Anekdotas

kalbasi du bičiuliai.

– Įsigijau šunį, bet pasirodė esąs melagis, – sako vienas.

– Bet juk šunys nemeluoja.

– Kurgi ne! Tuojau tau įrodysiu. Reksai, eikš čionai. Pasakyk, kaip kniaukia katė?

– Au, au! – loja šuo.

– Matai, kaip meluoja.

   

Facebook komentarai