RRT skelbia elektroninių ryšių rinkos 2009 m. IV ketvirčio duomenis

Vykdydama Elektroninių ryšių įstatymo nuostatas, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) iš elektroninių ryšių operatorių ir paslaugų teikėjų surinko duomenis apie jų vykdytą veiklą 2009 m. ketvirtąjį ketvirtį.

Parengta apžvalga apie elektroninių ryšių sektorių yra paskelbta RRT tinklalapyje adresu: www.rrt.lt.

2009 m. IV ketv. buvo stebimas tolesnis plačiajuosčio ryšio skvarbos (abonentų skaičius 100 gyventojų) augimas – 2009 m. IV ketvirčio pabaigoje pasiekė 23,8 proc., per ketvirtį išaugo 0,6 procentinio punkto, per metus – 2,7 procentinio punkto.

Plačiajuosčio ryšio technologijas (fiksuoto ir judriojo) naudojančių interneto prieigos paslaugų abonentų skaičius 2009 m. IV ketvirčio pabaigoje buvo 793,9 tūkst., iš jų 633,8 tūkst. (79,8 proc.) interneto prieigai naudojo fiksuoto plačiajuosčio ryšio technologijas, 160,1 tūkst. (20,2 proc.) buvo prisijungę judriojo telefono ryšio tinklu, naudodami kompiuterį. Per 2009 m. IV ketvirtį bendras plačiajuosčio ryšio technologijas naudojančių abonentų skaičius išaugo 2,4 proc., o per metus – 12,4 proc. 2009 m. IV ketvirčio pabaigoje 46,9 proc. namų ūkių naudojosi plačiajuosčiu internetu.

Bendros pajamos iš interneto prieigos paslaugų teikimo per 2009 m. IV ketvirtį, palyginti su per 2009 m. III ketvirtį gautomis pajamomis, sumažėjo 1,5 proc. ir sudarė 101,40 mln. Lt., o palyginti 2009 metus su 2008 metais, jos išaugo 7,4 proc.

Pajamos iš viešųjų judriojo telefono ryšio tinklų ir paslaugų teikimo, gautos per 2009 m. IV ketvirtį, sudarė 260,73 mln. Lt, iš jų paslaugų teikėjų (neturinčių savo tinklo) pajamos sudarė 6,32 mln. Lt. Palyginti su 2009 m. III ketvirčiu, per 2009 m. IV ketvirtį gautos bendros pajamos sumažėjo 6,5 proc., paslaugų teikėjų pajamos sumažėjo 12,3 proc. Judriojo telefono ryšio rinka (vertinant pagal pajamas) 2009 metais, palyginti su 2008 metais, sumažėjo 17,4 proc.

Aktyvių viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų abonentų (SIM kortelių) skaičius per IV ketvirtį išaugo 0,5 proc. ir jo pabaigoje buvo 4,96 mln., t. y. 149,0 abonentų 100 gyventojų, o per metus abonentų skaičius sumažėjo 1,2 proc.

Aktyvių judriojo telefono ryšio abonentų, pasinaudojusių UMTS (trečiosios kartos viešojo judriojo telefono ryšio tinklo) paslaugomis, skaičius per 2009 m. IV ketvirtį, palyginti su praeitu ketvirčiu, sumažėjo 0,4 proc. ir sudarė 460,1 tūkst., iš kurių 6,6 tūkst. abonentų (6,1 proc. mažiau nei praėjusį ketvirtį) pasinaudojo UMTS tinklu teikiamomis viešojo judriojo telefono ryšio vaizdo skambučių paslaugomis.

Pokalbių, inicijuotų viešuosiuose judriojo telefono ryšio operatorių tinkluose, trukmė per 2009 m. IV ketvirtį, palyginti su praeitu ketvirčiu, išaugo 3,3 proc. ir sudarė apie 1 529,5 mln. min. Bendra viešuosiuose judriojo telefono ryšio tinkluose inicijuotų pokalbių trukmė 2009 metais, palyginti su 2008 metais, išaugo 9,7 proc.

Abonentų, kurie naudojosi judriojo telefono ryšio tinklu teikiama paketinio duomenų perdavimo (GPRS, EDGE, UMTS) paslauga, skaičius 2009 m. IV ketvirtį sudarė 1 542,6 tūkst. (12,3 proc. daugiau negu praeitą ketvirtį ir 4,5 proc. daugiau, palyginti su 2008 m. IV ketvirčiu). 2009 m. IV ketvirtį išsiųstų ir priimtų duomenų kiekis, naudojantis judriojo telefono ryšio tinklu teikiama paketinio duomenų perdavimo paslauga (GPRS ir EDGE ir (ar) UMTS), palyginti su 2009 m. III ketvirčiu, išaugo 27,2 proc. ir siekė 771,0 mln. MB. Palyginti 2009 metus su 2008 metais, išsiųstų ir priimtų duomenų kiekis išaugo beveik 2 kartus.

2009 m. IV ketvirtį buvo išsiųsta 11,2 proc. daugiau SMS (2 498,6 mln.) bei 47,5 proc. daugiau MMS (1,76 mln.) negu 2009 m. III ketvirtį. Palyginti su 2008 metais, 2009 metais išsiųstų SMS skaičius sumažėjo 1,5 proc., išsiųstų MMS skaičius sumažėjo 1,7 proc.

2009 m. gruodžio 31 d. RRT buvo užregistruotos 2 837 GSM/DCS judriojo radijo ryšio bazinės stotys ir 903 UMTS bazinės stotys. Per metus GSM/DCS judriojo radijo ryšio bazinių stočių skaičius išaugo 4,8 proc., UMTS bazinių stočių skaičius – 24,0 proc.

Pajamos, gautos per 2009 m. IV ketvirtį iš viešųjų fiksuoto telefono ryšio tinklų ir paslaugų teikimo sudarė 84,21 mln. Lt, alternatyvių viešojo fiksuoto telefono ryšio teikėjų pajamos – 4,76 mln. Lt arba 5,66 proc. Palyginti su praeitu ketvirčiu, bendros fiksuoto telefono ryšio teikėjų pajamos sumažėjo 1,5 proc., alternatyvių teikėjų pajamos išaugo 3,1 proc. Palyginti su 2008 metais, 2009 metais bendros pajamos sumažėjo 11,2 proc., alternatyvių teikėjų pajamos išaugo 3,0 proc.

Bendras viešojo fiksuoto telefono ryšio linijų skaičius per 2009 m. IV ketvirtį sumažėjo 4,5 tūkst. arba 0,6 proc. ir 2009 m. gruodžio 31 d. sudarė 747,4 tūkst. Per metus telefono ryšio linijų skaičius sumažėjo 37,5 tūkst. arba 4,8 proc.

Bendras inicijuotų viešuosiuose fiksuoto telefono ryšio tinkluose pokalbių srautas 2009 m. IV ketvirtį, palyginti su praeitu ketvirčiu, išaugo 17,0 proc. ir sudarė 411,52 mln. min. Palyginti 2009 metus su 2008 metais, inicijuotų pokalbių trukmė sumažėjo 4,4 proc.

Bendra inicijuotų pokalbių, naudojant IP protokolą, trukmė 2009 m. IV ketvirtį sudarė 5,54 mln. min. (1,35 proc. visų inicijuotų fiksuotos telefonijos minučių), tarp jų 1,46 mln. tarptautinių pokalbių minučių (11,7 proc. visų tarptautinių pokalbių). Pajamos, gautos už mažmeninių IP telefonijos paslaugų teikimą, 2009 m. IV ketvirtį sudarė 1,64 mln. Lt, tarp jų – 0,45 mln. Lt už tarptautinių pokalbių teikimą.

Iki 2009 m. IV ketvirčio pabaigos numerio perkeliamumo paslauga pasinaudojo 418,2 tūkst. judriojo telefono ryšio abonentų (8,5 proc. visų aktyvių judriojo telefono ryšio abonentų), per 2009 m. IV ketvirtį buvo perkelta 27,0 tūkst. numerių (palyginti su 2009 m. III ketvirčio pabaiga, skaičius išaugo 6,9 proc.). Iki 2009 m. IV ketvirčio pabaigos numerio perkeliamumo paslauga pasinaudojo 17,9 tūkst. fiksuoto telefono ryšio abonentų (2,3 proc. visų bendro fiksuoto telefono ryšio abonentų), per IV ketvirtį buvo perkelta 1,3 tūkst. fiksuoto telefono ryšio numerių (per IV ketvirtį šis skaičius išaugo 7,9 proc.).

Bendros pajamos, gautos už duomenų perdavimo paslaugų teikimą per 2009 m. IV ketvirtį, palyginti su III ketvirčiu, beveik nepakito (išaugo 0,04 proc.) ir sudarė 21,7 mln. Lt. Bendros pajamos iš duomenų perdavimo paslaugų teikimo 2009 metais, palyginti su 2008 metais, išaugo 20,6 proc. 2009 m. gruodžio 31 d. kabelinės televizijos paslaugomis (analoginės ir skaitmeninės) naudojosi 399,1 tūkst. abonentų (per 2009 m. IV ketvirtį išaugo 1,1 proc.), mikrobangų daugiakanalės televizijos paslaugomis – 21,1 tūkst. abonentų (per 2009 m. IV ketvirtį sumažėjo 0,3 proc.). Bendros pajamos, gautos už kabelinės ir mikrobangų daugiakanalės televizijos paslaugų teikimą per 2009 m. IV ketvirtį, palyginti su 2009 m. III ketvirčiu, sumažėjo 5,4 proc. ir sudarė 20,31 mln. Lt. Bendros pajamos iš kabelinės ir mikrobangų daugiakanalės televizijos paslaugų teikimo 2009 metais, palyginti su 2008 metais, išaugo 6,9 proc.

2009 m. IV ketvirčio pabaigoje 226,9 tūkst. abonentų naudojosi mokamos skaitmeninės televizijos paslaugomis (įskaitant: 47,8 tūkst. – kabelinės ir mikrobangų daugiakanalės televizijos tinklais, 57,8 tūkst. – televizijos, naudojant IP technologijas (IPTV), 74,5 tūkst. – palydovinės televizijos, 46,7 tūkst. – mokamos skaitmeninės antžeminės televizijos (DVB-T) paslaugomis), per IV ketvirtį abonentų skaičius išaugo 8,4 proc. Vertinant skaitmeninės televizijos abonentų skaičiaus augimą, neįskaitant palydovinės televizijos, per metus šis skaičius išaugo 44,4 proc. Bendros pajamos, gautos už skaitmeninės televizijos paslaugų teikimą šiems abonentams 2009 m. IV ketvirtį sudarė 20,82 mln. Lt. – palyginti su III ketvirčiu, šios pajamos išaugo 9,9 proc.

Pajamos, gautos iš radijo ir televizijos programų siuntimo paslaugų teikimo, 2009 m. IV ketvirtį sudarė 7,63 mln. Lt (palyginti su 2009 m. III ketvirčiu, sumažėjo 4,4 proc.). Radijo ir televizijos programų siuntimo paslaugų teikimo rinka, vertinant pagal pajamas, 2009 metais, palyginti su 2008 metais, išaugo 7,4 proc.

2009 m. IV ketvirtį, palyginti su 2009 m. III ketvirčiu, 16,5 proc. išaugo investicijos į elektroninių ryšių tinklo infrastruktūrą – jos sudarė 70,07 mln. Lt. Palyginti 2009 metus su 2008 metais, investicijos į elektroninių ryšių tinklo infrastruktūrą sumažėjo 20,2 proc.

Elektroninių ryšių rinka (vertinant pagal pajamas iš fiksuoto telefono ryšio tinklo ir paslaugų, judriojo telefono ryšio tinklo ir paslaugų, skirtųjų linijų paslaugų, interneto prieigos paslaugų, kitų duomenų perdavimo paslaugų, nenaudojamų fizinių šviesolaidinių (optinių) linijų skaidulų, televizijos veiklos, radijo ir televizijos programų siuntimo paslaugų teikimo, laidinio radijo veiklos bei iš elektroninių ryšių tinklų sujungimo) sudarė 700,92 mln. Lt. Elektroninių ryšių rinka, palyginti su 2009 m. III ketvirčiu, sumažėjo 5,0 proc., o palyginti 2009 metus su 2008 metais, rinka sumažėjo 7,7 proc.

   

Facebook komentarai