Anekdotas

Pakliuvo žmogelis į beprotnamį. Įveda jį į kambarį, ten visi ramūs, sėdi, veikia kažką... Ir staiga vienas atsistoja ir sako:

- 45-as!

Visi pradeda juoktis. Naujokas stovi, nieko nesupranta. Po to kitas atsistoja:

- 131-as!

Visi plyšta iš juoko, trypia kojom, raitosi ant žemės. Žmogelis vis tiek nieko nesupranta, prieina prie vieno iš jų ir klausia:

- Ko jūs čia taip juokiatės iš skaičių?

- Na matai, - sako, - mes labai mėgstam anekdotus pasakoti. Taigi prižiūrėtojas vieną kartą surinko visus mūsų anekdotus, surašė, sunumeravo ir pakabino lentoje. Dabar užuot pasakoję anekdotą, tik numerį pasakom.

"Gerai, pabandysiu" - galvoja žmogelis.

- 38-as!

Tyla. Galvoja žmogelis, gal nejuokingas anekdotas. Prieina prie lentos, suranda 38-ą - neblogas anekdotas, apie ežiuką... kodėl jie nesijuokia? Dar kartą:

- 38-as! - vis vien tyla. Klausia: - Kodėl jūs nesijuokiat?

Vienas atsako:

- Ai, tu kažkaip nejuokingai pasakoji...

   

Facebook komentarai