Anekdotas

Čia tikras atsitikimas.

Tai atsitiko pokario metais. Mano seneliai buvo ūkininkai ir laikas nuo laiko išsivarydavo naminės. Reikdavo duoti ir stribams ir miško broliams ir sau lašas likdavo.

Po vieno tokio varymo senelis likusį raugą (man gražiau skamba - brogą) kaip visada suvertė kiaulėms. Kiaulėms toks daiktas labai patinka! Bet, matyt, vistiek jos visko neįveikė ir prigulė. Be kiaulių tame aptvare buvo ir apie dvylika kalakutų, kurie ir pabaigė lesti tą raugą. Po kiek laiko močiutė, atėjusi apžiūrėti kiaulių, rado visus kalakutus iškritusius. Kadangi kritę paukščiai maistui netinka, tai močitė nusprendė nors plunksnas nupešti. Taip ir padatė. Nupeštus kalkutus semetė į dilgėles už tvoros. Tačiau koks buvo vargšų kaimiečių nustebimas, kai kitą rytą pamatė tuos pačius nupeštus kalakutus glaustom gretom parsvirduliuojančius namo. Ka toliau su vargšais paukščiais iškrėtė likimas, istorja nutyli.

   

Facebook komentarai