Anekdotas

Dvi vienuolės - sesuo Matematika ir sesuo Logika - eina tamsiu paros metu.
Sesuo Matematika pastebi:
- Sese Logika, mus vejasi vyriškis. Tokiu greičiu judėdamas jis mus pavys po 21, 5 min.
Pockurio laiko sako:
- Sese Logika, vyriškis mus pavys po 3, 6 min....
Sesuo Logika sako:
- Sesė Matematika, reikia skirtis, dviejų iš karto jis nesivys...
Sesuo Matematika parbėga laimingai namo ir nekantriai laukia sesers
Logikos.
Pagaliau ši pareina. Sesuo Matematika nekantriai klausia:
- Na kaip?
Sesuo Logika pasakoja:
- Aišku, jis pavijo mane.
- Ir ką darei?
- Aišku, atsisukau į jį...
- O toliau?
- Logiška, kad pasikėliau sijoną...
- O jis?
- Logiška, kad nusileido kelnes...
- O tada?
- Logiška, kad moteris su pakeltu sijonu bėga greičiau, nei vyras su nuleistomis kelnėmis...

   

Facebook komentarai