Posakiai

Mylėk mane daugiau negu vakar, bet mažiau negu rytoj.

Sužaidė: 1

Visos žvaigždės tik vieną kartą spindi.

Sužaidė: 0

Gyventi tik sau - beprasmiška.

Sužaidė: 0

Senmergė - tai moteris, kuri pasake "ne" vieną kart per daug.

Sužaidė: 0

Žodis - ne paukštis, bet gali žmogų apteršti.

Sužaidė: 1

Meilė - tai apysaka, kurią skaitai ir bijai, kad nesibaigtų!

Sužaidė: 0

Žinios brangesnės už pinigus, aštresnės ųz kardą, galingesnės uz patranką.

Sužaidė: 0

Ginčytis su moterim, tai tas pats, kas pulti tanką.

Sužaidė: 3

Laimingas tas, kurio svajonės virsta tikrove.

Sužaidė: 0

Stiprūs žmonės ieško savo klaidų, silpni - svetimų.

Sužaidė: 1

Ateitis visada atrodo geresnė už praeitį ir dabartį, nes kitaip nebūtų verta gyventi.

Sužaidė: 0

Pirmas sniegas virsta vandeniu,
Pirmoji meilė - ašaromis.

Sužaidė: 1

Priverstinė meilė ir skruostų dažai laikosi neilgai.

Sužaidė: 0

Vaikas - veidrodis, kuriame atsispindi suaugusiųjų elgesys. Dažnai jis kaltinamas tuo, kad kreivai rodo.

Sužaidė: 1

Dievas pavydi žmogui tik vieno - meilės.

Sužaidė: 1

Jeigu kiekviena varna imtų į šiltus kraštus lėkioti, nebūtų kam po savus šiukšlynus kapstytis.

Sužaidė: 1

Meilės ir kosulio - nepaslėpsi!

Sužaidė: 0

Niekada nesmerk kito klaidų, nes klaidos leidžia suprasti gyvenimą !

Sužaidė: 1

Didžiausias mūsų, kaip žmogiškųjų būtybių, turtas yra gebėjimas keistis. (E. Easwaran)

Sužaidė: 0

Netikėk, drauguži, kad būna pilkos dienos, būna tik pilkų žmonių.

Sužaidė: 0

Gyvenimas yra didis piešinys, kuriame nenaudojamas trintukas..

Sužaidė: 0

Geriau kirvis be koto, negu žmogus be proto.

Sužaidė: 0

Jaunystė - tai toks amžius, kada veikiai suartina žmones ir greitai užgyja jų žaizdos.

Sužaidė: 0

Meilė - tai siūlas, ant kurio visi pasikaria.

Sužaidė: 0

Iš visų melo vaikų gražiausias - pagyrimas.

Sužaidė: 0

Stebėtina, kad kai kurie vyrai vedasi už parankės žmonas, kurios juos vedžioja už nosies.

Sužaidė: 1

Mes retai galvojame apie tai ką mes turime, bet per dažnai galvojame apie tai ką mes prarandame.

Sužaidė: 0

Tylėjimas irgi menas

Sužaidė: 5

Nauja šluota švariai šluoja, bet senoji žino visus kampus.

Sužaidė: 0

Vėjo pamušalas voratinkliu siūlais siūtas.

Sužaidė: 0

Graži moteris, kaip gera knyga: tol keliauja iš rankų į rankas, kol visai susidėvi.

Sužaidė: 0

Jei tave peikia kvailys, - vadinasi, toks nesi.

Sužaidė: 0

Viskas, kas mums teikia skausmo, duoda taipogi ir vilties.

Sužaidė: 0

Be kančių, nepažinsi pasaulio (meilės)
Be tamsos, nepažinsi šviesos
Be žmonių, nepažinsi pasaulio
Be klaidų, nematysi tiesos.

Sužaidė: 0

Žodžiais sužeidę, gydome vaistais.

Sužaidė: 2

Priešais vyrų vienuolyną yra moterų vienuolynai. Tame nėra nieko blogo, bet gali būti.

Sužaidė: 0

Tūkstantis naujų kelių pagimdo tūkstantį naujų problemų.

Sužaidė: 0

Daug svarbiau mylėti pačiam, o ne būti mylimam.

Sužaidė: 0

Kur du stos, trečiam vietos visados atsiras ...

Sužaidė: 0

Padėk sau - Ir draugas padės Tau !

Sužaidė: 0

Meilė - tai gėlė, kuri laistoma ne vandeniu, o ašaromis !

Sužaidė: 0

Nesikirpk barzdos dvieju bičiulių akivaizdoje: vienas sakys per ilga, kitas - per trumpa.

Sužaidė: 1

Jeigu gundo šokoladas, nekankina meilės badas..

Sužaidė: 1

Kad išgelbėtum skęstantį, nebūtina ieškoti paties geriausio plaukiko.

Sužaidė: 0

Jeigu gyvenimas mums neteikia džiaugsmo, tebunie jis pareiga, kryžiumi, kuria privalome nešti iki galo.

Sužaidė: 0

Išmintingas žmogus turi ilgas ausis ir trumpą liežuvį.

Sužaidė: 0

Niekada neatidėk rytojui to, ką už tave kažkas gali padaryti šiandien. (Vengrų patarlė)

Sužaidė: 1

Nesistenk, visi geri dalykai atsitinka, kai jų tikiesi..

Sužaidė: 3

Meilė - tai ne žzaidimas, todėl su juo niekada neverta žaisti!

Sužaidė: 6

Mylėk, nes pats į pasaulį atėjai per meilę.

Sužaidė: 0

Vyrai apie meile kalba nedaug, bet galvoja, sielojasi dėl jos ir yra ne mažiau pažeidžiami už moteris.

Sužaidė: 0

Grįždamas iš kelionės bičiuliui parvežk nors akmens.

Sužaidė: 0

Tekėdama mergaitė daugelio vyrų dėmesį išmaino į vieno abejingumą.

Sužaidė: 0

Neužkąsk seno šulinio, kol naujas dar neiškastas (Estų patarlę).

Sužaidė: 2

Žodis - kaip strėlė : dažnai įstringa ne ten, kur taikoma.

Sužaidė: 1

Kas valgo jau sotus būdamas, tas savo dantimis sau duobę kasa.

Sužaidė: 0

Žmogus - ne aukso puodas, kad visiems patiktų.

Sužaidė: 0

Tikrai laisva gali būti tik meilė.

Sužaidė: 0

Aš atėjau į tavo žzemę kaip svetimšalis
Aš gyvenu tavo namuose, kaip svečias
Aš palieku tave kaip draugas, o, manoji žzeme!

Sužaidė: 0

Pirmoji meilė įstringa į širdį, o paskutinioji greit pamirštama.

Sužaidė: 0

Rūpindamiesi kitų laime mes randame ir savąją.

Sužaidė: 0

Vaikas nerašo pareiškimo, prašydamas ateiti į pasaulį.

Sužaidė: 0

Gailios ir brangios ašaros tos, kurios liejasi mėnesienoj.

Sužaidė: 1

Jeigu nori sukaupti savo vidinę energiją, vieną dieną per mėnesį nekalbėk.

Sužaidė: 0

Meilė - ne svarstyklės, o supuoklės: jai rūpi ne svoris, o apsvaigimas.

Sužaidė: 0

Negalima sudeginti ugnies, paskandinti vandens, užpūsti vėjo, ir - sunaikinti tiesos.

Sužaidė: 2

Nebūtina visada prisiminti..
Užtenka niekada nepamiršti..

Sužaidė: 0

Netikėki vėju - jis pažada ir negrįžta,
Netikėki obelų žydejimu, - tai laikina, tikėki jaunyste ir tuo, kas amžina.

Sužaidė: 0

Dažnas mato Tave kaip atrodai, tačiau retas žino kas Tu esi.

Sužaidė: 1

Geriausi dantys yra tie kurie moka prikąsti liežuvį.

Sužaidė: 0

Jaunystė - tai pirmas gyvenimo puslapis ir ką įrašysi, skaitysi visą gyvenimą!

Sužaidė: 1

Mums ne tiek reikia draugų pagalbos, kiek žinojimo, kad jos sulauksi.

Sužaidė: 0