Valentyno dienos sveikinimai

Prisiminimai dažnai mane aplanko.
Jie mus abu trokštančius būt kartu.
Dainos kurias girdžiu
Man primena mus sėdincius po medžiu,
Galbut tie prisiminimai reiškia,

Sužaidė: 0

Jausmai,kai norisi gyventi..
Kai norisi priglust šalia tavęs.
Tas jausmas,kai degu aistra,
Prabunda tyliai manyje.
Svaigus troškimas paliesti tavo veidą

Sužaidė: 0

Nenusimink, kad rožės jau nuvyto,
Kad jas pakando rudenio šalna
Žinok, kad rožės bus dar kitos,
O mylima širdis viena.

Sužaidė: 0

Bučkis, tai toks jungiklis,
Kurio nesustabdo,
Nei vienas saugiklis!

Sužaidė: 0

Meilė - tai apysaka, kurią skaitai ir bijai, kad nesibaigtų !

Sužaidė: 0

Dažnas, manantis, jog yra geros širdies yra tik silpnų nervų.

Sužaidė: 2

Būti nemylimam - tai nesėkmė. Nemylėti - štai nelaimė!

Sužaidė: 0

Meilė – pasaulio duktė Pas mus ji netyčia užklysta Meilė švelnumo gėlė, Nuo menko vėjelio nevysta...

Sužaidė: 1

Akys, kuriuos visada išliks manyje..
Rankos, kurias jausiu savose.
Lūpos, kurių neliečiau, bijodama
Ir vėl būti kaip visos Tavyje,
Sužaidžiam ir numetam..

Sužaidė: 0

Tulpės gražiai žydi..
Rožės dar gražiau..
Draugai tave myli..
O aš dar labiau..

Sužaidė: 0

Gražu kai pugos žiemą siaučia
Ir vėjas neša snieguoles,
Tuomet svajoju aš prie lango,
Gal ir Tave kartu atneš.

Sužaidė: 1

Kai tamsią naktį kris žvaigždutė
Paimk į delną drąsiai ją,
Nes vietoj jos bus ta širdutė,
Kuri mylės ir trokš tavęs.

Sužaidė: 1

Kai įsimyli - ir beždžionė atrodo graži,
Kai nemyli- ir nuo rožės nusisuki.

Sužaidė: 0

Meilė ragana pikčiausia
Kaušas verdančios smalos,
Skausmo jūra kuo giliausia
Išmislas kvailos galvos.

Gyvenk ir mylėk,
Bet nuo meilės nebėk,
O jei pamilai,

Sužaidė: 0

Pabelsk.. Galbūt įleis.. Matai, kareivis saugo mano širdį.. Jauti, maldauja ji švelnumo.. Jauti, ji nori būt laisva, bet tuo pačiu ir mylima.. Pažink, kiekvieną mano žingsnį..

Sužaidė: 1

Kai baltos snaigės kris ant tavo veido.. šviesus mėnulis tau bučiuos akis.. tu prisimink - kažkur pasauly yra švelni ir mylinti širdis..

Sužaidė: 0

Grįžk atgal aš pasiilgau..
Tavo kūno, ir melsvų akių...
Tyro juoko, pilno meilės žvilgsnio
Ir švelnių kaip vėjas bučinių..

Sužaidė: 0

Duok bet kam pradžią ir tai atsitiks..

Sužaidė: 0

Meile - pakirpai man sparnus,
Meile - nuspalvinai mano sapnus..
Meile - išmokiai kalbėti širdim,
Meilė tik verčia pasilikt su tavim..

Sužaidė: 0

Į upę suteka šaltiniai,
Į jūrą teka upės,
Dangaus vėjeliai pirmutiniai,
Kur tik pažvelgsi supas.

Sužaidė: 0

Tu mano gyvenimo saulė,
Tu mano gyvenimo zvaigždėtas dangus,
Nieks mūsų išskirti negali,
Nes Tu man brangiausias žmogus...

Sužaidė: 0

Kai akys spindėjo,kaip saulė,
O lūpos ištroško saldžių būčinių,
Buvai Tu šalia- nuostabiausia pasauly,
Aš tuom patikėt ligi šiol negaliu :*

Nors aš tave mažai pažįstu,
Jausmų tavųjų dar nežinau,
Rašyt žodelį vienokį išdrįstu
Ir neužmiršti manęs prašau.

Sužaidė: 0

Kai mamytė bara,
Tu ant jos nepyk,
Kai berniukas pabučiuos -
Niekam nesakyk.

Sužaidė: 0

Noriu kas kartą girdėti tą balsą, Tą švelnų juoką taip veriantį klausą, Noriu matyti tavąsias akis, Likti, budėti prie jų per naktis..

Sužaidė: 0

Už tai, kad žmonės myli, gravitacija nėra kalta.

Sužaidė: 0

Aš juk šalia!.. Visai šalia.. tyliai plasnoju viduj, aplink tave.. o tu pagauk mane! Kai apkabinsi, aš būsiu tavo visada.. jei pasiklysiu, žinau, kur skristi, man parodys tavo spindinčios akys..

Sužaidė: 1

Nepalik manęs,
Per lietų ir per speigą,
Visus kelius nueisim
Su Tavim kartu..
Gal Tu ne angelas,
bet aš Tavim tikiu..

Sužaidė: 0

Eik ir mylėk taip, kaip mylėjo Romeo ir Džiuljeta. Tikėk gėriu, kaip romantiškasis idealistas Don Kichotas. Ieškok ir atrask, kaip nerimstantis daktaras Faustas.

Sužaidė: 2

Jaunystės svajonės - vien sapnas nakties,
Linkiu tau, mieloji, šviesios ateities.

Sužaidė: 2

Tos ilgos naktys be mėnulio,
Padangėj pilna debesų
Ir niekada aš netikėjau,
Kad be tavęs man bus sunku.

Sužaidė: 0

Tavo akys gražiausios pasauly, tavo veidas tai sviečianti saulė, tave as pamatęs svaigstu kaip nuo vyno, nes nėra pasauly gražesnės merginos!

Sužaidė: 1

Meilė tampa moralinė nuodėmė kai virsta svarbiausiu užsiėmimu. ji tuomet susilpnina valią ir priverčia degraduoti sielą.

Sužaidė: 0

Nemylėk kaimyno,
Rinkis iš toliau -
Tolimesnė meilė
Šimtą kart geriau!

Sužaidė: 0

Mūsų keliai netyčia susikirto..
Man buvo gera eit kartu rytojaus pasitikt...
Kada šalia manęs ėjai ir TU!
Mes ėjom ten kur mus vedė likimas,

Sužaidė: 3

Kaskart praėjus pro tave,
Širdutė spurda, nori pas tave.
Trokštu visa savo esybe
Bučiuot ir glamonėt tave..
Bet žinau, tu meilės nejauti..

Sužaidė: 0

Jei atverčiau savo širdį,
Paslaptingą knygą tau,
Tu nepatikėtum žodžiais,
Kad tai skirta tau..

Sužaidė: 0

Meilė (...) atneša tik šviesą ir laimę.
Visos kančios, suverčiamos meilei,
neturi nieko bendro su meile.
Mūsų kančios - tai mūsų išdidumas,

Sužaidė: 0

Meilė - tai karšta liepsna, su kuria elgiantis nemokšiškai, galima smarkiai nudegti, o tuos kurie tikrai nuoširdžiai myli, ji sušildo ir apšviečia gyvenimą.

Sužaidė: 4

Nepasakiau aš Tau myliu,
Ir tu man meilės nežadėjai,
Bet šiąnakt man sapnu tyliu
Apie Tave praošė vėjai...
Ir supratau - Tave myliu,
Nors Tu man meilės nežadėjai.

Sužaidė: 1

Meilė - žiežirba krikščioniškame gyvenime, Aukos ir tvirto ryžto dienoje. Žinokite, kad Meilėj laimę mename, Nes Meilė - tai gražiausias jausmas Danguje.

Sužaidė: 0

O tu gražus! Daug kas įsimylėtų.
Ir akys spindi nuostabiai gražiai
Bet aš žinau iškart jos glamonėtų,
Paskui paliktų šaltos, kaip ledai.

Sužaidė: 0

Lai meilės žodžiai stebuklingi suteikia tau sparnus, kad pas mane minčių keliu atskristum ir bučinius padovanotum man svaigius..

Sužaidė: 1

Nuoširdžiai mylėti - vadinasi pamiršti save.

Sužaidė: 0

Myliu - atbėki tiltu virš bedugnės!
Myliu - visas kaltes atleidau!
Myliu - saugau širdyje kaitriausią ugnį!
Laukiu! Tik tavęs dar laukiu..

Sužaidė: 0

Mano noras begalinis,
Stoviu aš su apatiniais,
Siela skęsta alkoholy,
Mano kūnas tavęs nori!!!

Sužaidė: 0

Tikėk, kad vietoj stovi saulė.
Tikėk, kad žvaigždės - ne liepsna.
Tikėk jog tiesa - tai apgaulė,
Bet mano meilė Tau - amžina!!!

Sužaidė: 1

Kaip aš noriu tau pasakyti.. Kad mano širdyje žydi gėlės, kad ji plati kaip vandenynas, kad ji karšta kaip vulkanas.. Ir visa tai tik todėl, kad tave myliu.

Sužaidė: 1

Mylėk mane daugiau negu vakar, bet mažiau negu rytoj.

Mylėk tą, kuris tave myli,
O ne tą, kuris gražus.
Gražiam veide atrasi gylį,
O jo širdyje nuodus.

Sužaidė: 0

Jei vieną dieną atsirastų noras verkti, paskambink man..
Nepažadu tavęs prajuokinti, bet galėčiau verkt kartu su tavim..
Jei vieną dieną nuspręstum dingti,

Sužaidė: 1

Leisk tau rankas šias išbučiuoti, Leisk, gražuole, tave karštai į lūpas pabučiuoti, Leisk, saulute mano, prieš visą Žemę ištart tau tą palaptingą, kerintį - myliu.

Sužaidė: 0

Tuoj skaidrios žvaigždės naktį suspindės
Ir gęsdamas liepsnos žarų raudonis.
Ir vėl mane į sapną palydės,
Tavųjų lūpų ilgesingas skonis.

Sužaidė: 0

Kai tave pamačiau..
Iš kart įsimilėjau
Ir tavo mėlynas akis
Į širdį įsidėjau..

Sužaidė: 0

Prieš akis iškyla tos dar nerūpestingos vasaros, kai pabudus ryte už praverto lango galėdavi išgirsti šurmulį. Kartais jis erzindavo, bet prisipažinsiu, kad dabar velniškai jo trūksta.

Sužaidė: 1

Taip ramu ir taip gera pabūti su juo,
Įsileidau aš jį ir užmigom drauge.
Į langą tąsyk beldės tyla,
Plunksna ant žemės krenta žaibo trenksmu.

Sužaidė: 0

Tos nuostabios tylios naktys
Amžinai mano sieloj gyvens
Ir tos nuostabios mėlynos akys
Liūdną ilgesį širdžiai sukels.

Sužaidė: 1

Mūsų keliai netyčia susitiko,
Mums buvo pakeliui ir ėjome kartu
man buvo gera eit rytojaus pasitikti
Kada šalia manęs ėjai ir tu.

Sužaidė: 1

Manoji naktis tapo aušra - tavo dėka.

Sužaidė: 1

Meilė - tai ne žaidimas, todel niekada neverta žaisti !

Sužaidė: 0

Trokštu, svajoju.. O gal dar anksti? Gal per jauna dar,- Kur taip skubi? Noriu ištrūkti iš vaiko nasrų, Būt su tavim, būti kartu..

Sužaidė: 0

Kartais, kai aš nieko nemyliu...aš myliu vandenį... Jis tyras, skaidrus...jis nesuduš...kol nevirs ledu...

Sužaidė: 0

Nes tik mes ir buvimas čia,
Susideda iš milijono raidžių,
Tūkstančio eilių,
Šimto rašinių.
Atsisuk atgal, tai nėra kaip matai, tai..

Sužaidė: 0

Mylėk tą, kuris myli,
Nežiūrėk, ar veidas gražus.
Gražiame veide rasi gėlę,
Bet širdy tik gylius..

Sužaidė: 0

Tu lyg ta saulė danguj,
Lyg tas paukštis virš debesų..
Aš noriu būti šalia,
Visada tik šalia..

Sužaidė: 0

Mylėk žmones tokius, kokie jie yra, nes jie myli Tave.
Tikek žmonėmis, nes jie tiki Tavimi.
Klysk taip, kaip klysta visi, nes tai taip žmogiška.
O tu juk žmogus!

Sužaidė: 1

Kilnių geismų ir apmaudo siautimas
Keista būtybė gimusi iš nieko
Džiugi vergovė, šaldanti liepsna
Žavingų formų mišinys kraupus
Švininis pūkas, dūmas spindulingas

Sužaidė: 0

Meilę retai prisimintume, jei nereikėtų dėl jos kentėti.

Sužaidė: 0

Ryte nevalgiau - galvojau apie tave.
Diena nevalgiau - galvojau apie tave.
Vakare nevalgiau- galvojau apie tave.
Naktį nemiegojau.. nes norėjau.. valgyti!

Sužaidė: 1

Meilė - tai ne žiūrėjimas vienas į kitą, tai žiūrėjimas kartu ta pačia kryptimi.

Sužaidė: 0

Myliu tave, karštai, pavydulingai, Beprotiškai turėdamas kentėt, Myliu tave taip stipriai ir aistringai, Jog Dieve duok ir tau taip pat mane mylėt.

Sužaidė: 0

Norėčiau matyti tavo akis, norėčiau girdėti tavo švelnius žodžius, norečiau jausti tavo švelnias rankas, norėčiau būti amžinai tavo glėby!

Sužaidė: 0

Myliu Tave!
Kaip žemė myli saulę..
Dievinu Tave!
Kaip žemė dievina lietų..
Ilgiuos Taves.
Kaip žmogus ilgisi žmogaus..
Man trūksta Tavęs,

Sužaidė: 0