RRT organizuoja tinklų ir informacijos saugumo apklausą

Sparčiai daugėjant tinklų ir informacijos saugumo incidentų, kurie sukelia naujas grėsmes informacinės visuomenės raidai, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba nagrinėja būdus bei priemones, kuriais galima būtų objektyviai įvertinti tinklų ir informacijos saugumo būklę Lietuvoje.

Išsamius šios srities tyrimus Tarnyba atlieka nuo 2005 metų ir rezultatus skelbia internetiniame portale www.esaugumas.lt. Šis, 2008 metų, tyrimas ne tik leis nustatyti tinklų ir informacijos saugumo situacijos Lietuvoje kaitos tendencijas, bet ir padės tinkamai nukreipti didžiausias Lietuvos institucijų veiklos šioje srityje pastangas.

Siekiant ištirti interneto naudotojų naudojamas apsaugos priemones bei patiriamą žalą dėl tinklų ir informacijos saugumo incidentų, prašome Jūsų atsakyti į keletą klausimų (apklausos anketa).

   

Facebook komentarai