Kanadiečiai siūlo kur kas pigesnį termobranduolinį reaktorių

Kanados bendrovė „General Fusion“ pasiūlė naujo tipo termobranduolinės sintezės reaktoriaus projektą, kurio gamyba neviršytų 1 milijardo dolerių, skelbia „Technology Review“.

Skirtingai nuo Prancūzijoje statomo eksperimentinio ITER reaktoriaus, kainuosiančio apie 10 mlrd. eurų, jame būtų naudojama visai kita technologija. Termobranduolinė reakcija vyktų pasitelkus mechaninį poveikį.

„General Fusion“ siūlomo reaktoriaus reakcijos kameroje – maždaug 3 m skersmens metalinėje sferoje – būtų naudojamas skystas ličio ir švino mišinys. Jis būtų įsukamas taip, kad centre susidarytų piltuvėlio formos kiaurymė. Iš sferos viršaus ir apačios į kiaurymę būtų įvesti du plazmos žiedai, kuriuos laikytų jų pačių magnetinis laukas. Termobranduolinės reakcijos plazmoje prasidėtų panaudojus akustines bangas. Tuo tikslu išorinėje metalinės sferos dalyje būtų įrengta 220 stūmoklių, galinčių vienu metu smūgiuoti į sferos paviršių. Akustinės bangos, sklisdamos ličio ir švino mišiniu, sukurtų smūgio bangą, o toks smūgis suspaustų plazmą ir inicijuotų termobranduolinės sintezės reakcijos pradžią. Šio proceso metu būtų išskiriami didelės energijos neutronai, kurie kaitintų ličio ir švino mišinį.

Dalis šilumos kitoje sistemos dalyje būtų naudojama garo gamybai. Garas suktų generatoriaus turbinas, o likusi šilumos dalis būtų pasitelkta stūmokliams „įkrauti“. Idealiu atveju plazmos žiedų sukūrimas ir stūmoklių smūgiai vyktų kas sekundę, o visas procesas turėtų būti nuolatinis – skirtingai nuo ITER reaktoriaus, kuriame termobranduolinė reakcija turėtų būti inicijuojama tik vieną kartą.

Kol kas „General Fusion“ neužsitikrino reaktoriui kurti būtino finansavimo, tačiau jau ėmėsi pirmojo šio projekto įgyvendinimo etapo. Jo metu bus išbandytas erdvinis kompiuterinis reaktoriaus modelis. Patį reaktorių tikimasi pastatyti po 5 metų.

Fizikai „General Fusion“ idėją vertina nevienareikšmiškai. Vieni iš jų mano, kad ši technologija gali duoti gerų rezultatų, kiti teigia, kad reaktoriaus gamybos metu inžinieriai turės įveikti daugybę rimtų techninių problemų, kurios atrodo nesunkios tik popieriuje.

   

Facebook komentarai