Anekdotas

Petriukas nakti eina ir pamato algi kuris rakina dureles kodgfgfyghygbfjhrgyegfjhdbfygd fvhdvfrygfhvdfgdfvjdhvfuyrgfhbd ufyrufhbhjhhrjkfnuihrugnfjnuirh ngjfntuy5uthjh6y8iyj896jyjy9j6h mktymhitrjhreryefytybvdgytx

   

Facebook komentarai