Pirmoji sąžiningos aukštosios mokyklos deklaraciją pasirašė Panevėžio kolegija

Šiandien Panevėžyje Lietuvos studentų atstovybių sąjungos (LSAS), Panevėžio kolegijos bei Panevėžio kolegijos Studentų atstovybės atstovai pasirašė „Sąžiningos aukštosios mokyklos deklaraciją”, kuria pripažįstama nesąžiningumo problema Lietuvos aukštosiose mokyklose ir susitariama kartu siekti sukurti atsakingą bei aukštojo mokslo svarbą suprantančią bendruomenę.

„Deklaracija nereiškia, jog nesąžiningumo apraiškos egzistuoja tik Panevėžio kolegijoje. Ši kolegija pirmoji nusprendė pasirašyti sąžiningos aukštosios mokyklos deklaraciją ir viešai pripažino sieksianti užtikrinti skaidrumą bei sąžiningumą. Tikimės, jog tai taps puikiu pavyzdžiu ir kitoms aukštosioms mokykloms, kurios taip pat prisijungs prie sąžiningumą skatinančių aukštųjų mokyklų”, - sako LSAS prezidentė Ieva Dičmonaitė.

Siekiant užkirsti kelią nesąžiningumui aukštosiose mokyklose, sudarytas ir konkrečių veiksmų planas. Sutarta, jog studentų atsiskaitymų bei rašto darbai bus labiau orientuoti į įgytų gebėjimų patikrinimą, o temos - skirtingos, vyks svarbiausių rašto darbų gynimas žodžiu, dėstytojai ir studentai bus supažindinti su aukštojoje mokykloje galiojančiais vertybiniais principais.

„Manau, jog nereikia bėgti nuo problemos ir jos bandyti dangstyti – ją reikia spręsti. Tad šios deklaracijos pasirašymas yra vienas iš būdų, kaip vieningai visai bendruomenei susitelkus galima siekti idealios aukštosios mokyklos vizijos. Džiaugiuosi iniciatyva ir tuo, jog pirmieji žengėmė tokį atsakingą žingsnį. Raginu ne tik Panevėžio kolegijos, bet ir kitų akademinių bendruomenių narius nenuleisti rankų ir aktyviai kovoti su nesąžiningumu”, - teigiamai deklaraciją įvertino Panevėžio kolegijos direktorius Egidijus Žukauskas.

Iki šiol daugelyje mokyklų abejonių kelianti ginčų nagrinėjimo, apeliacinių bei etikos komisijų veikla, kaip žadama, bus skaidresnė ir efektyvesnė, o aukštosios mokyklos dokumentuose numatytų nuobaudų už nesąžiningumą, nustačius pažeidimus, taikymas taps griežtesnis.

Bus kuriamas ir neigiamas sukčiaujančių bei negarbingai besielgiančių akademinės bendruomenės narių įvaizdis, o vertybių puoselėjimui - rengiamos konferencijos, seminarai.

   

Facebook komentarai