Anekdotas

Telegrama į Afriką: "Mes, Nejuodžemio zonos proletarai, didžiai pasipiktinome sužinoję, kad Afrikos negrai kaip reikiant nepavalgo. Reikalaujame: viską, kas nuo jų lieka, skubiai siųsti mūsų adresu... "

   

Facebook komentarai