Mango

Slinks niūrios dienos ir vėl liūdesys
Pasibels į mano duris
Neįleisiu jo aš.
Gal ten kažkur toli, tik ne čia
Saulė šviečia ir šildo tave
O už lango vėsa...

Sužaidė: 0

Žaros šilkinės juosia lankas
Jos lyg klajūnės naktį atves
Vėlei man taip stokos tavo dainos
Gal ją sparnai iš sutemų atkartos.

Sužaidė: 0

Kaip dangus kaip dangaus skliautai
Žydi du, žydi du žiedai,
Mėlyni mėlyni žiedai alyvos alyvos.
Nori jie nori jie labai
Sužinot sužinoti tai,

Sužaidė: 0

Ar tu prisimeni kai sakė mums
Kad meilės nebėra,
Tada tu buvai toksai naivus
Tu man nuolatos sakei.

Sužaidė: 0

Pilkos gatvės
Liūdnos mintys
Užlieja mus
Pritemdo akis
Ir jausmus.

Bėgant laikui
Keičias žmonės
Ir nežinai
Ar jų širdyse
Dar tamsa.

Sužaidė: 0

Pažadina mane
Ankstyvas bučinys
Kaip visada garuojanti kava
Šalia ant stalo kaip visada.
Aušta jau diena
Pro langą akimis
Lydžiu tave aš

Sužaidė: 0

Jau žiema, jau žiema tavam lange
Jau žiema tavo širdyje, viduje
Aš viena, bet tikrai nepamiršta
Vieniša snaige aplankyk mane

Sužaidė: 0

Būk mano ugnis...
Ištirpt norėcčiau tavo...
Būk mano viltis,
Taip sunkiai ir retai pasiekiama...

Sužaidė: 1

Gera tyloje
Užmerkt akis ir skęsti naktyje,
Nes mano tyloje, mano naktyje
Skamba ši daina, gal ji apie tave.
Nes mano tyloje, mano naktyje

Sužaidė: 0

Ei! Pažiūrėkit kas čia toks naivus
Mus einančias gatve kabinti bando
Toksai kuklus, bet velniškai žavus
Užkalbinti savy drąsos suranda

Sužaidė: 0

Ten, kur dangaus rausvi skliautai,
Pievoje klaidžioja drugiai.
Jiems skirta tiktai viena diena
Būt drauge.

Sužaidė: 1

Kartą netikėtai, vieną naktį žvaigždėtą,
Nuostabus vaikinas prie manęs priėjo.
Kopose sėdėjom, apie daug ką kalbėjom,
Išplaukiančius laivus palydėjom.

Sužaidė: 2

Ir vėl aš noriu surast tavo žvilgsnį minioje
Ne nenorėčiau aš perskaityt tavo mintis
Žinau tu nori pakviesti šokiui vėl mane
Kol dar nesibaigė ši meilės šokių naktis

Sužaidė: 0

Tyliai plauks dangumi laivai
Prarastų vilčių balti laivai
Jie pakels bures ir mus numes kažkur toli
Pasieksim dangiškas upes aš noriu tik paklaust tavęs

Sužaidė: 0

Mes kaip du sušalę paukščiai
Glėbyje drebėjom baikščiai,
Ištirpdė ledus
Man tavo lūpų medus.

Sužaidė: 1

Rudenio vėsoj, lapų žaisme ilgiuosi tavęs,
Mano neviltis sustingo veide.
Dangaus gilumoj, lango stikle matau aš save,
Taip norėčiau jausti tave.

Sužaidė: 0

Išeinu, kad negrįžčiau,
Išeinu ir nenoriu tau meluot,
Nes krūtinėj jausmai tūno vienumoj,
Išeinu, skauda širdį,
Išeinu, nors bandau dar sustot,

Sužaidė: 0

Vėl diena kaip daugelis kitų,
Nerimas sukausto - aš kenčiu,
Bet kodėl mano laiškai,
Kurių tu neskaitai,
Primena tave man, kaip ir tie sapnai.

Sužaidė: 0

Nieko valgyt nebenoriu,
Apetitas dingo, krinta svoris,
Apie nieką kitką nesvajoju
Naktimis nemiegu, vis galvoju:

Sužaidė: 0

Auštant rytui,
Mus pasveikina vėl nauja diena.
Saulei kylant
Išsitieskim žolėj
Teužlieja jos šiluma.
Mes laimingi
Po pašėlusios nemigo nakties.

Sužaidė: 0

Tu, prisimink, ką man sakei,
Snaigės nukris, o meilė nedings.
Kita diena, kiti jausmai,
Širdis kaip ledas sustings.
Nes be tavęs labai šalta.
Aš mintyse verkiu.

Sužaidė: 0

Netikėjau, kad taip greitai
Gali vasara praeiti,
Negalėjo viskas būt tik pasaka.
Vėl užplūsta sentimentai,
Meilūs žvilgsniai, komplimentai...

Sužaidė: 0

Šiandien verkė dangus
Ir vėl aš viena
Medžiai praranda lapus,
O aš netenku tavęs.
Tik neatstumk prašau manęs,
Būkime ir vėl drauge.

Sužaidė: 1

Aš aš ir tu mes per naktį abu
Susiglaudę tyliai kalbėsim.
Aš ir tu mes abu ant rasotos žolės
Visa naktį į dangų žiūrėsim.
Lis žvaigždėmis pernakt

Sužaidė: 0

Ramune balta tau pražysiu po langu,
Kai užmigs diena tau dainuosiu sode.
Dainą atneš vėjas ten iš toli
Ar jauti, ar ją girdi?

Sužaidė: 0

Jei apsiniaukusi šiandien diena
Ir tavo nuotaika bloga
Nenusimink šiandien gi ta diena
Kai miesto gatvėmis žmonių minia
Pirkiniais nešina
Skuba lekia pro tave

Sužaidė: 1

Tavo šnabždesį dar girdžiu
Tuščiam kambary,
Nors tavęs nėra šalia.
Vis mąstau apie tai dažniau.
Ką tau išeina – pasakiau...
Ar sugrįš sapnai?

Sužaidė: 0

Mieste naktis,
Nors daug šviesų,
Ir gatvės pilnos dar žmonių.
Tavęs sulaukti negaliu.
Užmigčiau, jeigu tu mane,
Laikytum savo glėbyje.

Sužaidė: 0

Nusibodo miestas ir pilni barai
Noriu išvažiuoti, noriu būtinai.
Susikraunu daiktus, užtrenkiu duris
Lekiame prie jūros, kur draugų būrys.

Sužaidė: 0

Aš visą dieną tavęs prašiau
Kad nemeluotum man daugiau
Aš visą naktį verkiau
Nes nežinau kaip bus toliau

Viską atleisiu tau
Vieno tavęs prašau

Sužaidė: 0

Su šita diena
Liūdesys mane aplanko
Kaip sunku priprast
Kad metai dar vieni prabėgo
Daug senų draugų
Žinutes rašys ir sveikins
Bet vis tiek liūdžiu

Sužaidė: 1

Pamiršk mane...

Sužaidė: 0

Nereikia laukt pavasaris atplauks nelauktai
Kažką brangaus padovanos ir liks amžinai
Gyvenimo švelnius garsus kartoju
Pavasario palikti aš nenoriu

Sužaidė: 2

Meilė, kurią kažkada,
Kurią kažkada man pažadėjai,
Degė karštai širdyse,
Spindėjo akyse...
Meilė nuvyto staiga,
Nuvyto, ką tik sužydėjus,

Sužaidė: 0

Penkios minutės, tik penkios minutės
Lyg amžinybė išskyrė staiga.
Penkios minutės, tik penkios minutės
Pavėlavau, o tu jau su kita.

Sužaidė: 0

Krito pirmos gruodžio snaigės
Lengvos purios baltos snaigės.
Aš paklausti jų norėjau
Ar tikrai žiema atėjo?

Sužaidė: 0

Ar pažįsti žolę gėlę?
Ar pažįsti žolę gėlę?
Lapai kaip armonikėlės
Lapai kaip armonikėlės

Priedainis (2x):
Raskila, raskila
Mūsų kiemo raskila

Sužaidė: 0

Aš jaučiu vėl ruduo aplankė mano širdį,
Dargana apgaubia geltonuojančius medžius.
Vėl širdy tuštuma. Kur dingo linksmas juokas?
Rudeniniai vėjai plukdo debesų laivus.

Sužaidė: 0

Kai vakare gesta šviesos languose
Matau lauke tave nors kyla pūga.
Noriu išeit ir nubėgti pas tave
Ir nesvarbu, kad kyla pūga.

Sužaidė: 1

Paukštis pro šalį nuskris -
Nuneša mano viltis,
Bangą paglostau ranka
Tavo kūnas šalia bet jo nejaučiu jau,
Viskas kaip buvo: lūpos ir akys,

Sužaidė: 1

Gal tai tik žaidimas?
Gal tai tik žaidimas?

Sužaidė: 0

Bėgančios kelio juostos
Besikeičiantys vaizdai
Stiklas lašais nuklotas, jau ruduo...
Radijas groja dainą
Dainą iš mūsų praeities
Viską jau užmiršau

Sužaidė: 15

Pasakom gražiom tikėjau,
Kol maža žaisdavau sode
Ir gulėdama aukštoj žolėj
Skaičiau apie princesę ir princą, meilę ir ryžtą
O tai, rodos, buvo taip nesenai

Sužaidė: 0

Saulėta ir karšta kaip niekada
Kupina džiaugsmo,
Vilties ši vasaros diena

Sužaidė: 1

Laikas bėga pirmyn
Veiduose žmonių aš matau tai.
Viskas keičias kasdien
Kas dabar aplink
Ryt jau bus kitaip
Bet žinoki tikrai
Kad nors ir lis lietus

Sužaidė: 1

Šalta žiema sušalusiam mieste klajos viena
Neprašoma užeis...
Šaltuos namuos beviltiškai liūdna skambės tyla
Kas vietą jai užleis...

Sužaidė: 0