Anekdotas

Religijos mokytoja prieš Kalėdas nusprendė paklausinėti pirmokėlių, ar jie
supranta šios šventės reikšmę ir ar žino, kas yra Jėzus Kristus. Taigi ji klausia:
- Kur šiandien yra Jėzus?
Jonukas pakėlė ranką ir atsakė:
- Danguje.
Marytė pakėlė ranką ir atsakė:
- Mano širdyje.
Petriukas irgi pakėlė ranką:
- Aš žinau, žinau kur Jėzus! Mano vonioje.
Klasėje tyla, mokytoja pasimetusi klausia
- Iš kur tu žinai?
Petriukas:
- Na. kiekvieną rytą mano tėvas atsikelia, baladojasi į vonios duris ir šaukia: Jėzaus Kristau, tu vis dar ten?! .

   

Facebook komentarai