Anekdotas

Buvo vasara kaitri, tėvas gėrė degtinį

Mūsų tėvas gėrė degtinį,

Mes abu miegojom žaginy

Neturėjom nei ko valgyt, nei ko gert

Reikėjo vogt,

Kaip baisu,

Eik peklon…..

Ėjom vogti obuolių nakty pusę keturių,

Bet šuva bėgiojo prie namų

Ir pamatė mus abu,

Ir parbėgom išdraskytom subinėm

Žaginin... Sarmata, eik peklon...

Grėbė šieną mergos dvi, pažinojom jas abi

Baisiai geros mergos buvo dvi

Tiktai mes abu labai durni

Iš jaunystės nežinojom kū daryt

Žaginy... Sarmata, eik peklon...

Bus dar vasara kaitri, mes jau gersim degtinį

Mes jau gersim degtinį...

Tegul tėvas guli žaginy

Prašom tegul anas obuolių

Pavogtų... Tegul eina peklon...

   

Facebook komentarai