Anekdotas

Anatomijos egzaminas. Studentas piešia žmogaus kūną... Pradeda dėstyti, kas ir kaip. Staiga profesorius jį pertraukia:

- Jaunuoli, manau, kad jūsų piešinyje trūksta vienos detalės...

- Kokios?

- Žinote... Na, kai jūs vaikštote su gražia mergina... Jūs pajuntate kažką... Suprantate, apie ką aš kalbu?

- Taip...

Studentas greitai pataiso piešinį ir atsisuka į profesorių. Tas pažiūri į pataisymus ir taria:

- Na, kai aš buvau jaunas ir eidavau pasivaikščioti su mergina, aš pajusdavau meilę širdyje...

   

Facebook komentarai