Pristatomi geriausi techniškųjų universitetų absolventai

Kauno technologijos universitetas (KTU) ir Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VGTU) praskelbė 200 geriausių 2009 m. absolventų. Geriausi techniškųjų universitetų absolventai (GTUA) išrinkti ketvirtą kartą. GTUA yra tęstinis bendras KTU ir VGTU projektas, kurio tikslas – išrinkti ir visuomenei bei potencialiems darbdaviams pristatyti geriausius absolventus.

Minėti universitetai atrinko po šimtą absolventų, pasižyminčių ne tik nepriekaištingu akademiniu pažangumu ir moksliniais pasiekimais, bet ir turimais profesiniais, praktiniais įgūdžiais, aktyvia visuomenine veikla, kryptingais ir aiškiais karjeros tikslais. Geriausių 2009 metų KTU ir VGTU absolventų nuotraukos, trumpi pasiekimų ir karjeros tikslų aprašymai pristatomi specialioje portalo cvonline.lt skiltyje.

Vertingas įrašas gyvenimo aprašyme

Projekto GTUA laimėtojams įteikti specialūs sertifikatai, liudijantys patekimą į geriausių techniškųjų universitetų absolventų sąrašą. Tokiu būdu projekto rengėjai siekia įvertinti absolventų studijų metais pasiektus rezultatus ir sukauptą patirtį, išskirti geriausius pirmosios ar antrosios pakopų absolventus.

„Šis pripažinimas yra dar vienas rimtas įvertinimas šalia bakalauro ar magistro diplomo“, – teigė 2008 m. GTUA laureatas KTU informatikos fakulteto bakalauras Arūnas Eitutis. Šiuo metu KTU verslo administravimo magistrantas A. Eitutis mano, kad projekto GTUA laimėjimas ateityje turės įtakos karjerai, nes svarus įrašas CV neturėtų prasprūsti pro nuovokių darbdavių akis.

Tokiai nuomonei pritaria ir šių metų GTUA laureatė KTU vadybos ir verslo administravimo bakalaurė Aleksandra Žuk. „Rinkdamasi geriausius darbuotojus, įmonė gali tikėtis ir geriausių savo veiklos rezultatų“, – teigė A. Žuk. Mergina mano, kad itin svarbu įvertinti absolventų pastangas studijų metu aktyviai ieškoti naujų savirealizacijos galimybių, būti naudingam akademinei bendruomenei ir visuomenei.

,,Studijuojant teko matyti studentų, kuriems rūpėjo tik gauti labai gerą įvertinimą, tačiau nemanau, kad jie visi galėtų gerus pažymius pritaikyti praktinėje veikloje – tam kaip tik reikėtų pasižymėti socialiniu aktyvumu, noru siekti aukštumų gyvenime, ne tik Universitete“, – komentavo A. Žuk. Mergina džiaugėsi, kad yra viena iš absolventų, laimėjusių GTUA projektą, nes atrankoje, pasak jos, dalyvavo labai talentingi, gabūs ir aktyvūs žmonės.

Siekis – didesnis dėmesys fiziniams ir techniniams mokslams

Lietuvos techniškieji universitetai susivienijo vykdydami projektą GTUA, kuriuo siekiama ne tik įvertinti geriausius studentus, bet ir atkreipti visuomenės dėmesį į fizinių ir techninių mokslų galimybes bei perspektyvumą. Šiuos mokslus baigę geriausiais pripažinti absolventai gali įrodyti, kad įgytos vertingos teorinės žinios ir nuoseklus darbas technologijų srityse kuria neabejotiną vertę šalies ateičiai. Siekiant produktyviai taikyti turimas žinias itin svarbus sėkmingas jaunų specialistų ir verslo sektoriaus bendradarbiavimas, todėl esminis projekto GTUA tikslas – suteikti galimybę geriausiems absolventams ir potencialiems darbdaviams atrasti vieniems kitus.

,,Manau, kad projekto tęstinumas yra privalomas siekiant, kad Lietuvoje būtų geidžiamas techniškos krypties mokslas. Tik dėl tiksliųjų mokslų Lietuva sukurs daugiau naujovių“, – teigė KTU statybinių medžiagų ir konstrukcijų technologijos magistras 2007 ir 2009 m. GTUA laureatas Tomas Serafinavičius.

T. Serafinavičius du kartus, baigdamas bakalauro ir magistro studijas, pripažintas kaip vienas iš GTUA. Kalbintas studentas sakė, kad pirmą kartą pripažintas geriausiu norėjo išlaikyti šią poziciją. Dabar daugkartinis GTUA laureatas tikisi, kad šis laimėjimas turės įtakos stojant į doktorantūros studijas. Jo manymu, GTUA projektas rodo ,,sėkmingą bendradarbiavimą tarp stipriausių Lietuvos techniškųjų universitetų, griauna neigiamus stereotipus ir kuria pasitikėjimą bei pagarbą“.

Projektą GTUA Kauno technologijos universitete jau ketvirtus metus sėkmingai vykdo KTU Karjeros centras. Atrinktiems geriausiems absolventams skiriamas ypatingas dėmesys – jų CV atskirai skelbiami Universiteto duomenų bazėje, projekto nugalėtojai gauna surinktus potencialių darbdavių kontaktus.

„Siekiame, kad gabūs, iniciatyvūs, daug žinių sukaupę absolventai ne tik sulauktų pripažinimo, bet ir darbdaviai atkreiptų dėmesį į jaunus specialistus, kurie yra perspektyvūs, imlūs, galintys padidinti įmonės ar kitos įstaigos darbo efektyvumą bei rezultatus, skatinti technologinę pažangą“, – teigė KTU Karjeros centro vadovė Kristina Bakšaitė.

K. Bakšaitės nuomone, svarbu, kad šie tikslai įgyvendinami bendradarbiaujant su kolegomis iš VGTU. Taip išreiškiamas šių universitetų išskirtinis dėmesys absolventams ir tikslas suteikti kuo didesnes karjeros galimybes baigus studijas techniškuosiuose universitetuose.

Kristina Zentelytė, KTU Karjeros centras

   

Facebook komentarai