Anekdotas

Palestinoje po susišaudymo guli pašautas kareivis - žydas, o pro šalį bėga jo draugas.
- Dhrauge, phribaik mane!
- Tai, kad šovinių neliko.
- O aš galiu pahrduoti!

   

Facebook komentarai