria kūno vieta?

Pirmoji sako: - Aš pirštu.

- Tau net neįdomu, kodėl aš verkiu? - priekaištauja žmona vyrui. - Nori, pasakysiu?

- Ne, ne, ne, neturiu tiek pinigų!

Eina eziukas dykuma atsitrenke i kaktusa eziukas sako:

Labas mama ka veiki?

policininkas sustabdo sunkvezimi ir sako vairuotojui : as jau trecia karta jus stabdau ir pranesu,jus prarandate savo krovini kelyje.Vairuotojas : o as jum jau trecia karta aiskinu,as vairuoju keliu barstytuva...

susitinka du zmone ir vienas sako as bondas dzeimsas bondas o ji atsako as valė sikna valė

Kas sakoma apie arabą rastą šiukšlių kontejneryje?

- Kodėl tik vienas, jeigu čia mažiausiai trys tilptų!?