Anekdotas

Teismas. Teisėjas klausia:
- Taigi, ponas Petraiti, jūs tvirtinate, kad nusikaltimo dieną matėte poną Jonaitį bare?
- Taip, ponas teisėjau. Ten ištisi du Jonaičiai buvo!

   

Facebook komentarai