Anekdotas

Stovi kareivių kuopa prieš 2x2x2 m dydžio duobę. Puskarininkis:

- Jonaiti.

- Klausau.

- Išeiti iš rikiuotės.

Jonaitis išeina.

- Šokite į duobę.

Nušoka.

- Petraiti.

- Klausau.

- Išeiti iš rikiuotės.

Petraitis išeina.

- Atsitūpkite, rankas sudėkite už nugaros ir griūkite į duobę.

Petraitis nugriūva.

- Kazlauskai.

- Klausau.

- Išeiti iš rikiuotės.

Kazlauskas išeina.

- Stokite keturpėsčias ir dešiniu šonu verskitės į duobę.

Kazlauskas verčiasi.

Atsidaro kareivinės langas ir pasigirsta priekaištingas karininko balsas:

- Puskarininki, jau trys valandos, kareivinių tvora nenudažyta, o jūs čia "Tetrį" žaidžiate...

   

Facebook komentarai