Anekdotas

Vaikinas atlieka išpažinti:

-Kunigėli, didelę nuodėmę padariau.

-Sakyk, sakyk sūnau mano.

-Vakar pasimylėjau su 14-kos metų pana.

-Na ką padarysi, sūnau mano, visada būna merginai pirmas kartas.

Po kelių dienų vėl tas pats vaikinas:

-Kunigėli, didelę nuodėmę padariau.

-Išpažink nuodėmes sūnau mano.

-Vakar pasimylėjau su 80-ties metų moteriške.

-Na ką padarysi, sūnau mano, visada būna ir paskutinis kartas.

Vėl po kelių dienų vaikinas:

-Kunigėli, didelę nuodėmę padariau.

-Išpažink nuodėmes sūnau mano.

-Vakar pamylėjau kitos parapijos kunigą.

-Negerai, sūnau mano, negerai- pirmiausiai reikia rūpintis ir galvoti apie savo parapiją...

   

Facebook komentarai