Šventiniai sveikinimai

Kalėdų sveikinimai

Mielieji,

Kalėdų sveikinimai

Kūrybinio impulso naujai pradžiai,
Tikrų atradimų, drąsių idėjų, svarbių laimėjimų,
Stiprios sveikatos ir džiugios šventinės nuotaikos.

Linksmų Šv. Kalėdų ir sėkmingų Naujųjų metų!

Kalėdų sveikinimai

Žiūrėki: sninga, sninga, sninga.
Žiūrėki: baltas sodas minga.
Nugrimzdo žemė praeity.
Įspėk, kas ateina? Neįspėjai:
Ateina princai ir kirpėjai,
Balti karaliai ir kepėjai,
Ir šlama medžiai apsnigti.

Kalėdų sveikinimai

Ir vėl metus skaičiuosim iš pradžių,
Lyg snaigės delnuose, vėl dienos tirps.
Žavės žiema tyliu, ramiu grožiu,
Į langą zylės belsis, vėtros šėls.

Kalėdų sveikinimai

Pasitikdami didžiąsias šventes – Šv. Kalėdas ir Naujuosius Metus – pasidžiaukime prabėgusiu prasmingu laiku, nuveiktais darbais, įgyvendintais sumanymais.

Kalėdų sveikinimai

Geros pradžios, naujos energijos, tikrų atradimų, drąsių idėjų, svarbių laimėjimų, atvirumo viskam, kas nauja.
Linksmų Šv. Kalėdų ir sėkmingų ateinančių metų!

Kalėdų sveikinimai

Tegul Šv. Kalėdos ir ateinantys Naujieji Metai atneša Jums ir Jūsų artimiesiems sveikatos, gyvenimo džiaugsmo ir tikėjimo ateitimi.

Kalėdų sveikinimai

Tegul tyras Šv. Kalėdų džiaugsmas nušviečia Jūsų sielas, o Naujieji metai Jūsų širdis pripildo gerumo, meilės ir supratimo. Būkite laimingi!

Kalėdų sveikinimai

Šv. Kalėdas linkiu(-ime) pasitikti jaukiai šiltų namų apsuptyje savų artimųjų rate, o Naujųjų metų sulaukti džiaugsmingai. Ir lai džiaugsmas neišblėsta visus artėjančius metus!

Kalėdų sveikinimai

Geroji naujiena kviečia su viltimi, tikėjimu ir ramybe pasitikti Naujuosius metus.
Sėkmė ir santarvė telydi Jūsų darbus, tegul bus Naujieji metai dosnūs gerumo, išminties, nuoširdžių žodžių ir šviesių minčių!

Kalėdų sveikinimai

Tegul šią naktį sninga,
Tegul užpusto buvusius takus.
Ir linkim:
Būkite laimingi visus ateinančius metus.
Sveikiname jus!

Kalėdų sveikinimai

Lyg rogių varpelį girdi,
Kalėdos užgimsta širdy.
Ateina ir ta valanda,
Kai žodžiai pavirsta malda.

Kalėdų sveikinimai

Kai snaigės į mūsų delnus krenta,
Kai žvaigždės apšviečia visą dangų,
Kai norai ir svajos išsipildo,
Kai ateina Kalėdos, jų laukia kiekvienas.

Kalėdų sveikinimai

Man duoki Kalėdaitį, Motinėle,
Lyg duoną, kurią duodavai kasdien.
Gyvenimui nubraukus ašarėlę
Už mus visus viena gali kentėt:

Už alkaną, sušalusį benamį,
Už vaiką pasiklydusį lemty,
Už svetimą užėjusį bedalį
Tu motiniškai kančią sau imi.

Kalėdų sveikinimai

Užmirškite skriaudas, –
Šią naktį laime snigs.
Baltai vėl pražydės
Sausa šaka obels.

Prie būsimų kelių
Likimas pasitiks.
Šviesiąja ateitim į
Širdį pasibels.

Kalėdų sveikinimai

Kai Kūčiukai jau šalti ir visi visi girti,
Kalėdų senio nenuvilk ir šiandien Tu nenusimink,
Kad mėsos šiandien negausi, bet užtat pasmaližiausi.

Kalėdų sveikinimai

Ant medžių jau baltuoja sniegas
Ir linksta šakos žemės link.
Kalėdų rytas, bet aš vienas
Ir nieko nebėra aplink.

Baltieji bokštai siekia dangų —
Kalėdų rytas šerkšnuose.
Apgaubk mane Tu meilės rankom,
O aš bučiuosiu vien Tave.

Kalėdų sveikinimai

Netrukdysiu vakaro švenčiausio,
Nedainuosiu šiandien Tau dainų.
Kūčios.. o žmogus geriausias
Taip toli, lyg už kalnų.

Eglutės kvapas užburia namus,
Maži žaisliukai žybsi..
Man gaila, kad esi toli kažkur,
Bet aš tikiuos, kad greitai grįši.

Kalėdų sveikinimai

Te baltą Šv. Kalėdų vakarą,
Jūsų širdyse suvirpa meilė,
Sieloje įsiplieskia džiaugsmas,
O protą sujaukia Kalėdinis stebuklas..

Kalėdų sveikinimai

Susėskim prie šventų Kalėdų stalo –
Ir tie, kurie liūdni, ir tie, kurie linksmi,
Ir šilumos lyg duonos atsilaužkim,
Ir būkim tvirtesni, ir būkim geresni.

Kalėdų sveikinimai

Jau Kalėdų senis lipa namo stogu,
Tuoj į kaminą kakos.
Jei buvai Tu šiemet blogas,
Neišvengsi senio dovanos.
Su Šv. Kalėdom!

Kalėdų sveikinimai

Tegul Kalėdų naktį tylią,
Atsėlina vaikystės pasaka šventa.
O dovanų krepšelyje tebūna,
Ramybė, santarvė ir sveikata.

Kalėdų sveikinimai

Gersim mes su seniu šalčiu,
Gersim daug ir net po švenčių,
Gersim vyną, alų, "harą", mes išlaksim visą barą.
Kai bus gėralo stoka, mums padės balta meška,
Ji seneliui paklusni, duos mums "bačką", o gal dvi,

Kalėdų sveikinimai

Lai džiaugsmas Tavo akyse nedingsta,
Lai širdis nerimsta,
Daug laimės, sveikatos ir daug dovanų!
Tu – man pati nuostabiausia dovana,
Ačiū Tau už viską!

Su Šv. Kalėdom!

Kalėdų sveikinimai

Pramerk akis, pažvelk aplink.
Ar nejauti, kad rytas šis
Kitoks nei vakarykštis?
Nusišypsok ir nejučia priimk Kalėdų dovanas
Jos laukia nuo vaikystės..

Kalėdų sveikinimai

Dangus ir žemė žvaigždėmis sužiro,
Tyli naktis ramybės sklidina..
Ateik, ateik, Kalėdų Kristau,
Teaušta laimės ir vilties diena!

Kalėdų sveikinimai

Iš reto žvaigždėtoj padangėj aukštai
Didingai prabilo Kalėdų varpai.
Tegirdi kiekvienas, kam liūdi širdis,
Kad užgimė meilė, prašvito naktis!

Sveiki sulaukę Šv. Kalėdų!

Kalėdų sveikinimai

Svajonėms – sparnų,
Tikslams – aukščio,
Siekiams – ryžto ir atkaklumo,
Pradėjimams – kūrybiškumo ir visokeriopos sėkmės,
Šeimai – santarvės ir meilės,
Kolektyvui nuoširdumo, draugystės ir savitarpio supratimo,

Kalėdų sveikinimai

Kai užges paskutinė žvaigždutė,
Kai saulutė pro rūką tekės,
Pasibels ir į Tavo širdutę,
Tas stebuklas Šv. Kūčių nakties.

Su Šv. Kūčiomis!

Kalėdų sveikinimai

Varva vaškas nuo žvakutės,
Vartos antis ant lėkštutės.
Eina senis su snieguole – dovanėles dovanoja.
Jeigu geras tu buvai - gausi šlyžiką dykai!

Linksmų švenčių!

Kalėdų sveikinimai

Lyg tylus šešėlis, lyg maža žvaigždė,
Atskrenda Kalėdos mums į širdis.
Lai gražiausi žodžiai sminga mums į širdį,
Lai šie metai švinta, lyg meilės žiburys..

Sveikinimai susipykus

Ir gėlės, ir medžiai,
Tau ošia tik meilė
Kol kas ir manoji
Tau meilė dar oš.

Ji oš ir rytoj,
Ir poryt ji dar oš,
Bet Jei ja pamirši
Tebūna savos
Mūsų meilės prisiminimas gražus.

Sveikinimai susipykus

Jei žinai kas aš,
Kam ši laišką rašau
Tai esi tas šiknius,
Kuri aš palikau!
Kaip verkiau aš skaudžiai,
Bet argi tu žinai?
Jei tu dar ne lavonas,
Tai busi juo tikrai!!

Sveikinimai susipykus

Naktis, aplink tiktai juoda naktis
Tik žvaigždės danguje vienatvę truputį užgožia
Dabar tokia aš vieniša ir skausmas drąsko man krūtinę
Dėl to, kad.. galbūt jau nesvarbu kas buvo,
Dabar mes niekas viens kitam tikriausiai niekas ir tebuvom.

Sveikinimai susipykus

Širdis ne elgeta, kad išmaldos prašytų
Ir rinktu trupinius jau paliktus kitų.
Ji išdidi, nors alkana bastytūs,
Kaip šuo per audrą išvarytas iš namų.

Sveikinimai susipykus

Sunku susipažinti, dar sunkiau mylėti,
Sunkiausia išsiskirti ir meilę nugalėti.

Sveikinimai susipykus

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Laiškas Tau
Ar tu tiki, kad žemėj yra meilė
Ir žmonės alpsta vasaros naktim,
O aš tikėjau, kad atneši laimę man
Tamsus berniukšti, mėlynom akim.
Manai kad verksiu, jei mane paliksi

Sveikinimai susipykus

Atleisk !
Atleisk, kad aš Tave mylėjau.
Atleisk, kad taip ilgai trukdžiau
Atleisk, kad visada tavim tikėjau
Ir tik šiandieną viską supratau.
Atleisk, gyvenime juk visko buna,
Bet aš ne daug tau blogo padariau,
Todėl sunku iš kelio pasitraukti

Sveikinimai susipykus

Draugai - kokie jie būna žiaurūs,
O kartais švelnūs ir geri.
Draugai - kokie jie būna brangūs,
Kai kažkodėl jų netenki.

Sveikinimai susipykus

Draugystė niekad neišdyla
Kaip tas mėnulis ir dangus
Draugystė niekad neapvylė nei vieno mylimo žmogaus.
Ir jei tave paliktų kartais
Kai tau sunku, labai sunku žinok,
nes tai žinoti verta
Nebuvo jis ar ji draugu.

Sveikinimai susipykus

Nekenčiu,kaip kalbi su manim ,kaip nešioji plaukus.
Nekenčiu kaip vairuoji mašiną, kaip spoksai į mane.
Nekenčiu tavo kvailų kareivio batų, kaip skaitai mano mintis.
Nekenčiu to taip, kad slepiuosi po eileraščiu.
nekenčiu, kad tu visad teisus, nekenciu kai meluoji.

Sveikinimai susipykus

Gėlės nužydėjo,
Sniegas ėmė snigt,
Aš tave mylėjau
O dabar eik šikt.

Sveikinimai susipykus

Tau paliksiu obelų žydėjimą-
Te jis džiaugsmą neš.
Viską, viską, ką abu kentėjome,
Pasiimsiu aš.
Būsiu aš tiktai akmuo, ir tiek.
Metai plauks ir plauks.
Bet ir tas granitas-patikėk-
Vis kažin ko lauks.
Neateisi. Neateisiu jau ir aš.

Sveikinimai susipykus

Ne, ateisiu. Aš tikriausiai dar ateisiu.
Tuo tik niekas netikės.Galbut piene išsiskleisiu...

Sveikinimai susipykus

Sudie, nesusitiksim niekad, svajonė buvo netikra, ir kaip galėjau aš tuo
patikėti, tikriausiai čia kalta mano durna galva, pats laikas butu jau
pabust iš šito sapno ir susivokti pagaliau, manes tu nemylejai niekad, tada
aš savo širdi sudaužiau...
Tavo didelės akytės

Sveikinimai susipykus

Dabar vistiek...
Daugiau kartu nebūsim,
Nesidalinsim rupesčiais, džiaugsmais...
Ir tavo lupos neberas jau mano lupu,
Ir nebežaisi tu manais plaukais...
Dabar vistiek...
Daugiau jau tavo rankos
Neglostys mano skruostų ir pečių...
Gal susitiks,

Sveikinimai susipykus

Kaip norėčiau tave dar kartą pamatyti,
Tiesti ranką, žvelgti į akis.
Ir tyliai tyliai pasakyti,
Kaip kenčia be tavęs širdis...

Sveikinimai susipykus

Mus atskyre ši vasara. Lietus.
Ant plaukų, ant širdies, ant minčių.
Atmintis lyg siubuojantis lieptas
Mus atskyrė nuo mūsų pačių.
Atminimai sugrižta į uostą.
Ir suvokti kas kartą skaudžiau,
Kad žvilgsniu tiktai nuotrauką glostau,

Sveikinimai susipykus

Lik sveikas, artimas bernioke,
Pasiilgau juoko ir laišku, brangus.
Aš esu mergaitė ir mylėti moku.
Tačiau meilės niekas nemaldaus.

Sveikinimai susipykus

Jeigu myli pagal grožį
Tai verčiau mylėki ožį
Turi barzdą ir ragus
O svarbiausiai mandagus.

Sveikinimai susipykus

Kam baltuoja alyvos šakutės,
Jei manęs tu mylėt negali !
Kam tos niekšiškos priesaikos tavo
Jei tu kitą merginą myli ?
Kam gyventi, jei viskas praeina ?
Kam mylėti, jei meilė ? kančia ?
Kam pasakius
"Karštai myliu tave",
Po kiek laiko atšauti

Sveikinimai susipykus

Kokia skaudi šia naktį pilnatis
Į šventa upė brenda nuodėmingos eglės
Nėra kaltų, arba visi kalti
Kad lūžo meilė pažymėtas medis
Na ir gerai, kad palikai mane
Juk kiekvienam tiktai po vieną saulę duota
Galbūt vėliau ir mano širdyje

Sveikinimai susipykus

Laiškai suplėšyti , gražintos nuotraukos,
Net veido bruožai dingę atminty
Kodėl tada prisiminimu nuotrupos
Taip skaudžiai sujuda širdy.

Mokslo dienos sveikinimai

Na, kodėl, kai aplinkui toks kerintis grožis:
Žydi obelys, paukščiai susuko lizdus,
Kai jaunystė kaip žiedas pradėjo tik skleistis
Teks užverti duris ir palikti draugus.
Vieną kelią iš šimto tau teks pasirinkti,
Pasitark su širdim, apsispręsk ir tada

Mokslo dienos sveikinimai

Už šių mokyklos durų daug takelių,
Kelių ir vieškelių, kuris gi skirtas tau?
Juose bus visko: džiaugsmo ir vargelių,
Vienų mažiau, kitų šiek tiek daugiau.
Bet šiandien vis dar linksminkis ir šėlki,
Jaunystės vėjas tau neleis nurimt.

Mokslo dienos sveikinimai

Liko 100 dienų tarp klasės draugų,
Liko 100 dienųtarp geltonų suolų,
Vienas šimtas dienų svajomis apsuptų,
Vienas šimtas dienų, kai jauties čia savu.
Laiko jūra banguos, dienos plauks kaip laivai,
Tu moksleivio dalia džiaugsies nebeilgai.

Mokslo dienos sveikinimai

Čeža lapai auksinio rudens,
Paukščių virtinės dangų graudina.
Tavo akys su liūdesiu žvelgs
Pro mokyklinį langą į tylą.
O paskui tarp senelių suolų
Ties kruva sąsiuvinių palinksi
Nerimausi dėl kito klaidų
Ir taisysi, taisysi, taisysi.

Mokslo dienos sveikinimai

Gražesnio žodžio nerandu
Už paprastą lietuviškąjį "ačiū",
Kurį išmokėt pamokų metu
Tarsi burtažodį ,atėjusį iš bočių.
Dar padėkot norėjau už žinias,
Už šilumą, už rūpestį, už meilę,
Už tai, kad man padėjot save rast,
Išmokėt nepalūžt, padarius klaidą.

Mokslo dienos sveikinimai

Kuo daugiau išdalina kitiems,
Tuo labiau praturtėja pati.
Skleidžia šilumą savo visiems,
Neša žiburį šviesų kely.
Kas ji?
Mokytojo širdis.
Kviečia augti dvasia ir protu,
Moko būti pačiu savimi,
Ji vis žadina laisvę žmonių,

Mokslo dienos sveikinimai

Kai paskutiniai zingsniai nuaides mokykloj. Kai paskutini karta trinkteli duris. Sustok ir pagalvok.. Vaikystes skardu juoka gal suole palikai? O gal "Atleisk" kuriam nepasakei? Dar paklausyk skambucio paskutinio aido!! Nesauks i klase jis daugiau..

Mokslo dienos sveikinimai

Kiekvienam gimusiam angelui Dievas užrašo ant delno LAIMĘ, ant lūpų palieka MEILĘ, širdy TIKĖJIMĄ, akyse VILTĮ. Lai Tave visad globoja mažas Angeliukas.
Jei gavai šį tekstą, žinok jog kazkam esi be galo brangus..

Mokslo dienos sveikinimai

Išeisi, palikęs vaikystę,
Pirmąsias klaidas, paauglystę,
Čia meilė pirmoji dar dūsaus ilgai,
Liūdės pamiršti sąsiuviniai.
Trumpos pertraukos, jų šurmulys,
Lentoje nebaigta užduotis,
Laiko upė tekės, jos užtvenkt negali,
Paukščiai grįžta, o tu išeini.

Mokslo dienos sveikinimai

Ar supranti, kad čežantys rugsėjo lapai
Jau paskutiniams metams pašaukė tave,
O virpanti ranka pirmoko tavo rankoj-
Tai pasimatymas su savo vaikyste.
Ar supranti, kad jau atėjo laikas
Subręst ir apsispręst dėl ateities.
Tu - šios mokyklos abiturientas,

Sveikinimai susipykus

Man reikėjo Tavęs kaip žmogaus,
Kurio gal niekad nesutiksiu,
Man reikejo Tavęs kaip kalbos,
Kurios gal niekada neišmoksiu
Aš tikėjau Tavimi kaip žvaigžde,
Kurios gal niekad nepasieksiu.
Aš tikėjau Tavimi, kaip mirtimi,
Kurios gal niekada neapgausiu ...

Sveikinimai susipykus

Neklausinėk, kodel širdis atvėso
Nebetekau linksmosios meilės jau
Ir jokiai meilei nebetikėsiu
Mylėjau kartą, nemylėsiu daugiau.

Sveikinimai susipykus

O mano meile!
Supratęs tave,
Pažinęs tave,
Nugalėjęs tave ...
Aš nesuprantu savęs išeidamas.

Sveikinimai susipykus

O ta žiema. Tas šaltas vėjas
Tos baltos snaigės kaip žiedai
Man primena akis, kurias mylėjau,
Mylėjau aš labai karštai.

Pasibučiuokim , ir geros kloties
Manęs nelauk; užmirški, jog buvau,
Ir aš džiaugiuosi iš visos širdies,

Sveikinimai susipykus

Tegul pamišus aš pati žinau,
Kad man netinka būt laimingai.
Kai pasibaigs lietus, liks liūdesys,
Ir tuštuma
Ir dar kažkas daugiau
Kažkas labai prasminga.
Tai bus mirtis
Tokia pati kaip ir visos kitos
Mirs veidrodis
Ir liks

Mokslo dienos sveikinimai

Norint pamokas mokėti
Reikia (vardas) nemilėti
Kas berniukus labai myli
Prie lentos isejus tyli..

Mokslo dienos sveikinimai

Tarp brangių savo klasės draugų,
Tarp pažįstamų sienų, veidų paskutinė rugsėjo pirma,
Jau tokia 12 -oko dalia.
Neliūdėk, viskas eina pirmyn,
Dienos neš skausmą, džiaugsmą tolyn.
Tik tikėk savimi ir tegu
Tau likimas bus ypač dosnus.

Kalėdų sveikinimai

Būkit laimingi ne tik šią Kalėdų naktį,
Bet visada telanko Jus tik laimė,
Jei nedidelė, tai nors maža,
Kaip žiburėlis pūgos naktį, ir tikra tikra.

Mokslo dienos sveikinimai

Pro mokyklos langus vaikystė staiga prabėga
Jos ilgos pamokos baigės visviena
Mokykloj patyrėm tiek džiaugsmo ir laimės
Ir štai mes išeinam visai jau suaugę.

Sveikinimai susipykus

Didžiausias skausmas ne tada
Kai durklas perveria krūtinę.
Didžiausias skausmas tik tada,
Kai žuva meilė pirmutinė.

Mokslo dienos sveikinimai

Rytais neskambės jau
Mokyklos skambutis
Staiga nutruks mums ši gija.
Paklydę mes kaip rudeniniai
paukščiai. Kažin kur laimę
rasim savo kelyje.

Kalėdų sveikinimai

Per baltą krištolinį taką
Su sauja meilės ir vilties
Te prieina prie židinio Kalėdos
Ir te išpildo troškimus širdies.

Kalėdų sveikinimai

Tegul šventinė nuotaika, pripildžius širdis šviesos, džiaugsmo
Ir viltingo laukimo, neapleidžia Jūsų visus metus.
Lai ateinančiais metais Jus lydi puikios idėjos, energija ir gerovė.
Tebus tai naujų galimybių ir sėkmingo bendradarbiavimo metai.

Kalėdų sveikinimai

Tegul šventų Kalėdų baltas spindesys
Gramzdina užmaršty, ko atsimint neverta,
Tegul žvaigžde sužibs tvirta viltis,
Kad laimės svaiguliui yra žmogus sutvertas.

Mokslo dienos sveikinimai

Nepamirški draugų Tu ir klasės
Prisiminki mokyklos takus,
Niekur nieko gražesnio nerasi
Už mokyklinius savo metus.

Mokslo dienos sveikinimai

Mes išeisim visi, tyliai duris užversim.
Gal ištarsim "sudie" paskutinį, nebegrišim daugiau.
Vėjas plaukus taršys.
Jie užneš tuos takus, kur išmynėm.
Ir skambutis skardus, mus nešauks kas dieną
Mes išskrisim, kaip paukščiai, išmokė skraidyti.

Mokslo dienos sveikinimai

Linksma suspausti gavus atestatą..
Paliksi klasę, suolus, kur vargai
Išeisi ten, į gyvenimą, kur stato,
Bet vėl paklausi kur draugai.

Mokslo dienos sveikinimai

Kuo greičiau svajojom būt suaugę,
Skubom išsiskirt su mokykla.
Tik retai kada mes pagalvojam,
Kad negriš prabėgę dienos niekada.

Mokslo dienos sveikinimai

Išeinam... Kiekvieno kelias skirtingas
Paliekam viską.
Ir kas gražu ir kas nemiela.
Paliekam tai, ko pasiimt negalim
Vaikyste, kliedėsi, draugus.
Visi gerai mes žinom,
Jog antro kelio atgalios nebus.

Kalėdų sveikinimai

Po eglute linkiu Jums rasti
Pačių brangiausių dovanų:
Jėgų pradėtus darbus tęsti,
Stiprybės, polėkių, svajų,
Sveikatos taurę pilnutėlę,
Naujų minčių, skambių dainų,
Ir įkvėpimo kibirkštėlę,
Ir šypsenų – švelnių, šviesių..

Kalėdų sveikinimai

Už lango snaigės sukasi ratu,
Ir tyliai šnabžda vėjas Tau į ausį.
Linksmų Kalėdų jis norėtų palinkėt,
Ir švelniai Tau į žandą pabučiuot.

Kalėdų sveikinimai

Sidabrinės snaigės krenta jau ant delno,
Pūgos atneša tau mano nuoširdžius žodžius.
Ir Kalėdų Senis sako:
"Labas mielas, drauge. Atnešiau tau maišą dovanų."
Ak, Kalėdos! Ak, Naujieji!
Ir draugai mieli šalia –
Gera man Jus apkabinti,

Mokslo dienos sveikinimai

Jeigu nori dešimt gauti
reikia mokslo paragauti
Su berniukais nelakstyti
o knygelę paskaityti!

Mokslo dienos sveikinimai

Tu juk nepamirši vaikiškų išdaigų,
Savo mokslo metų ir senų draugų,
Kurie tartum mintys šiandien išsisklaido,
Nors širdy ir daros neapsakomai sunku ...

Kalėdų sveikinimai

Tegul Jūsų širdį svajonių sparnai
Kelia į šv. Kalėdų ryto paslaptį...

Kalėdų sveikinimai

Ar Velykos, ar Kalėdos,
Man vis tiek tos pačios bėdos..
Kristus gimsta arba kelias,
O aš vargstu prie taurelės.
Jei prisigeriu lyg soties
Tenka sunkiai pagiriotis..
Ir kada išaušta rytas,
Trokštu būti išganyta.
O išganymas kaip žinot,

Mokslo dienos sveikinimai

O klasėje atrodys taip, kaip buvę
Senų suolų eilė, juoda lenta.
Ir sakinys lyg užrašytas vakar
Su ta pačia gramatine klaida.

Kalėdų sveikinimai

Ištirpo žvakių liepsnose,
Širdžių ledai ir šaltas laiko gruodas.
Ir vėl nušvito mūsų širdyse,
Vilties ugnis lyg pranašas paguodos.

Linkiu ramybės Kūčių vakarą, ir linksmų Šv. Kalėdų.

Kalėdų sveikinimai

Ateis Kalėdos ir prisilies prie visko –
Prie medžio, prie akmens,
Prie grumsto, duonos ir širdies.
Ateis Naujieji metai.

Mokslo dienos sveikinimai

Kaip pavasarį tirpstantis sniegas,
Kaip negrižtantis aidas dainos...
Taip tos klasėj praleistosios dienos
Nebegriš, nebegriš niekados.

Mokslo dienos sveikinimai

Iš nerimo žiedai ant stalo rausta,
Nerimsta žvilgsniai lukesčio pilni,
Tarytumei ir gėlės jaustų,
Jog šiandien iš mokyklos išeini.

Mokslo dienos sveikinimai

Ir eglės vėl šlamės čia prie mokyklos
O jų šešėliai dengs praėjusius metus
Bus pamokos, skambės skambutis,
Tik mūsų čia jau nebebus.

Mokslo dienos sveikinimai

Prirašėm sąsiuvinius,
Perskaitėm knygas.
Netyčia juoką išbėrėm
Prie klasės slenščio.
Vienas kitam pažvelgiam i akis,
Nepasakytų žodžių išsigandom..
Suvirpo pirštai nejučia,
Kai atsisveikindami ranką spaudžiam.
Jau eisim?! Taip greit?!-

Mokslo dienos sveikinimai

Nors proto aukštumų aš niekada ir nepasieksiu,
Nors išradimai, mokslas - ne mana sritis,
O nuo tiksliųjų mokslų atkakliai aš bėgsiu,
Bet mano kelias, mano viltys, ateitis.

Mokslo dienos sveikinimai

Tavojoj gyvenimo knygoj
Dar puslapių daugel tuščių.
Reikės juos visus prirašyti
Darbais, širdimi ir žodžiu,

Kad noriai ją imtų skaityti
Kurie po tavęs jau ateis,
Už tavo klaidas ir dvejones
Norės tave kaltint ir teist.

Mokslo dienos sveikinimai

Sudie, pradinės klasės suole,
Sudie ir tau skambuti,
Ne visada norėjai tu
Man tikras draugas būti..

Sveikinimai susipykus

Medžių lapai kaip varis paraudo,
visos gervės įšskrido toli,
Išsiskyrėm...Ir nieko apkaltint
negaliu aš,ir tu negali...
Išsiskyrėm...Pasakėm neverta to gailėt kas atgal nepareis,
o vis tiek man sapnuosis ne karta
menesienoj bendri vakarai.

Sveikinimai susipykus

Aš žinau, tu jo nemyli
Ir nemylėsi niekados
Bet jisai naujas
Nuostabus lyg rytas
Susižavėjai juk tu juo..
Jis švelniai glosto tavo plaukus
Meiliai žiuri į akis..
O tu - laiminga, užsimerkus
Eini, kur veda jis..
Bet aš žinau, jog tu pabusi,

Sveikinimai susipykus

Išeini...
Į kitos gražesnį pasaulį -
kaip žaislas,
spindintis ir mylimas.
Kaip laužo ugnis,
kuri šildė mano geliančias rankas...
Kaip tolimas pasakų laivas, kurio nesiliausiu sapnavus...
Ir pabūsiu aš kukčiodama -
ir vėl nieko nėra...

Sveikinimai susipykus

Bėga metai,
Bėga laikas,
Kai tave pamilau,
Buvau dar vaikas...
Bet dabar as supratau...
Kad laikas judėt toliau...

Ir nesakyk ,
Kad viską ka aš sakiau melavau,
Netiesa, aš tikrai tai jaučiau.
Bet jausmai išblėso ...
Dingo akyse ugnis,

Sveikinimai susipykus

Kai tave pirmą sykį pamačiau,
to dar nesupratau,
bet būdamas su tavim,
Tave pamilau.

štai bėgo laikas,
Aš prisipažinau,
tavo akys liko šaltos,
O aš norėjau kažko daugiau.

Pasijutau lyg laivas kuriam aš plaukiau,

Mokslo dienos sveikinimai

Jau išeini.. Kaip greitai prabėgo tie dvylika metų. Kaip viena diena. Buvo visko, visko ir reikia. Mes dažnai buvome nedovanotinai šiurkštūs, buvom..

Mokslo dienos sveikinimai

Tegul visos žemės raidės taps geriausios tavo draugės,
Mokykis gerai, vaikeli, ženk į priekį po žingsnelį.

Mokslo dienos sveikinimai

Būna lygiai ir gera , ir liūdna -
vien dėl to , kad buvai ir grižai,
kad kažkur ant gyvenimo dugno
lieka vaikiški mus parašai...

Mokslo dienos sveikinimai

Rodos, nieko neįvyko,
O įvyko šitiek daug,
Tu nuo šio saulėto ryto
Jau pirmokas, bręsk ir auk.
Knygos, skaičiai ir raidelės
Tavęs laukia ant suolų.
Mokslo duonos paragavęs
Tapki dideliu žmogum.

Mokslo dienos sveikinimai

Eisit jau girdi ?
Klasės užsidaro. Paskutini kartą paklausyk
Toks labai pažystamas ir geras
Tų senųjų naktų skambesys
Eisiu jau žali klevai pasvirę
Pakuždės prie vartų paslapčia
Ča pirma svajojome mes gimę,
Ir vieškeliai prasideda nuo čia.

Mokslo dienos sveikinimai

Bus daug dienų bežydinčių alyvom
Bus daug naktų bemirgančių žvaigždėm.
Bet ar bebus jaunystė rymanti prie knygų
Bet ar bebus toks juokas kaip šiandien.

Mokslo dienos sveikinimai

Brauksi ašarėlę tyliai nuo blakstienų
Paskutinį kartą klasėn žengdama
Ir matysi veidus, artimus ir mielus
Bet nebegriš jau niekad mokinio dalia.

Mokslo dienos sveikinimai

Alyvoms vystant teks palikti klasę,
Kurioj praleidai daug puikių dienų.
Gal būt sustosi ir susimasčius ?
"Nejaugi amžinai aš išeinu ? "

Mokslo dienos sveikinimai

Šiandien pirmąkart žaisliukams
Teko likti namuose,
Parkeris, sąsiuviniukai
Vietoj jų kuprinėje.
Tu nuo šiandien pirmokėlis,
Tau daug daug sėkmės linkiu,
Lai spalvotas vadovėlis
Taps geru tavo draugu.

Sveikinimai susipykus

Kiek kartų aš atleidau tau?
Kiek kartu aš atsiprašiau?
Už ką tada tave mylėjau?
Už ką tu apgavai?
Sakydavai, kad reikia laiko..
Bet kam tas laikas?
Jai meilės nejauti?
Galvoji aš dar taip ilgai kentėsiu?
Galvoji lauksiu tavęs?

Sveikinimai susipykus

Man pasaulis be tavęs lyg dykuma, kai tavęs nėra šalia aš tiesiog neegzistuoju.
Mūsų draugystė nebuvo paprasta, ji ne vien smulkmenom grįsta.
Suprantu, jeigu noriu turėti draugų, turiu pats būti draugas.
Tad niekad nepamiršk be draugystės ir saulė nesišypso.

Sveikinimai susipykus

Kodėl tu šią naktį verki,
Ko tu taip ieškai širdy?
Eikš apkabinsiu ir priglausiu,
Ašarą nubrauksiu tavo liūdesy..

Sveikinimai susipykus

Pyk.. skaudink mane.. daryk viską, kad kas vakarą tyliai niekam nematant dėl tavęs verkčiau.. drąskyk mano širdį, elkis taip, kad aš kentėčiau.. kankink mane, nes tik to aš esu verta..

Sveikinimai susipykus

Raudona rožę man nuskynei
Su žeidžiančiais, aštriais dygliais.
O tavo akys, gražios, gilios
Spindėjo meile ir jausmais..

Tu būrei man laukų ramunėm
Ir skynei jų baltus žiedus..
Ir mirgant žvagždėms, mėnesienoj
Nubarstei žiedlapiais takus.

Sveikinimai susipykus

Taip paprasta ištart "Atleisk"
Geriau paklaustum: "Ką dabar jauti?"
Aš atsakyčiau: "Liūdesį ir skausmą,
Dar žaizda sopančią širdį".

Sveikinimai susipykus

Aš neprašau ir nemaldauju..
Kad tu sugrįžtum pas mane,
Bet patikėk aš nejuokauju,
Likimas keršys už mane..

Sveikinimai susipykus

Tu manei, kad aš verksiu..
Nenori, nereikia - aš laisva..
Į viską ranka numosiu,
Tegul džiaugiasi su tavimi kita..

Sveikinimai susipykus

Nebėr many daugiau aistros,
Nebėr troškimo, skausmo, baimės.
Nebėr nei džiaugsmo šilumos,
Nei rausvo atspindžio nebėr ant tavo veido.

Sveikinimai susipykus

Atrodo gyvenimas prabėga pro akis..
Vieną akimirką laimė liejasi pro kraštus,
O jau kitą lieji skaudžias, karčias ašaras..
Kodėl taip..?
Nejaugi tu užpykai dėl to, kad mano žodžių nesupratai?
Aš tavęs ilgiuosi.. o tu..

Sveikinimai susipykus

Tai nebuvo meilė
Tai tik jos aidai.
Tai nebuvo meilė,
Tu gi pats tai žinai.
Tu gi nemylėjai,
Tik žaidei manim.
Šypsena žavėjais
Ir žaidei ugnim.

Sveikinimai susipykus

Kam sakai, kad myli
Jei tai netiesa,
Tava širdis vis tyli
Paslapčiu pilna..

Naują rytą prausia
Ašara karti.
Vėl tavų žodžių
Aš Sulauksiu,
Kurie melo kupini..

Sveikinimai susipykus

Pasakyki taip ar ne!
Pasakyki kas gi čia!
Juk tave vis dar myliu,
Bet juk tau neįdomu.
Tavo meilė netikra,
Niekad nemylėjai tu manęs,
Dabar tave užmiršiu,
Tikiuos nebesugrįši..
Tavim labai tikėjau,

Sveikinimai susipykus

Ką Tu man? Tu man nieko.. Dink, nenoriu Tavęs matyt.. Nebegrįšk, nebeskaudink.. Pamiršk ir nebeprisimink.. Kas buvo tarp musų, jau nebebus.. Aš nebebūsiu Tavo žaislu.. Sakyk Tu ką nori, bet aš tavęs nebesiklausau, nes amžiams pasakiau ATE..

Sveikinimai susipykus

Kaip norėčiau pavirsti paukščiu,
Išskrisčiau ten, kur nėra nei meilės, nei skausmų..
Palikčiau tai, kas man skaudu,
Pabėgčiau nuo pilkų dienų..
Ir viskas būtų taip gražu..

Sveikinimai susipykus

Nebelauksiu daugiau jau tavęs
Jau per daug tų laukimo dienų,
Ir į kelią, kuris veda į tolį
Nepakelsiu daugiau jau akių.

Neklausysiu daugiau vakarais
Vakarinės upelio dainos.
Ir papievių rasotais takais
Nevaikščiosiu daugiau niekados.

Sveikinimai susipykus

Kam visa tai?! Kam tie skausmai?!
Kodėl tu nori, kad aš kentėčiau?!
Kad tavęs šalia aš neturėčiau!
Ir nesvarbu kokią neapykantą tu man jauti,
Svarbu tai, kad skausmas slegia man sirdį..
Bet tau turbut tai nesvarbu,
Juk visvien aš niekas tau esu..

Sveikinimai susipykus

Kaip kartais sunku , kad esi..
Kaip liūdna kai nieko šiam pasaulyje tu neturi..
Kaip plyšta širdis, kai norisi apkabinti, bet negali..
Papraščiausiai neturi ką..
Atrodo viskas pasikeičia..
Kažkas atsiranda, bet dingsta kaip žvaigždės ryte..

Posakiai

Be kančių, nepažinsi pasaulio (meilės)
Be tamsos, nepažinsi šviesos
Be žmonių, nepažinsi pasaulio
Be klaidų, nematysi tiesos.

Posakiai

Asilas lieka asilu net ir tada, kai neša maišą aukso.

Posakiai

Ateitis visada atrodo geresnė už praeitį ir dabartį, nes kitaip nebūtų verta gyventi.

Posakiai

Aš atėjau į tavo žzemę kaip svetimšalis
Aš gyvenu tavo namuose, kaip svečias
Aš palieku tave kaip draugas, o, manoji žzeme!

Posakiai

Blogai, kai vyras turi jauną žmoną, kuri nuolatos sirguliuoja, bet dar blogiau, kai žzmona sena, o stipri, kaip akmuo.

Posakiai

Daug svarbiau mylėti pačiam, o ne būti mylimam.

Posakiai

Dažnas, manantis, jog yra geros širdies yra tik silpnų nervų.

Posakiai

Dievas pavydi žmogui tik vieno - meilės.

Posakiai

Gailios ir brangios ašaros tos, kurios liejasi mėnesienoj.

Posakiai

Gal jau nė tako nėra, nė žolė netamsuoja tenai, kur buvo gardžiausias vanduo, kur buvo Mama ir Teviskė...

Sveikinimai susipykus

Nekenčiu taves ir tų rankų, kurios mane lietė..
Nekenčiu tų lūpų, kurios taip saldžiai mane bučiuodavo..
Nekenčiu tų kerinčių akių, kurios į mane žiūrėdavo..
Nekenčiu visko, kas susiję su tavimi..
Tu sudaužei mano širdį į begalę smulkių šukių,

Sveikinimai susipykus

Atsiprašau..
Tai tik mano klaida, mano klaida,
Kuri nepasikartos
Jau niekados..

Sveikinimai susipykus

Negrąžink man išmėtyto laiko,
Išbarstytų dienų negrąžink.
Tik, maldauju, į ateitį einant,
Paskutinės vilties neatimk.
Nebevaikščiok keliais praradimų,
Neberink sudaužytos širdies,
Tai, kas liko paliki likimui
Gal kiti ją surinkti padės.

Sveikinimai susipykus

Aš niekada nebūsiu su tavim,
Tu niekada nebūsi su manim,
Mes niekada nebūsime kartu,
Tiek aš ir tu,
Tiek mes kartu.
Nes tai neįmanoma, tai mums per sunku!

Sveikinimai susipykus

Gyvenimas sukasi ratu, o jame as nieko neturiu..
Šypsotis irgi negaliu, nes dėl to as neturiu..
O kadangi tavęs šalia nėra, tuomet gyventi man gana,
Mirštu vis laukdama tavęs,
Jei ne čia, tai ten, kur nėra manęs!

Sveikinimai susipykus

Išėjo pasaulis, išėjai ir tu
Nebeliko meilės, nebėra jausmų
Vėl norėčiau skristi aš tarp debesų
Ir svajoti meile, apie mus abu
Bet tai buvo sapnas, kuriame mačiau tave,
Kuriame galėjau sutikti visada,
Bet mėnesiena dingo ir atvaizdas joje,

Sveikinimai susipykus

Lietus - jis paėme jausmus,
Lietus, kuris man sukelia skausmus,
Lietus, kuris primena tave,
Kodėl lietus supažindino mane?
Kodėl lietus išskyrė meilę lietuje?

Sveikinimai susipykus

Kai meilė aplanko tave,
Norisi skristi aukštai danguje,
Balti sparnai apgaubia tave,
Jautiesi laiminga nes tu ne viena.
Bet kartais sparnai žūsta, dėja.
Meilė išnyksta, ir lieki vieniša.

Sveikinimai susipykus

Išėjo pasaulis,išėjai ir tu,
Nebeliko meilės,nebėra jausmų,
Vėl norėčiau skristi, aš tarp debesų,
Ir svajoti meilę, apie mus abu.
Bet tai buvo sapnas,kuriame mačiau tave,
Kuriame galėjau sutikti visada.
Bet mėnesiena dingo ir atvaizdas jame,

Sveikinimai susipykus

Pasidalinkim du kelius - ir nieko nereiks dalintis..
Ir niekada nebeužklius už tavo žodžių mano mintys..
Galbūt tada nebesopės labiau, nei ištveriu nešaukus..
Galbūt tada neberūpės paliesti pirštais tavo plaukus..

Sveikinimai susipykus

Kodėl tu taip padarei
Kodėl?
Aš to nesuprantu
Kaip taip galejai.

Aš tave mylėjau ir tikėjau.
Tu man kartojai, kad myli mane,
Aš tavim tikėjau.
Maniau, kad myli mane.

Sveikinimai susipykus

Kai žodžiai tampa tušti, o akys kalba tyla
Man liūdna žiūrėti į jas
Ir matyti skausmą ir liūdesį tavo veide,
Taip liūdna prisiminti, kas vyko tada,
Kai lijo lietus ir buvome kartu,
Kai mylėjome vienas kitą
Ir viskas atrodė gražu

Sveikinimai susipykus

Mylejau tave, bet tau to nereikejo.. Ir tu tą gražų jausmą sunaikinai.. Visam laikui.. Ir kurio pamiršti aš negaliu.. Mylėjau, Myliu ir Mylėsiu tave.. Nors tu ir sunaikinai mūsų meilę amžiams..

Sveikinimai susipykus

Netekau aš tavęs,
Ir nesupratau,
Bet dabar aš gyvenu toli,
Ir mes vėl esame pikti.

Posakiai

Kur du stos, trečiam vietos visados atsiras ...

Sveikinimai susipykus

Norėjau mylėti tave amžinai,
Bet tu kažkur dingai.
Tik vienas saldus bučinys,
Ir tavo meilė išnyks.

Aš nežinau kodėl tau melavau,
Galbūt aš tau nepatikau?
Bet tai buvo tik vienas saldus bučinys,
Kuris greit išnyks.

Sveikinimai susipykus

Sunku prarasti, sunku atrasti, bet dar sunkiau žinoti, kad turi, bet nerandi..
Nei žodžiu, nei minčių.. Nieko.. Tuščias baltas popieriaus lapas tik krauju pasruvusi širdis..
Neklausk, nežinau kodėl taip parašiau, gal tiesiog taip jaučiau..

Sveikinimai susipykus

..aš žinojau, kad tu turi draugę.. bet man kažkodėl tai nerūpėjo.. aš tikėjau tavo žodžiais.. ir man buvo gera šalia taves.. mačiau, jog tavo akyse žaidžia velniukai.. bet nekreipiau į tai dėmesio..

Sveikinimai susipykus

Tu išėjai...Daugiau nebeateisi, nutolo žingsniai vakaro aide. Rūstus teisėjas - sąžinė mus teisė, rūstus teisėjas nuteisė mane... Daina nutrūko, posmai sudaužyti ir niekas jų netęs, nebetaisys. Tu išėjai...Širdis tokia mažytė, kodėl toksai didžiulis ilgesys?

Sveikinimai susipykus

Ne, nemyliu Tavęs ir galbūt nemylėjau. Tu taip keistai į mano širdį atklydai. Tu nesakei man žodžių tų, kurių tikėjaus, o kaip aš laukiau jų - Tu nežinai. Na ir keliauk, dėl to aš neliūdėsiu, sužeistai širdžiai niekas nesvarbu.

Sveikinimai susipykus

Viską, kas trukdo gyvent be vilties, ryt pakeisk is širdies. Bus rytojus šviesus nusigręžk i Rytus, nevilties apimti rasim saulę visi. Mielas drauge, sustok, būtinai pagalvok..

Sveikinimai susipykus

Liūdesys pats gali savimi pasirūpinti, bet norėdamas patirti visą džiaugsmo pilnatvę, turi juo su kuo nors pasidalinti.

Sveikinimai susipykus

Man buvo linksma..Jaučiau dar žingsnis ir pradėsiu kvatoti..Gal ir del to,kad praradau savo geriausią draugą, gal dėl to, kad neišlaikiau egzamino, o gal dėl to,kad laimės pasaulyje papraščiausia mažai..Ėjau ir šypsojausi, nes negalėjau sulaikyti ašarų..

Sveikinimai susipykus

Gėlės žydi ir nuvysta.
Ką jos reiskia ar žinai?
Mano širdis nerimauja,
Kad mane tu užmiršai..

Sveikinimai susipykus

Neliūdėk, jei kartais sunku Ir įveikti savęs negali, Jei tau ašara rieda skruostu Ir sunkumai pastoja kely. Neliūdėk, jei stringa tavy Kamuolys su didžiausiu skausmu, Tu žmogus, tu palūžt negali, Kad ir kaip tau bebūtų sunku...

Sveikinimai susipykus

Atidaviau Tau viską, ką turiu brangiausia - širdį, ugninius jausmus, kad nepasiklystum beveidės nakties glėby... O tu tik žvilgsniu šaltu viską palydėjai ir į kitą pažiurėjai...

Sveikinimai susipykus

Kodėl, kai saulė šviečia danguje Aš nematau jos spindulių.. Kodėl, kai mėnuo žiūri mane Aš nejaučiu tavų jausmų.. Kai žvaigždės spindi ryškiame danguj ir mintys būna ten kažkur toli.. Aš nujaučiu, kad tu šalia, bet žvilgsnis smerkia užmarštin..

Sveikinimai susipykus

Jei purvu aptaškys, Tu pabūk lietumi. Jei suklupsi kely, Tu pabūk savimi.. Jei teks skausmą patirt, Tu pabūk viltimi Jei nebus, kuo tikėt, Patikėk savimi..

Sveikinimai susipykus

Tu gali sau apie meilę aikčiot
Su kita praeidamas gatve,
Gal tik aš išejus pasivaikščiot
Sutiksiu skersgatvy tave.
Į mane pažvelgsi tu vis vieną
Primerktom, kaip tą syk akimis
Pasakysi tyliai " Laba dieną"
Atsakysiu " Labą diena" vis

Sveikinimai susipykus

Tu neprašei širdies, tau nereikėjo meilės,
Tik perėjome kartu kelias gatves.
Aš noriu grižti paimti tavo ranką,
Priglausti ją prie degančios kaktos.

Sveikinimai susipykus

Šiame niūriame name
Prabėgo mano jaunos dienos
Mes susitikome drauge
Bet gaila, išsiskirti laikas!
Malonu mums buvo susipažinti
Malonu mums buvo kartu,
O jeigu reiktu išsiskirti
Gal butu per daug sunku.
Atleisk, kad aš tave mylejau,

Sveikinimai susipykus

Širdis man verkia : tavo siela
Suprasti vienas aš galiu,
Bet skirtą eit man, mano mielą,
Kitu gyvenimo keliu.

Sveikinimai susipykus

Tu netiki, kad aš prasta
Ir mintyse tu vėl mane atrasi.
Tik aš jau būsiu gal kita
Ir tu kitaip mane suprasi!

Sveikinimai susipykus

Tu sakei, kad gyventi sunku
Netiesa - man gyvenimas ? laimė
Jos ne visad turiu, sutinku,
Bet ji juk neateina savaime.
Tad daugiau nesakyki sunku
Nieko gero nebuna savaime ...
Jeigu mudviem lemta išsiskirti
Išsiskirkime gerais draugais.

Sveikinimai susipykus

Žiemos naktys už lango verkia
Ir vejelis medžių šlamesy.
Leisk ištarti padėką už laišką
Ir laimės palinkėt gyvenimo kely
Ir kam tu mane pamilai
Ir ištarei žodį "Draugausiu"
Juk žodis skambėjo kitaip
Tas žodis skambėjo "Apgausiu".

Sveikinimai susipykus

Tikėjau aš, kad sniegas baltas, baltas, ir žmonės mylintys geri, geri,
Tikėjau aš, kad ledas šaltas, o saulės spinduliai šilti.
Bet supratau, ne toks jau sniegas baltas - jis turi ir juodų dėmių.
Ir supratau, ne vien tik ledas šaltas, yra pasaulyje šaltų širdžių!

Sveikinimai susipykus

Nelaimės gali smarkiai mus paveikti, bet jos praeina. Tik nuo mūsų priklauso tapsime pelenais, ar pakilsime kaip feniksai.

Sveikinimai susipykus

Sudie, tau kelio nepastosiu, o kad mylejau, tai ne paslaptis, daugiau šių žodžių nekartosiu, nes širdį skauda dar labai..

Sveikinimai susipykus

Kaip man sunku Tarp šių svetimų žmonių... Kaip dabar norėčiau būt su tavim, Bet tegaliu būt kartu širdim...

Sveikinimai susipykus

Tu patikėk aš nenorėjau,
Kad mūsų meilė būtų karti.
Bet jeigu, taip išėjo,
Matyt mes buvom abu kalti.

Sveikinimai susipykus

Laimingas kas gali šypsotis, kai ašaros temdo akis, laimingas kas gali dainuoti kai plyšta iš skausmo širdis..

Sveikinimai susipykus

Tu nežinai kaip iš ties yra,
Tu nežinai, kaip tai atrodo iš šalies
Tu nematai, kiek žiūrinčių kreivai
Tu nejauti kiek su neapykanta žiūrinčių veidų
Tu žinai, už akių kitaip.
Kodėl ir aš turėčiau elgtis Kitaip ?

Sveikinimai susipykus

Neapykanta besikaupianti manyje,
Piktai nužiūrinėjamos akys,
Drebančios rankos,
Pagieža širdyje,
Besikaupiančios ašaros,
Sunkiai nešančios kojos link tavęs..
Nesijaudink, nes visa tai sukūrei tu.

Sveikinimai susipykus

Kaip norėčiau dar kartą pažvelgti
Į tavo veidą i žydrasias akis,
Ir pro ašaras tyliai paklausti
Ko supyko tavoji širdis..

Sveikinimai susipykus

Atleidimas tai toks dalykas, kai žmogus myli,
Atleidimas svarbus netik susipykus, bet kiekvieną minutę brangus
Ir jei abejoji ar žmogus atleis, pagalvok tu gerai..
Ar geriau tau priešą turėt ar draugą arčiau širdies..

Sveikinimai susipykus

Ne!!
Nebenoriu aš mylėti..
Nebenoriu svajoti, mylėti..
GYVENTI!..
Man skauda širdį,
Skauda, nes tu ją sudrąskei..

Sveikinimai susipykus

Nužudyk mane lėtai ir švelniai..
Nužudyk be skausmo..
Be gilių jausmų..
Nužudyk!..
Taip bus geriau..

Sveikinimai susipykus

Nemyliu, nenoriu, nelaukiu
Nereikia tavęs man daugiau.
Pati nenorėdama perdegiau,
Ir meilės nebejaučiu tau.

Gyvenime taip kartais būna,
Kad susergi meilės liga,
Tik dažniausiai viskas pražūva,
Jei meilė ta netikra.

Sveikinimai susipykus

Kažkas šalia man kužda,
Jog laikas tau sugrįšt..
Bet mano išdidumas
Padarė galą tam..
Atsiprašau, mažut,
Už skriaudą,
Už apgaulę,..
Bet laikas man suprast,
Jog tavo meilė baigės.

Sveikinimai susipykus

Žinai.. viską, ką Tu sakei.
Tebuvo melas.
Tebuvo skaumas
Ir.. ašaros.
Tai netikra.
Ir nebuvo.
Ir nebus..
Juk buvai ir esi.
Gal ir gerai,
Kad pamiršau.
Kad perlaužiau save.
Daugiau nereiks laužytis

Sveikinimai susipykus

Dingo tas jausmas, ir jau širdis ne tau daužos, ir nėra to skausmo, kuris tavim buvo sukauptas - teliko nuotraukos ir bežiūrint į jas - neapykanta ir džiaugsmas, o riedančios ašaros pildo ištuštėjusią taurę...

Sveikinimai susipykus

Sunku suprasti vaikino širdį.. sunku suprasti myli jis ar ne.. jis gali nemylėdamas bučiuoti ir mylėdamas atstumti nuo savęs..

Sveikinimai susipykus

Norėjau laimę dovonoti Tau, bet jau pati jos.. nebeturiu. Norėjau saulę, dangų Tau atnešti atskleistam delne, bet delnas liko tuščias. Norėjau meilę dovonoti Tau, bet Tu net to nesupratai, tik nusisukęs.. i š ė j a i . .

Sveikinimai susipykus

Tu neprimink man to..
Kas jau praėjo,
Ir nebeliesk užgijusių žaizdų.
Ir aš, ir tu dėl to kentėjom..
Jei šiandien liūdna tau,
Tai man - skaudu.

Sveikinimai susipykus

Nusimesk liūdesio skraistę, kuri nori nenori kartais aplanko.. Atverk savo gerą sielą ir išmesk nuo jos raktus, kad daugiau jos niekada neužrakintum.. Savo gerumu džiugink kitus žmones.. Kaip visada..

Sveikinimai susipykus

Sakyk, ar pasaka tai buvo,
O galbūt sapnas nuostabus.
Kai viskas, viskas kažkur žuvo
Gal ir prisiminimai žus.
Mačiau kaip pro mane praėjo
Tą dieną tūkstančiai veidų
Bet gaila man, kad viedo vieno
Aš niekaip neradau tarp jų.

Sveikinimai susipykus

Sustok, palauk, tau pasaką paseksiu,
Pažvelgsiu į akis, kurias aš taip myliu.
Tu negirdi - kita tau plaukus glosto
Ir nežinai, kaip aš dėl to kenčiu.
Keliauk tu sau, tavęs aš neliūdėsiu,
Sužeistai širdžiai niekas nebaisu

Sveikinimai susipykus

Neapkyanta, kurią užgniaužiu savyje.
Kurią juntu, kai matau tave.
Šlykščios rankos, kurios lietė mane.
Kupinos vilčių akys, kurios žiurėjo į mane.
Nesekiok, ir palik mane ramybėj.
Taip. Labas, sekasi gerai. Atsiknisk.
Kodėl negaliu tau to pasakyt.

Sveikinimai susipykus

"Aš nemyliu tavęs",- širdį plakant girdžiu..
Tiktai laukiu ..o ko? ir kodėl - nežinau..
Čia ilgiuosi dienos, čia išeit ją meldžiu..
Ir žvaigždės iš sapnų tavo saujon raškau..