Kinijoje karo atveju būtų mobilizuojami 18–60 metų vyrai ir 18–55 metų moterys

Visuotinis Kinijos liaudies atstovų susirinkimas (VKLAS) penktadienį priėmė pirmąjį šioje šalyje karinės mobilizacijos įstatymą. Pagal jį, iškilus poreikiui, į šalies karinę tarnybą gali būti pašaukti 18–60 metų vyrai ir 18–55 metų moterys.

Įstatyme, kuris įsigalios nuo šių metų liepos 1 dienos, nurodoma, kad pagal šalies konstituciją VKLAS Nuolatinis komitetas gali skelbti visuotinę mobilizaciją, „jeigu kyla pavojus valstybės suverenumui, vienybei, teritoriniam vientisumui ir saugumui“. Tame įstatyme taip pat nurodoma, kad visuotinė arba dalinė mobilizacija gali būti paskelbta likviduojant didelių stichinių nelaimių padarinius.

Pasak Kinijos valstybinės žiniasklaidos, šiame įstatyme „nustatyti karinės mobilizacijos principai ir organizavimo mechanizmas, šauktinių sudėtis ir strateginės atsargos, būtinos su karu susijusių grėsmių prevencijai arba pašalinimui“.

Mobilizacijos įstatyme sakoma, kad esant būtinybei gali būti pašaukti 18–60 metų vyrai ir 18–55 metų moterys, kurie „privalo padėti užtikrinti nacionalinius gynybos interesus, taip pat padėti vykdyti kovines operacijas karo atveju“. Šis įstatymas „visiškai atitinka specifinio Kinijos socializmo pagrindinius teiginius“, taip pat „nustato vyriausybės, karinių struktūrų, organizacijų ir visuomenės atsakomybę, teises ir pareigas“, nurodo Kinijos žiniasklaida.

   

Facebook komentarai