Anekdotai

Gydytojas klausia chroniško alkoholiko:
-Jeigu daug išgeriate, ar sunku kitą dieną dirbti?
-Nežinau, daktare, nesu bandęs.

Vyras pasakoja žmonai:
- Šiandien mes darbe surengėme konkursą, kas daugiau išgers degtinės.
- Ir kas užėmė antrą vietą?

Viešbutyje kilo gaisras. Visi bėgioja koridoriais ir šaukia:
- Vandens! Vandens!
Ūmai prasiveria vieno kambario durys ir pasigirsta mieguistas balsas:
- O aš prašyčiau didelio bokalo alaus!

Du narkomanai kalbasi:
- Žinai, sėdžiu namie, girdžiu - skambutis. Atidarau duris - nieko nėra... Ir taip 12 kartų.
- Manai, poltergeistas?
- Ne... Pasirodo, telefonas skambino...

Vilabadžo miestelyje stichinė nelaimė: dega kanapių laukai. O Vilaribos miestelyje šventė: vėjas pučia į jų pusę.

Kalbasi keli girtuokliai:
- Įdomu, kodėl mane visi vadina Džinu? Gal todėl, kad daug ką galiu?
- Ne. Tiesiog, vos tik kas nors atidaro butelį, iš kart atsirandi tu!

Išgėręs vyras paryčiais grįžta namo. Žmona ima rėkti:
- Tu grįžai namo 4 ryto! Aš neturiu žodžių!
- Tai labai gerai...

Fragmentas iš pasakos apie tris paršelius: "Vilkas pūstelėjo ir paršeliams nulėkė stogai".

Girtas vyrukas įropoja į barą:
- Barrrmene. Įpilk degtinės.
- Manau, kad jums geriau eiti namo.
Vyrukas išropoja. Po kelių minučių sugrįžta:
- Barrr... Barrmene. Degtinės.
- Eikite geriau namo.
Vyrukas išropoja. Po kelių minučių grįžta vėl:

Aš atsimenu, kaip mama mane nuvedė į pirmą klasę... Ir kaip tėvas mane parnešė po išleistuvių...

Vyrukas klausinėja pažįstamo narkomano:
- Klausyk, o prie žolės priprantama?
- Baik tu, aš jau du metus kasdien ją rūkau ir vis nepriprantu!

Koks skirtumas tarp vyro ir kiaulės?
Vienas butelis degtinės!

Reklama: "Marichuana Lights: tiesiog norisi šypsotis!"

- Petrai, ar žinai, kad degtinėje daug kalorijų?
- Tikrai? Tai gal tada antrą butelį imkim vietoj užkandos?

Tėti, o ar ateiviai egzistuoja?
- Ne, Petriuk. Tai tik narkotikai...

Solidus vyrukas aiškina draugams:
- Žinote, kai aš einu gerti, visada į kišenę įsidedu raštelį, kuriame parašyta, kad jei ras mane girtą, kad nuvežtų į Paryžių, Monmartro gatvės 8-ą namą.
- Bet tu juk gyveni Vilniuje?
- Na ir kas... Porą kartų visgi nuvežė į Paryžių...

Vyras su žmona ateina į kavinę. Vyras ima užsakinėti gėrimus:
- Bealkoholinio alaus turite?
- Neturime.
- Tai atneškite tada degtinės.

Visiškai girtas vyrukas eina gatve. Užlipa ant banano žievės, paslysta ir krenta ant užpakalio. Paskui atsikelia, apsičiupinėja ir, išsigandęs, taria:
- Suskilo... Per pusę...

Chronius prie kioskelio: Duokite man šį odekoloną. Taigi ne tą, o ‘Troinoj’! O kodėl be etiketės?” Pardavėja: “Ai, koks gi Jums skirtumas…” “Jums tai koks skirtumas, o man gi ant stalo statyti!”

Du girtuokliai užeina į parduotuvę:
- Žiūrėk, konjakas 50 litų kainuoja!
- Ai, tai čia negeriantiems!

Žolė daug geriau už degtinę. Tai jums gali patvirtinti bet kuris triušis!

Vienam senukui daktaras pasakė, kad gyventi liko vos pora mėnesių. Kitą dieną senuką, berūkantį žolę, sutiko jo draugas:
- Tu ką, visai pakvaišai? Narkomanu nori tapti?!
- Matai, aš skaičiau, kad narkomanai išgyvena porą-trejetą metų...

Atsibudęs šeštadienį, Petras pagalvojo: "Kaip gerai vakar praleidome laiką. Pasėdėjom su draugais, išgėrėm, pasilinksminom. Keista, bet net galvos beveik neskauda. Ir dar visas savaitgalis likęs!".

Petras nežinojo, kad nuo išgertuvių pradžios praėjo jau visa savaitė.

Stovi perpildytame troleibuse dama, o šalia jos gatavas, kaip pėdas vyrukas su šunim. Didžiulė spūstis, šuo pastoviai trinasi į moterį, ir ši pagaliau neiškentusi pareiškia:
- Pilieti, patraukite nuo manęs savo šunį, man per kojas jau blusos pradėjo lakstyti.

- Ką veiksime?
- Gersime.
- Gal nereikia iš savaitgalio daryti darbo dienos?

Prabunda bachurelis po stiprių išgertuvių, o galvoje tik viena mintis: "Citrina su kojytėmis". Ką bedaryti, visą rytą persekioja mintis: "Citrina su kojytėmis, citrina su kojytėmis, citrina su kojytėmis".

Du girtuokliai sėdi, geria. Butelį degtinės, antrą. Kalbasi:
- Kkklaus... Klausyk. Ttu mane gerrbi?
- Gerbiu. Tikkrai gerbiu.
- Aš tavve irgi gerrbiu.
- Tai gerrrai.
- Tttaip. Mes gerrrbiami žmonės!!!

Skambina Petras į blaivyklą ir klausia:
- Laba diena, ar pas jus yra toks Petras Jonaitis?
- Šiandien dar nėra.
- Ir nelaukit, šiandien geriu namuose.

-Greitoji? -Taip. -Greitai atvažiuokite. Mano žmonai prasidėjo baltoji karštinė! -O kaip jūs nustatėte? -Čia pilnas kambarys velnių, o ji nieko nemato...

- Parvešiu žmonai litrą šnapso...
- Žmonai? Šnapso? Litrą?
- O ką, manai, bus maža?

Teisme:
- Sakykite, ar pripažįstate, kad į teatrą nuėjote visiškai girtas?
- Žinoma. Blaivam man net tokia mintis nekiltų...

Eina girtuoklis namo miškeliu. Jau naktis, tamsu, beveik nieko nematyti. Eidamas girtuoklis suklumpa ir trenkiasi galva į medį. Sumurma:
- Atleiskite, atsiprašau, netyčia užkliuvau...
Paskui šiaip taip atsikelia, eina toliau. Aišku, vėl trenkiasi į medį:

Troleibusu važiuoja narkomanas ir rėkia:
- Kas pametė 10 litų?
Tylu. Tas vėl:
- Kas pametė 10 litų?
Prie jo prieina močiutė ir sako:
- Aš, vaikeli, aš...
Narkomanas:
- Tai ko tu čia stovi?!?! Ieškok, ieškok!!!

Sėdi dviese alaus bare ir kalbasi.
- Ką daro tavo žmona, kai tu sėdi alaus bare ir geri alų? - klausia vienas.
- Malkas kapoja.
- Mano nuomone, taip nesąžininga. Tu sau sėdi šiltoje patalpoje ir geri alų, o ji šaltyje malkas kapoja.
- O ką daryti? Ji alaus nemėgsta.

Ateina alkoholikas pas daktarą ir prašo, kad išgydytų jį:
- Daktarėli, būkit geras, išgydykit mane nuo alkoholizmo.
Daktaras klausia:
- Kiek metų geriat?
- Nu, jau gal 25...

Ateina alkoholikas į restoraną ir sako:
- Man vyno ir daržovių.
Padavėja:
- Tai gal konkrečiau galėtumėt pasakyt.
- Nu, jei konkrečiau, tai 100g degtinės ir agurką.

Labai pagiriotas vyrukas prieina prie veidrodžio, pasižiūri į savo užtinusį, tris diena neskustą veidą, pajuodusius paakius ir taria:
- Na ir kaip gi čia negersi...

Du narkomanai ruošiasi pas kitą narkomaną eiti į gimtadienį:
- Ką dovanosim?
- Gal knygą?
- Ne, knygą jis jau turi...

Girtas vyrukas guli gatvėje, veidą įbedęs į lietaus kanalizacijos groteles. Ir šaukia:
- Už ką mane pasodinote???!!!

Parduotuvėje:
- Ar Jūsų degtinė šviežia?
- Aišku!
- O kodėl man vakar bloga buvo?

Nusprendžia jaunas narkomanas aplankyti bičiulį. Paskambina, atidaro draugo bobutė. Jaunas narkomanas nieko nesako, tik stovi ir žiūri į ją, o bobutė irgi žiūri į jį, laukia, ką pasakys.

Vyrukas užeina į barą, užsisako alaus. Paaiškėja, kad bokalo kaina - 1 litas. Vyrukas nustemba ir klausia greta sėdinčio žmogaus:
- Sakykit, kodėl čia toks pigus alus?
- Cha, - nusijuokia šis, - jūs suprasite, kai sužinosite kiek čia kainuoja tualetas!

Du narkomanai kalbasi:
- Vakar žiūrėjau laidą... Apie narkotikus... Pasakojo... Kad narkotikai... Neleidžia... Pamatyti... Gamtos grožio...
- Melas tai. Šiandien atsikėliau... Priėjau prie lango... Saulutė čiulba, paukščiukai šviečia...

Eina du narkomanai gatve.Vienas sutraiško sraigę.Kitas sako:
- Ką tu padarei šitam Dievo kūrinėliui?!
- Ji jau mane užkniso visur iš paskos sekioja!!!

Iš "užrišusio" girtuoklio minčių:
- Gaila... Kepenys tuščiai dirba...

Susitinka du draugeliai po Naujųjų šventimo.
- Na, kaip sutikai Naujuosius?
- Nežinau, dar niekas nepasakojo...

Jei mes ir stovime trise prie gastronomo - tas dar nieko nereiškia.

Papuolė narkomanas į pragarą, vaikšto vaikšto... žiūri - visas laukas kanapių! Jis tik skina ir skina, tuoj atėjo velnias ir sako:
- Kam tu skini, pažiūrėk kiek krūvų priskinta! Narkomanas pasižiūri - rimtai! Pilna! Jis tik kad prades kasiakus sukti tik suka suka jam velnias ir sako:

Kartą du narkomanai nepasidalino dozės. Rezultatas: vienas - nužudytas, kitas - miręs dėl perdozavimo.

Kaip praneša nenustatyti šaltiniai, vakar policijos "Aro" būrys sunaikino 15 kilogramų marichuanos. Po to būrys paskelbė save pulku ir išskrido į kosmosą gaudyti pokemonų.

Važiuoju neišsimiegojęs po vakarykščio šventimo, sustoju, atsidaro durys, žiūriu - policininkas. Aš nesupanikavau - padaviau jam šimtą litų, durys vėl užsidarė, toliau važiuoju ir tik tada supratau, jog važiuoju... liftu.

Olimpinės žaidynės. Slalomo varžybos. Praeitų olimpinių žaidynių čempionas leidžiasi trasa, jau artėja finišas, bet staiga jį aplenkia šeimynėlė naujųjų rusų: tėvas, mama, du vaikai. Ir dar kaip aplenkia - tiesiog praskrieja!

- Man tiesiog širdis plyšta, kai matau spirite mirkstančius tuos gyvūnus! - Na jau, na. Ten viso labo trejetas varlių... - Būtent trejetas, o spirito - gal dešimt litrų!

rukyt rukysiu, bet gert tai tikrai nemesiu...

seneli jus tiek daug nugyvenot, gal visai negeret? MATAI TA EZERA?TAI AS TOKIUS TRIS ISMAUKIAU!seneli tai gal jus visai nerukete?MATAI TA KUPETA SIENO?TAI AS TOKIAS KETURIAS SUTRAUKIAU I SAVE IR DAR TIKRO KAIMISKO TABOKO!!!seneli tai gal jus sirdele savo saugojot ir pas merginas nevaiksciojot?

as turiu valia, noriu ir geriu...

Atsibunda ryte vyriskis po dideliu isgertuviu, veidas istines, galva plysta
is skausmo. Ieina i vonia, ziuri i savo atvaizda veidrodyje:
- Na??? Na???! Na-a-a???
Zmona is virtuves:
- Antanai, eik pusryciauti!
- O! Antanas!!!

Petras kalbasi su Jonu:
- Jonai, mane šiandien pakvietė dvi kursiokės, gal nori palaikyti man kompaniją?
- O kaip jos atrodo?
- Normaliai, biški išgersi ir viskas bus ok!
Nueina Petras su Jonu pas tas kursiokes, viena jų atidaro duris ir sako:

Sūnelis šnekasi su tėčiu:
- Tėti, tėti, o jei degtinė būtų kieta, ką tu tada darytum?
- Būtų kieta - graužčiau.

Vyras įeina į vaistinę:
- Mergina, duokit prašau litrą spirito
Vaistininkė įtariai:
- O jūs receptą turite?
- Eh... turėčiau receptą - pats pasidaryčiau...

Prigėręs vyras važiuodamas autobuse padėjo galvą ant jaunos merginos pečių. Ši pasipiktina:
-Gal jūs dar ir atsigulsite?
-Norėtum?

Važiuoja išgėręs klebonas gerokai viršydamas leistiną greitį. Sustabdo jį kelių policininkas ir klausia:
- Tai ką, kunigėli, į pragarą skubi?
Klebonas atsako:
- Neee, vaikeli, nebėra pragaro. Visą smalą ant kelių supylė, o velnius pakelėse sustatė...

Grįžta namų pusėn gerokai patempęs vyriškis. Prieina autobuso stotelę, šalia jos auga medis, o ant viršutinės medžio šakos siūbuoja žibintas ir apšviečia stotelę. Vyriškis žiūri, žiūri ir apsidžiaugia:
- Vat, tai Mičiurinas šaunuolis, net nesitikėjau ...

Laukinių vakarų tavernoje šnekasi šeimininkas su klientu. Šeimininkas sako:
-Tu žinai, vakar mirė mūsų pastovus klientas. Jis per dieną išgerdavo trisdešimt alaus bokalų ir du litrus viskio.
-O nuo ko jis numirė?
-Nežinau.

Sunus mato gerenti teva prieina ir sako:
-Teveli o kodel tu geri ??
-O kodel tavo mamyte jau menesi is parduotuves negryzta ??

Kalbasi du pijokai:
- Ziurek, Petras visa gyvenima negere, neruke, dabar grabe kaip gyvas
guli!

Žmona šaukia vėlai parsiradusiam vyrui:
- Kas čia dabar per nesąmonės! Kodėl grįžai namo 5-ą ryto?
- O ką, - sako vyras, - argi negaliu net papusryčiauti kartu su šeima ?

Grįžta girtas vyras namo. Žmona iškarto pareiškia:
- Tai kiek gėrei, alkoholoke?!
Vyras:
- Taigi, tik du bokaliukus alaus. Tikra teisybė. Va, net mūsų šuo galėtų patvirtinti!
Pasisuka į šunį ir sako:
- Tai kiek aš gėriau?
Šuo:
- Au au.

Du girtuokliai letai juda gatve. Vienas sliauzia, kitas dar pasilaikydamas
uz tvoros dar sugeba eiti.
- Tu mane gerbi?
Sliauziantysis:
- As tavim didziuojuosi!

-Klausyk, neseniai kažkur skaičiau, kad kažkokią ligą galima išgydyti tik konjaku...
-Įdomu, kaip galėčiau ja užsikrėsti?..

-Antanai, kodėl tris dienas tavęs nebuvo darbe? - klausia meistras.
-Tu juk pats sakei, kad girtas darbe nesirodyčiau

Naminukė mūsų priešas - varykite ją!

-Aš tiek daug skaičiau apie rūkymo ir gėrimo blogą poveikį ir žalą, tad nuo rytojaus mesiu.
-O ką, rūkymą ar gėrimą?
-Skaitymą!

Pievelėje auga vienas medelis. Prie jo prieina du girtuokliai ir pradeda ginčytis:
-Žiūrėk kokie du gražūs beržai.
-Eik tu durniau, čią trys beržai.
Taip besiginčydami jie vos nepradeda mustis. Čia prie jų prieina policininkas ir sako:

Girtas vyras paryčiais sugrįžta namo. Jį pasitinka įširdusi žmona:
- Aš nesuprantu, kiek vieną dieną grįžti nusitašęs! Kaip tu man po viso to į veidą gali pažiūrėti!
- Ghm... Prie visko galima priprasti...

Sėdi du narkomanai kinoteatre. Apsvaigę abu tokie... Apsirūkę... Ir jau tuoj bus rodomas filmas... Salėje ima lėtai lėtai gesti šviesa. Lėtai lėtai... Ir kai šviesa užgęsta, vienas narkomanas klausia kito:

Stovi stotelėje girta boba, stulpo laikosi. Prieina policininkas:
- Labas vakaras, ponia, kaip laikotės?
Boba įsikibusi į stulpą:
- Tvirtai, abiem rankomis.
Policininkas:
- Ach tai jūs dar ir bajeristė. Kaip jūsų vardas, ką čia veikiate?
Boba sako:

Ateina berniukas pas tėvą - alkoholiką:
- Tėti, degtinė pabrango. Taigi, dabar mažiau gersi.
Tėvas:
- Ne, sūneli, čia tu dabar mažiau valgysi...

Duokite man atramos tašką...ir aš pasakysiu tostą.

Alkoholis plecia ne tik kraujagysles, bet ir rysius.

Sėdi virtuvėje du narkomanai, staiga skambutis į duris. Vienas sako:
- Prieik, pažiūrėk, kas ten.
Tas priėjo, pro skylutę pažiūrėjo, ir sako:
- Ten du seniai su barzdom ir dvi bobos...
Kitas atsako:
- Aaa... čia ABBA, įleisk!

Girta moteris - tai tvirtovė, kurios vartai atidaryti, o sargybiniai miega...

Tolimųjų reisų vairuotojai kalbasi:
- Žinot, vakar, kad kvapo nebūtų, įkaliau per klizmą...
- Na, ir kaip?
- Tai šiandien kojos dreba ir užpakalis tiesiog plyšta...

Kodėl nepatartina baliavoti su Teletabiais?
Todėl, kad kai pajunti, kad esi jau pakankamai įkalęs, ir sakai jiems:
- Metas atsisveikinti!
Teletabiai ima šaukti:
- Ne! Ne! Ne! Ne! Dar kartą! dar po vieną!

- Kas atsitiko tavo seneliui?
- Naminė jį nuvarė į kapus.
- Turbūt baltoji karštinė pribaigė?
- Ne, sprogo samanės aparatas.

Užeina du "odekolonščikai" į parfumerijos parduotuvę ir sako:
-mums prašom du buteliukus "Troinovo" ir vieną "Gvazdikos"
Pardavėjas sako:
-Nu tai ką jus čia dabar.Imkit iš karto tris "Troinovos" ir viskas.
-Ne. Su mumis dama.

-Kodėl tu vakar vėl parėjai girtas? - klausia žmona vyro.
-Ar aš girtas parėjau? Tu, ką nuprotėjai? Pati matei, kad mane parnešė! "Parėjau!".

grysta vyras namo girtutelis, ikisa i spyna rakta, pasuka ir susmenga.ryte zmona ruosiasi i darba, vyro vel nera.pasiima kelis dar daigtus ir patraukia link laukiniu duru.klept klept.nei atrakint nei atidaryt. jonai!!! jonai!!!

Du chroniai dalyvauja savo sugėrovo laidotuvėse. Vienas sako kitam:
- Ot tu pažiūrėk, Vasia tai geriau už mus atrodo!
- O tai ko tu nori - jis jau tris dienas negeria!

Grįžta sūnus paklydėlis namo keturiomis, o tarpdury pasitinka motina:
- Tu, parazite, prisigėrei, tuoj tėvui pasakysiu. Tėvai, paaiškink tam bjaurybei!
Tėvas pasikviečia sūnų atsisėsti šalia ir dėsto gyvenimo tiesas:

Sutuoktiniai eina į taros supirktuvę rankose nešini pilnas tašes butelių. Vyras ir klausia žmonos-
Maryte, niekaip negaliu suprasti, tu per mėnesį uždirbi 400 litų, aš 500 litų, kiekvieną mėnėsį dar priduodame butelių už 200 litų, o pinigų kaip nėra, taip nėra...

Du girtuokliai rado gatvėje 100 litų banknotą. Iš kart sugalvojo, kad reikia išleisti. Vienas pasiūlė:
- Žinai, o gal nusiperkam už tuos pinigus kepalą duonos, o už likusius - degtinės?
Kitas pasipiktino:
- O kam mums tiek duonos?!!!

kalbasi du draugai bare. jonas:
kaip tu gali isgerti dvigubai, o vairuoji kai blaivus?
bronius:
matai tuos 2 tiltus?
nu
o as matau 3
nu ir?
tai per vidurini ir vaziuoji

Pareina medziotojas namo ir sako zmonai:
-Zmona, visa menesi mesos nepirksim!
Zmona apsalus: tu ka, gal briedi nusovei?!
Vyras atsako: ne, visa alga prageriau!:D

Eina per miestą narkomanas, žolės prirūkęs.
Nei iš šio, nei iš to užeina į pirmą pasitaikiusį namą, prie kažkokių durų, ir skambutį paspaudžia. Atidaro jam duris kažkokia bobulė. Abu stovi ir žiūri vienas į kitą kelias minutes, o paskui narkomanas lėtai sako:

Vienas chroniukas ilgai ilgai šlapinasi. Siūbuoja, svyruoja, bet stropiai čiurlena. Penkias minutes, dešimt... O po to ilgesingai pasižiūri žemyn į savo vyrišką pasididžiavimą ir papriekaištauja:
- Va matai, kai tau reikia, tai aš stoviu!

Mokslininkai aluje atrado moteriškų hormonų: Išgėrę alaus, vyrai pradeda intensyviai plepėti ir praranda sugebėjimą vairuoti.

Viešbutyje gaisras. Visi bėgioja, šaukdami-vandens, vandens... .Staiga atsidaro durys-balsas :o man šampano, į 306-ą.

Įkaušęs klientas kavinėje:
- Oficiante, kokį čia mėšlą man atnešėt, ir dar tiek mažai!

Keletas alkoholikų geria, ir pasibaigia jiems visas alkoholis. Susimetę pinigų, nusiunčia vieną pirkti odekolono. Tas negrįžta valandą, dvi, tris. Galų gale, kai jau visi įsiunta, atsiveria durys ir įvirsta tasai alchašas, tempdamas dvi dėžes denatūrato.

Atsibunda Štirlicas kalėjimo kameroje. Apsidairo ir pagalvoja "Kur aš esu, pas vokiečius ar pas rusus, kuo man dabar save pristatyti - vokiečių karininku Štrilicu ar rusų žvalgu Isajevu?
Staiga, girgždėdamos atsiveria kameros durys, įeina rusų mentas ir juokiasi:

Ateina du girtuokliai į ligoninę aplankyti savo sugėrovo ir klausia:
- Tai ko tu čia dabar ligoninėj voliojiesi, gėrėm tai visi po lygiai, o mums tai nieko...

Ateina virukas i bara aciseda usisako alaus, sale sedantis bachuriukas usisako kokteilio .Barmenas ciks ciks , isplakes padave jam atsigere girdi tik aaaaaaaaa. virukas paziurejo irgi barmenui sako:
-suplak ir man kokteili kur jis gere.

Du įkaušę vyrukai kalbasi:
- Ar esi kada nors atsigulęs į lovą su kokia nors labai baisia moterimi?
- Ne, atsigulęs nesu... Nors atsibusti šalia tokių tekdavo...

Garbe Dievui litrui ir jo sunui puslitriui
kuris prasidejo is ruginiu miltu,
kentejo kubile ir palaidotas buvo mano pilve. BUK ;)

- Ech, pamenu kai jaunas buvau - kibirą degtinės išgert galėdavau... o dabar tik pusę šiaip ne taip...
- Sveikatos nebėr?..
- Nea, snukis tik iki kibiro vidurio lenda...

VASARINEJE KAVINEJE ATEINA VYRUKAS IR SAKO
-DUOKIT MAN BUTELI DEGTINES IR BUTELI COCA-COLOS.
PASIIMA IR ISEINA. PO 30 MIN. VEL ATEINA IR VEL BUTELI DEGTINES IR BUTELI COCA-COLOS. POTO VEL TAS PATS.
ATEINA 4 KARTA IR SAKO

Neseniai atliktas sociologinis tyrimas parodė, kad paklausus, kiek bus 10 kartų po 100 gramų, devynis kartus iš dešimties atsakoma "litras", ir tik vienas atsako "kilogramas".

Mėgstu savo vaikams dainuoti lopšines. Kartais jas dainuoju iki pat aušros, neretai - su draugais.

Sėdi skrandyje mišrainė, žiūri ateina 100 gr. ir klausia jo:
- Kaip ten viršuje?
100 gr. sako:
- Nieko, sėdi, kalbasi...
Po 5 min. ateina dar 100 gr., mišrainė vėl teiraujasi, kas gero viršuje.
100 gr. sako, kad ten linksma, dainos, pokalbiai, merginos.

Jeigu kalnas neina pas Mahometa,... reiskia zole buvo neypatinga...

Policininkas sustabdo vairuotoja:
- Gėrėt ?
- Gėriau.
- Papūskit.
Vairuotojas papučia.
- Dar kartą.
- O kam dar kartą?
- Šiaip, kvapas patinka.

Mužikėlis grįžta namo girtutėlis.
Žmona:
-Ir vėl gėrei!!!
Mužikėlis:
-Negėriau.
Žmona.:
- Taigi tu visai girtas! Ant kojų nepastovi. Dar kartą klausiu - gėrei?
Mužikėlis:
- Ne-e.
Žmona.
- Gerai. Tada pasakyk "kontrrevoliucija".

Jeigu žmogus gali gulėti ant grindų nesilaikydamas už ko nors, jis dar negirtas

Vakar mes gėrėm degtinę. Paskui ji baigėsi ir mes parsinešėm alaus. Gėrėm alų, o kai jis baigėsi, draugas aptiko užsilikusį konjaką. Ėmėm jį gerti. O paskui aš apsinuodijau meduoliais...

Kalbasi du draugai:
–Vakar buvau lavonas.
–Gerk ir toliau, esi nemirtingas.

vaziuoja isgeres klebonas,ir gerokai virsina leistina greity.
sustabdo ji keli policininkas ir klausia:
-tai ka, kleboneli,i pragara skubi?klebonas:
-ne,vaikeli,nebera pragaro.visa smala ant keliu supyle,o velnius pakelese sustate :DDDDD

Jaunas kunigas pirma karta ves misias ir labai bijo. Klebonas jam pasiule
isgerti simta gramu "ant drasos". Kita diena ateina jaunasis kunigelis ir
klausia klebono, kaip jam sekesi. Tas atsako:
- Visu pirma, sakiau isgerti 100 gramu, o ne litra, antra - prie altoriaus

Ateina į barą vyrukas ir sako:
- Man 18 stopkių degtinės!
Barmenas tylėdamas įpila, o vyrukas toliau savo varo:
- Dabar trečia ir aštuonioliktą išimk!
Barmenui pasidaro idomu ir jis paklausia kam to reikia.

Trys moterų girtumo fazės:
1. Žaismingoji - "Oi, aš girta!"
2. Piktoji - "Kas girta?! Aš girta?!!!"
3. Agresyvioji - taksistui paklausus "Kur važiuosime?" atsako: "Niekur aš su tavimi nevažiuosiu!!!!!!!!!!"

Naikinkime alkoholį, kad mūsų vaikams mažiau liktų!

Tėvas virtuvėje geria degtinę. Pasikviečia mažą dukrelę, paduoda taurelę ir sako:
- Paragauk!
Ta paragauja ir pradeda spjaudytis:
- Fu kaip šlykštu!..
- Va va, o tavo mama galvoja, kad aš čia medų geriu!..

Paradoksas: norint sumažinti alkoholio vartojimą, reikia padidinti gražių moterų skaičių, o norint padidinti gražių moterų skaičių, reikia padidinti alkoholio vartojimą.

Prabunda diedas po pjankės kapinėse - ankstyvas rytas, dar tamsu. Eina per kapines, žiūri, duobkasys duobę kasa. O, davaj, galvoja, pagąsdinsiu... Prieina iš nugaros: u-u-u-u-u--u..., duobkasys kasa toliau, nekreipia dėmesio. Uhuhuhuhhhuuuuuuu... duobkasys - nulis emocijų, kasa toliau.

Žmogėnas visas pagiriotas pagiriotas ir dar pusiau girtas atsibunda ryte ir eina valgyti. Žmona jau jam sriubos išvirusi, įpylusi. Žmogėnas pradeda valgyti. Po minutės pareiškia:
- A bet sūka tas uošvis!
Valgo toliau... Po minutės vėl pareiškia:
- Ir uošvienė tai k**va!

Jei norite už dyką prisigerti, per išgertuves pareikškite, kad metėte gerti. Visi pajus pareigą jus nugirdyti.

Du narkomanai pakliuvo į karą. Jokių narkotikų nėra, liūdna jiems... Vienas sako:
- Žinai, taip užveikė, galva blaivi ir blaivi... Bent jau kontūzytų, ar ką...

Važiuoja du narkomanai su mašina, sankryžoj pamatė, kaip užsidegė raudonas šviesoforas:
- Žiū geras, ne?
- Ah, veža.
Užsidega geltonas.
- Išvis nerealiai kaifas, matei?
- Nuuu, palaaa... aš ir kaifuoju!
Užsidega žalia.
- Eik tu sau, matei?

Du narkomanai kalbasi:
- Klausyk, o ežiukai badosi?
- Nea... Gert - geria, bet nesibado.

Anksti kėlęs, trumpai tempsi

Aš neliūdnas - aš blaivas...

Vakaras, kavinėj sėdi būrelis draugų, gurkšnoja konjaką. Vienas jų išgėrė, nusipurtė
-Fu, blakėm smirda...
Rytas, tas pats vyrukas guli lovoj. Pramerkia akis, galva plyšta, burnoj kaip arklių kaimenės stovėta, žiūri, per sieną blakė ropoja. Pagavo ją, pauostė:

Vakar gėriau su rusais - vos nenumiriau. Šiandien buvo "pachmielas". Geriau bučiau numiręs vakar

Iš kur jūs ištraukėte, kad aš vartoju kokainą? Man tiesiog patinka jo kvapas...

Važiuoja traukinio kupe rusas ir lietuvis. Rusas lietuviškai ne bum bum, lietuvis rusiškai taip pat nieko... Na nuvažiavo gera gabalą kelio, rusas ištraukia buteli baltos, pora stikliniu, lietuvis lašinuku, svogūniuku.. Pripila rusas puse stiklines lietuviui, puse sau.

Vakaras. Ežeras. Plaukia valtimi Petka, Čepajevas ir Nikulinas. Užmeta tinklus ir už kelių minučių ištraukia 5 l degtinės butelį.
Ištraukia ir galvoja kaip jį pasidalint. Na vienas iš jų sako:
- Kursim eiles ir taip dalinsimės šį butelį.

Eina narkomanas per dykuma ir sutinka beduina su kupranugariu. Narkomanas klausia:
-Kas cia pas jus, turbut plikledis?
-Nera jokio plikledžio.
-O kam tada tiek smelio pabarste?

Prie gėrimų parduotuvės guli girtuoklis. Prieina policininkas:
-Ką tu čia darai?
-A? Ar aš?.. Kaip ką?...Parduotuvę reklamuoju...

Ant suoliuko geria keturi girtuokliai. Vienas sako:
- O žinot, dabar pagal statistiką kas penktas miršta nuo kepenų cirozės.
Kitas:
- Mums tai negresia - mūsų tik keturi

Заходит с утра мужик просто с офигенного бодуна в магазин и говорит продавцу:
- Дайте мне вон ту жидкость в прозрачной бутылке, - и показывает.
Продавец:
- Водку, что ли?!
Мужика выворачивает наизнанку - и, обблевав полприлавка:
- Ну зачем же вслух то говорить?!

Kalbasi draugai, dalijasi įspūdžiais, kurio pachmielas buvo baisiausias
-Va, man kaip baisu buvo-sako vienas. Nubundu ryte, bloga, galva plyšta, žinau, kad šaldytuve yra alaus, o atsikelt ir nueit iki virtuvės negaliu...

Stovi du chroniai. Vienas klausia:
- Vasia, o kiek dabar valandų?
- Aaa... ketvirtadienis...
- O! Tai greitai vasara!

Mokykla, istorijos pamoka. Vaikai vadoveliuose stropiai skaito apie Holokausta.
- Mano senelis Osvencime zuvo! - musasi i krutine Jocekas.
- Duju kameroje?
- Ne... girtas is sargybos bokstelio iskrito...

Du girtuokliai kalbasi:
- Žinai, kaskartą, kai pareinu namo, žmona reikalauja, kad papūsčiau... Visai manimi nepasitiki...
- O tu mokykis iš manęs: pūsk kuo smarkiau!
- Ir ką?
- Nugrius be sąmonės!

Ne viskas, kas skaidru, yra degtinė.

Vienas narkomanas pasakoja kitam:
-Isivaizduoji, man vakar atsitiko labai neitiketinas atsitikimas. Einu aš vakare gatve ir girdžiu už nugaros kažkas kažka muša. Atsisuku pažiureti – ogi mane.

Jeigu tu turi nuostabia zmona, pritrenkiacia meiluze, prabangu automobili, neturi problemu su valdzia ir mokesciu tarnybomis, o tau isejus i gatve visada sviecia saule ir praeiviai tau sypsosi - pasakyk NE narkotikams!

Stovi autobusas stotelėje. Vairuotojas išsitraukia butelį degtinės ir klausia keleivių:
-Ar kas nors nori?
Visi keleiviai tyli. Tada vairuotojas išgeria visą butelį ir išsitraukia antrą.
-Ar kas nors gers?

Aštuonioliktas sūnaus gimtadienis, ta proga tėvas pakelia 100 gramų ir sako:
-Sūnau, pagaliau tu esi didelis ir mes galėsime su tavim kartu išgerti. Sūnus jam atsako: baik, tėvai, vakar mečiau.

Viršininkas bara pavaldinį už girtuokliavimą:
- Jeigu jūs negertumėte, seniai būtumėte paskirtas skyriaus vedėju.
Priėjo bendradarbis ir sako:
- Kai jis išgeria, jaučiasi visos mūsų įmonės direktoriumi.

> Stovi policininkas prie kelio, laukia, gal koki banditeli pagaus. Ziuri
> vaziuoja masina vingiuodama per abi juostas. Policininkas greitai sustabdo.
> Islipa blondine girta girta. Isspjauna ant zemes sokoladini saldaini:
> - Ot, bjaurybe, su likeriu pasitaike!

- Blogai gerti degtinę žiemą lauke.
- Kodėl blogai?
- Dantys i kakliuką kalena...

Vyksta istorijos pamoka. Mokytojas klausia:

-Jonuk, koks vardas moters, dël kurios kilo Trojos karas?

-Neþinau, -atsako jis.

Tuomet mokytojas klausia pirmame suole sëdinèios storulës mergaitës:

-Na, tu turëtum þinoti. Tave taip vadina.

Egzaminatorius jûreivystës mokykloje:

- Plauki valtimi. Staiga valtis prakiûra, ir pro skylæ vidun ima verþtis vanduo. Kaip pasielgtum?

- Nedelsiant pramuðèiau antrà skylæ, kad vanduo galëtø iðbëgti lauk!

Abiturientas laiko istorijos egzaminà. Kaip visada nieko nemoka.

- Na, bent apie Antrojo pasaulinio karo pradþià kà nors papasakokite.

- Naktis, dûmai ir tankai, tankai, tankai...

Troleibuse triukðmingai erzeliuoja ir klega studentai.

Atsisuka dëstytojas ir sako:

- Tyliau, èia jums ne paskaita.

Egzamino metu studentas turi atsakyti á klausimà apie mamos pieno teigiamus bruoþus ir pateikti 3 atsakymus, kodël jis toks geras:

Gráþusi ið paskaitø á bendrabutá studentë randa verkianèià draugæ.

- Kas atsitiko?

- Nusiunèiau tëvams laiðkà, kad duotø pinigø kompiuteriui nusipirkti.

- Ir jie nedavë?

- Ne, atsiuntë kompiuterá...

Studentas ateina pas bendrabuèio komendantà:

- Mûsø kambaryje neámanoma gyventi!

- O kas atsitiko?

- Na, kad ir krûvos peliø...

- Bûti to negali!

- Eime, patys pamatysit...

Vienos Londono mokyklos mokytojas áraðë nenuoramos mokinio dienoraðtyje pastabà: "Dþonas pernelyg daug dëmesio skiria mergaitëms, nors að ir stengiuosi já nuo to atpratinti".

Ant sienos kabo plakatas:
"Vartojant alcoholiu jus lietai zudat savo vydinius organus!!!..."
Pamates ta uzrasa alkonavtas susimaste:
- O as ir neskubu!...

Aina narkamanas keliu, ziuuuri alkoholikas voliojas girtas y tas jam rekia.
"- e tu gimes sliauzioti, pasitrauk nuo pakylimo tako!"

Rytas atsikelia 1kurs ir sako, na ka i paskaitas.

2kurs.miegam.

3kurs. O gal alaus?

4 kurs.degtines...

5 kurs . Metam moneta

herb.alus

skaic.degtine

briauna. Miegam

PAKIBS ORE. ? PASKAITAS!

xD

Per chemijos pamokà mokytojas paraðë lentoje formulæ ir klausia mokinio: – Petraiti, kà reiðkia ði formulë? – M... m... Að jà þinau, pone mokytojau. Ðis cheminis junginys man ant galo lieþuvio... Èia priëjo Kindziulis ir tarë: – Vaikine, greièiau iðspjauk, nes tai – sieros rûgðtis!

Vyksta studentu tusas. Nu zodziu visi prigeria ir eina miegot. Ryte mergina pamate kad susirgo menesinemis ir isejo namo.

Chemijos mokytojas meta penkiø litø monetà á indà.

- Iðtirps ar ne?

- Ne.

- Kodël?

- Jeigu tirptø - nemestumëte.

Vienas airis visa naktį praleido bare.
Galų gale barmenas pranešė, kad baras užsidaro. Tas airis atsistojo, norėdamas išeiti, tačiau parpuolė ant žemės.
Dar kartą pabandė atsistoti - vėl tas pats. Jis nusprendė iššliaužti į lauką, įkvėpti gryno oro - gal tai padėtų išsiblaivyti.

Kokteilis "trys paršeliai": nusipirkite dėžę degtinės ir pasikviskite du draugus!

Ið interviø su dekanu:

- Kiek studentø mokosi Jûsø fakultete?

- Maþdaug du treèdaliai.

Gerai pagalvojus - noras išlaikyti žmoną ir vaikus pražudė daugiau vyrų nei alkoholis ir meilužės kartu sudėjus.

Sedi du studentai prie bendrabucio ir ruko.

Vienas sako:

-kaip saslykais prakvipo!

Kitas atsako jam:

-durniau nusiimk muse nuo cigaretes!!

Žmogelis klausinėja kunigo:
- Sakykit, o alkoholis - tai blogis?
- Taip, tai blogis.
- O kodėl tada geriate vyną?
- Taigi šventajame rašte parašyta, kad reikia mylėti ir priešus...

Univeroje du studentai aptarinëja dvi abiturjentes, stovinèias koridoriuje.

-Ta blondinë tai tikrai klasiðka mergiotë!

-Taaaip. Na, o antra ástos...

Daugelis geriančių vyrų atrodo visai neblogai ne todėl, kad alkoholis nekenkia sveikatai, o tik todėl, kad reguliariai naudoja grietinės, majonezo, agurkų ir panašias veido kaukes.

BIOLOGIJOS DESTYTOJAS EGZAMINUOJA STUDENTA:

-PASIRINKITE:AR VIENA SUDETINGA KLAUSIMA,AR DU PAPRASTESNIUS?

-ZINOMA KAD VIENA!

-GERAI.KLAUSIMAS TOKS:KURIOJE ZEMES VIETOJE ISSIVYSTE BEZDZIONES?

-MMM...KALNUOSE!

-KODEL TAIP MANOTE?

Rytoj garaže remontuoju mašina, poryt kepenis.

Transparantas gamykloje : ALKOHOLIS - LĖTA MIRTIS

Apačioje prierašas pieštuku: O MES MIRTI IR NESKUBAME..

Vaik?to du studentai vienas pamato bandele ir paspiria ja.kitas prisoka,

-tu ka ?ia BANDELE!!!

Kitas atsako-

-pala iki kampo nuwarysiu tenai ir suvalgisim...

xD

i anglu kalbos paskaita atbega du pavelave studentai.

destytojas piktu balsu:

-SIT DOWN

vienas is studentu atsisuka i drauga:

-ka sake?

-sesk DAUNE!

Eina studentas, pamato bandele ir paspiria. Prieina kitas ir rekia:

- kaip gali paspirti bandele, juk cia maistas!

Kitas atsako:

- palauk, nuspirsiu uz kampo ir pasidalinsim.

Du profesoriai kalbasi apie tai, kad naujos idëjos daþniausiai aplanko sapne.

- Taip, - sako vienas, - todël að prie lovos visuomet laikau raðiklá ir bloknotà.

- O að, - dalijasi patirtimi kitas, - lovoje visuomet laikau sekretoræ.

Alkoholis - tai nuskausminantis vaistas, padedantis mirtinos ligos - gyvenimo - atveju.

- Einam lažybų: nuo rytdienos negersiu nė lašo.
- Sutinku. Iš ko lažinamės?
- Iš pusės litro.

ALKOHOLIKO MALDA - 2

Sweika parduotuve skaidriosios pilnoji
alkoholikai su tavimi.
Tu prakeikta tarp daugelio moteru
ir prakeiktas tavo vardas.
Puikioji parduotuve, melskis uz mus,
mes tavo pragyvenimo saltinis. BUK;)

Senas profesorius pasakoja kolegoms:

-Neseniai sapnavau, kad skaitau paskaità studentams. Pabundu, ir kà jûs manote? Að iðties skaitau paskaità.

ALKOHOLIKO MALDA

Skaidrioji musu, kuri esi vidurineje lentynoje,
tiek savo karalysteje tiek ir po stalu
mes laiminame tave kiekvienoje dienoje,
ir atleisk kurie taves negeria,
nevesk musu i pagunda,
ir gelbek mus nuo issiblaivinimo istaigos BUK ;)

Susitinka du alkoholikai ir šnekasi apie praeitą vakarą:
- Tai kaip grįžai namo? - klausia vienas.
- Ai, nieko, viskas gerai. Kaip tu?
- Aš tai truputį nemalonioj padėty buvau...
- Tai kas nutiko?
- Ėjau namo ir į kanalizacijos šulinį įkritau...

Atvaziuoja i MAXIMA naujojo ruso sunelis su Mersu naujausiu...Prieina prie duru, o ten sedi smirdintis, apsepes, nesiprauses, nuskures bomzas ir pinigu praso..
Rusas sako:- "neduosiu nes pragersi!"-
Bomzas: -"Vaikeli as negeriu!"-

ateina studentas i valgykla ir praso:

-man dvieju desreliu..

-ooo,- sako vireja,- tai svente?,- o studentas susinepadogines ir sako:

-ir septynes sakutes...

Skrenda lėktuvas. Stiuardesė nešioja gėrimus. Prieina prie kažkokio arabo.
– Pone, gal jums viskio ar vyno?
– Ne, ačiū. Man tuoj reikės sėstis prie vairo.

Paprastas zmogus pamates bomza renkanti pinigus pagalvoja: vargsas zmogus, gaila jo, ymesiu jam pora litu. Pauglys pamates bomza: haha vargsas gaidukas, gal apspardyt ji kad atsigautu.Studentas pamates bomza: o bomzas,hmm ydomu kiek jis ten pririnko??

- Kodel isgertas alus is organizmo "iseina" greiciau,negu pienas?
- Todel, kad alui nereikia spalvos keisti.
- O kodel "Kalnapilio" alus "iseina" greiciau, negu "Svytyrio"?
- Todel, kad "Kalnapiliui" ir skonio nereikia keisti.

Dailës akademijos studentë, bûsima skulptorë, rodo dëstytojui kursiná darbà - Apolono skulptûrà. Dëstytojas apþiûri ir taria:

- Na, sakyèiau visai neblogai... Netgi labai neblogai... Tik pasakykite man vienà dalykà...

- Taip?

Studentas po egzamino ásëdo á autobusà ir nusipirko pas konduktoræ bilietà. Paëmes, jis garsiai paskelbia bilieto numeri ir, ðiek tiek pagalvojæs, taria konduktorei:

- Galima, að kità paimsiu...

Paduok man paprastà pieðtukà.

- Imk

- Bet juk èia raudonas!

- O argi raudonas tau pernelyg sudëtingas?

Geriau būti visame pasaulyje žinomu pijoku, negu anoniminiu alkoholiku...

Ið dëstytojø memuarø

"Studentai ateina ir iðeina, o mes pasiliekame". Studento prieraðas paraðtëje: "Ar ilgam?"

Eme senute ir uzduso.
Nebutu emusi nebutu ir uzdususi.
;Q

diskotekoje prieina vienas studentas prie studentes,ir sako:

-ka tu cia darai???

-soku.

-tai gerai nes pagalvojau kad elektra purto...