Planuojama įforminti 6 metų doktorantūros galimybę

Siekiama sudaryti galimybę doktorantūroje mokytis iki šešerių metų. Tokia nuostata yra įtraukta į naujus Mokslo doktorantūros nuostatus, kuriuos Švietimo ir mokslo ministerija pateikė Vyriausybei svarstyti ir tvirtinti.

Švietimo ir mokslo ministerija artimiausiu metu teiks Vyriausybei svarstyti ir tvirtinti naujus Mokslo doktorantūros nuostatus, parengtus pagal Mokslo ir studijų įstatymo nuostatas. Šiame teisės akte keliami didesni reikalavimai doktorantūrą vykdančioms institucijoms, joms suteikiama daugiau laisvės pačioms reglamentuoti doktorantūros studijų vykdymą, apibrėžiama atsakomybė. Pradinį projekto variantą Švietimo ir mokslo ministerijai pateikė Lietuvos mokslo taryba.

Nuostatuose nauja yra tai, kad doktorantūros teisė gali būti suteikiama ne tik universitetui ar universitetams kartu su mokslinių tyrimų institutais, kaip buvo iki šiol, bet ir universitetams kartu su užsienio mokslo ir studijų institucijomis. Tokiu būdu sudaromos prielaidos aktyviau konsoliduoti universitetų potencialą ir plėtoti bendradarbiavimą.

Taip pat numatyta galimybė mokslų daktaro laipsnio siekti patogesne forma. Greta nuolatinės doktorantūros, kurios dabartinė trukmė – 4 metai, galima ir ištęstinė - iki 6 metų. Doktoranto darbą prižiūrės, jo pasiekimus vertins ir patars doktorantūros komitetas, sudarytas iš aukščiausio lygio mokslininkų.

Siekiant paskatinti šių studijų tarptautiškumą numatoma, kad doktorantai būtinai turėtų dalyvauti tarptautiniuose renginiuose, pristatytų juose savo mokslinių darbų rezultatus. Disertacijų gynimuose taip pat turėtų dalyvauti mokslininkai iš užsienio.

Pagal naują tvarką doktorantai bus priimami jau šiais metais. Anksčiau įstoję doktorantai tęs studijas pagal senąją tvarką.

Kas treji metai bus vertinama institucijų doktorantūros kokybė ir efektyvumas – nagrinėjama, kaip vykdomos studijos atitinka nuostatų reikalavimus ir reglamentą, kaip kinta doktorantų ir mokslo daktaro laipsnį įgijusių mokslininkų skaičius, kokia tolesnė jaunųjų mokslininkų karjera ir kt.

Doktorantūros teisę siekiančios įgyti institucijos turės įrodyti turinčios potencialą užtikrinti geros kokybės studijas. Teisė į doktorantūrą nebus automatiškai perkeliama. Šiuo metu teisę į doktorantūrą turintys universitetai 2011 m. bus iš naujo įvertinti pagal nuostatuose keliamus reikalavimus.

Šiuo metu rengiami meno doktorantūros nuostatai, kurie šį pusmetį bus teikiami Vyriausybei tvirtinti.

   

Facebook komentarai