Sveikinimas

Ateina toks laikas - lakštingaloms suokti,
žiedams ir jausmams sužydėti.
Ateina toks metas ? mylėti ir tuoktis
Ir dviem savo lizdą sudėti.
Mes jums palinkėsim - darnos, atidumo
Ir visad viens kitą paremti.
Kasdien ir tada, kai užgriūtų sunkumai
Vieningai ir taikiai gyventi.
Tegu neužgęsta jaukūs žiburėlis
Šeimos židiny ir namuos
Ir meilės tyros tenetemdo šešeliai
Dabar ir vėliau, - niekados.

   

Facebook komentarai