Šventiniai sveikinimai

Sveikinimai susipykus

Tu išėjai...Daugiau nebeateisi, nutolo žingsniai vakaro aide. Rūstus teisėjas - sąžinė mus teisė, rūstus teisėjas nuteisė mane... Daina nutrūko, posmai sudaužyti ir niekas jų netęs, nebetaisys. Tu išėjai...Širdis tokia mažytė, kodėl toksai didžiulis ilgesys?

Sveikinimai susipykus

..aš žinojau, kad tu turi draugę.. bet man kažkodėl tai nerūpėjo.. aš tikėjau tavo žodžiais.. ir man buvo gera šalia taves.. mačiau, jog tavo akyse žaidžia velniukai.. bet nekreipiau į tai dėmesio..

Sveikinimai susipykus

Kodėl, kai saulė šviečia danguje Aš nematau jos spindulių.. Kodėl, kai mėnuo žiūri mane Aš nejaučiu tavų jausmų.. Kai žvaigždės spindi ryškiame danguj ir mintys būna ten kažkur toli.. Aš nujaučiu, kad tu šalia, bet žvilgsnis smerkia užmarštin..

Sveikinimai susipykus

Jei purvu aptaškys, Tu pabūk lietumi. Jei suklupsi kely, Tu pabūk savimi.. Jei teks skausmą patirt, Tu pabūk viltimi Jei nebus, kuo tikėt, Patikėk savimi..

Sveikinimai susipykus

Nelaimės gali smarkiai mus paveikti, bet jos praeina. Tik nuo mūsų priklauso tapsime pelenais, ar pakilsime kaip feniksai.

Sveikinimai susipykus

Tikėjau aš, kad sniegas baltas, baltas, ir žmonės mylintys geri, geri,
Tikėjau aš, kad ledas šaltas, o saulės spinduliai šilti.
Bet supratau, ne toks jau sniegas baltas - jis turi ir juodų dėmių.
Ir supratau, ne vien tik ledas šaltas, yra pasaulyje šaltų širdžių!

Sveikinimai susipykus

Žiemos naktys už lango verkia
Ir vejelis medžių šlamesy.
Leisk ištarti padėką už laišką
Ir laimės palinkėt gyvenimo kely
Ir kam tu mane pamilai
Ir ištarei žodį "Draugausiu"
Juk žodis skambėjo kitaip
Tas žodis skambėjo "Apgausiu".

Sveikinimai susipykus

Tu sakei, kad gyventi sunku
Netiesa - man gyvenimas ? laimė
Jos ne visad turiu, sutinku,
Bet ji juk neateina savaime.
Tad daugiau nesakyki sunku
Nieko gero nebuna savaime ...
Jeigu mudviem lemta išsiskirti
Išsiskirkime gerais draugais.

Sveikinimai susipykus

Tu netiki, kad aš prasta
Ir mintyse tu vėl mane atrasi.
Tik aš jau būsiu gal kita
Ir tu kitaip mane suprasi!

Sveikinimai susipykus

Širdis man verkia : tavo siela
Suprasti vienas aš galiu,
Bet skirtą eit man, mano mielą,
Kitu gyvenimo keliu.

Sveikinimai susipykus

Šiame niūriame name
Prabėgo mano jaunos dienos
Mes susitikome drauge
Bet gaila, išsiskirti laikas!
Malonu mums buvo susipažinti
Malonu mums buvo kartu,
O jeigu reiktu išsiskirti
Gal butu per daug sunku.
Atleisk, kad aš tave mylejau,

Sveikinimai susipykus

Tu neprašei širdies, tau nereikėjo meilės,
Tik perėjome kartu kelias gatves.
Aš noriu grižti paimti tavo ranką,
Priglausti ją prie degančios kaktos.

Sveikinimai susipykus

Tu gali sau apie meilę aikčiot
Su kita praeidamas gatve,
Gal tik aš išejus pasivaikščiot
Sutiksiu skersgatvy tave.
Į mane pažvelgsi tu vis vieną
Primerktom, kaip tą syk akimis
Pasakysi tyliai " Laba dieną"
Atsakysiu " Labą diena" vis

Posakiai

Rūpindamiesi kitų laime mes randame ir savąją.

Posakiai

Priverstinė meilė ir skruostų dažai laikosi neilgai.

Posakiai

Prisiminimas yra gražiausias jausmas, nes jis atkuria praeitį iš naujo.

Posakiai

Priešais vyrų vienuolyną yra moterų vienuolynai. Tame nėra nieko blogo, bet gali būti.

Posakiai

Po meilės - kaip po gaisro.

Posakiai

Pirmoji meilė įstringa į širdį, o paskutinioji greit pamirštama.

Posakiai

Pirmas sniegas virsta vandeniu,
Pirmoji meilė - ašaromis.

Posakiai

Piktinies, vadinasi, mąstai.

Posakiai

Padėk sau - Ir draugas padės Tau !

Posakiai

Nera nieko baisesnio, kaip vienisai buti tarp draugu !

Posakiai

Niekada nesmerk kito klaidų, nes klaidos leidžia suprasti gyvenimą !

Posakiai

Niekada neatidėk rytojui to, ką už tave kažkas gali padaryti šiandien. (Vengrų patarlė)

Posakiai

Niekad nebus per daug gėlių gėlynuose, saulės spindulių, siaurės vėjų glostomai žemei. Niekad nebus per daug gyvenime draugų.

Posakiai

Neužkąsk seno šulinio, kol naujas dar neiškastas (Estų patarlę).

Posakiai

Netikėki vėju - jis pažada ir negrįžta,
Netikėki obelų žydejimu, - tai laikina, tikėki jaunyste ir tuo, kas amžina.

Posakiai

Netikėk, drauguži, kad būna pilkos dienos, būna tik pilkų žmonių.

Posakiai

Nesmerkite vedusio vyro, kuris nuolat žziopso į kitas moteris, nes jam viskas atleistina. Nevilties apimtas jis nežino ką daro.

Posakiai

Nesikirpk barzdos dvieju bičiulių akivaizdoje: vienas sakys per ilga, kitas - per trumpa.

Posakiai

Negyva avis vilko nebijo.

Posakiai

Negalima sudeginti ugnies, paskandinti vandens, užpūsti vėjo, ir - sunaikinti tiesos.

Posakiai

Negalim pamilti antrą kartą tų, kuriuos nustojai mylėti.

Posakiai

Ne tas vyras, kuris su kelnėm, o tas, kuris laikosi duoto žodžio.

Posakiai

Nauja šluota švariai šluoja, bet senoji žino visus kampus.

Posakiai

Mylėti reikia taip, kad vėliau nereikėtų sakyti "atleisk".

Posakiai

Mylėk, nes pats į pasaulį atėjai per meilę.

Posakiai

Mylėk mane daugiau negu vakar, bet mažiau negu rytoj.

Posakiai

Mums ne tiek reikia draugų pagalbos, kiek žinojimo, kad jos sulauksi.

Posakiai

Moteris - tai ašis apie kurią visi sukasi.

Posakiai

Žmonės amžinai ginčijasi dėl dviejų spalvų: juodos ir baltos. Kitas jie aiškiai skiria.

Posakiai

Žmogus - tai ne kas kita, kaip daugelis jo poelgiu.

Posakiai

Žmogus - ne aukso puodas, kad visiems patiktų.

Posakiai

Žinios brangesnės už pinigus, aštresnės ųz kardą, galingesnės uz patranką.

Posakiai

Idomioji matematika: nulis lygus nuliui, vienetas - vienetui, o žmogus nelygus žzmogui.

Posakiai

Vėjo pamušalas voratinkliu siūlais siūtas.

Posakiai

Vyrai nepasitiki net tomis moterimis, kurias myli.

Posakiai

Vyrai apie meile kalba nedaug, bet galvoja, sielojasi dėl jos ir yra ne mažiau pažeidžiami už moteris.

Posakiai

Visos žvaigždės tik vieną kartą spindi.

Posakiai

Viskas, kas mums teikia skausmo, duoda taipogi ir vilties.

Posakiai

Vienatvės nėra ko bijoti, geriau vienatvė, negu purvina meilė!

Posakiai

Vaikų laimė - tai tėvų laimė.

Posakiai

Vaikas nerašo pareiškimo, prašydamas ateiti į pasaulį.

Posakiai

Vaikas - veidrodis, kuriame atsispindi suaugusiųjų elgesys. Dažnai jis kaltinamas tuo, kad kreivai rodo.

Posakiai

Vaikas - gėlė, iš kurios galima išauginti piktžolę.

Posakiai

Tūkstantis naujų kelių pagimdo tūkstantį naujų problemų.

Posakiai

Turtas - tai nedraugas, o draugas - tai turtas.

Posakiai

Yra ašarų, kurios ištrykšta dienos šviesoje, ir yra ašarų, kurios sublizga lyg perlai tamsoje.

Posakiai

Tikrai laisva gali būti tik meilė.

Posakiai

Stiprūs žmonės ieško savo klaidų, silpni - svetimų.

Posakiai

Stebėtina, kad kai kurie vyrai vedasi už parankės žmonas, kurios juos vedžioja už nosies.

Posakiai

Sinoptikų kalbomis vėjų nesugaudysi.

Posakiai

Saugok jaunystės prisiminimus, nes jie brangiausi gyvenime.

Posakiai

Graži moteris, kaip gera knyga: tol keliauja iš rankų į rankas, kol visai susidėvi.

Posakiai

Ginčytis su moterim, tai tas pats, kas pulti tanką.

Posakiai

Geriausi dantys yra tie kurie moka prikąsti liežuvį.

Posakiai

Geriau kirvis be koto, negu žmogus be proto.

Posakiai

Gamtoj pavasaris kasmet, gyvenime - tik kartą.

Posakiai

Moteris - lagaminas, kuri nešti sunku, o palikti gaila.

Posakiai

Gyvenime yra tik viena jaunystė.
O metuose vienas pavasaris.

Posakiai

Mes ieškome laimės. Gal ir gerai, kad jos nerandame, nes nebūtų ko ieškoti.

Posakiai

Meilė panasi į ... sriubą. Pirmi gurkšniai degina, kiti tik šilti, o paskutiniai visiškai šalti.

Posakiai

Meilė ir draugystė net niekšo neaplenkia.

Posakiai

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Meilė - tai teorema, kurią reikia įrodyti.

Posakiai

Meilė - tai siūlas, ant kurio visi pasikaria.

Posakiai

Meilė - tai perlas, kurį suradus reikia saugoti ir branginti.

Posakiai

Meilė - tai nežinomas kelias, kuriame gali pasiklysti!

Posakiai

Meilė - tai ne žzaidimas, todėl su juo niekada neverta žaisti!

Posakiai

Meilė - tai gėlė, kuri laistoma ne vandeniu, o ašaromis !

Posakiai

Meilė - tai apysaka, kurią skaitai ir bijai, kad nesibaigtų!

Posakiai

Meilė - saldi, bet apgaulinga.

Posakiai

Meilė - moko mylėt ir kentėti!

Posakiai

Meilė retai prisimintume, jei nereikėtų dėl jos kentėti.

Posakiai

Lydekos ir ešerio interesai bendri, tik apetitai skirtingi.

Posakiai

Laimė - tai nuostabi išsipildanti svajonė nors nevisada.

Posakiai

Meilė - ne svarstyklės, o supuoklės: jai rūpi ne svoris, o apsvaigimas.

Posakiai

Meilės ir kosulio - nepaslėpsi!

Posakiai

Laimingas tas, kuriam pirmoji meilė paskutinė.

Posakiai

Laimingas tas, kurio svajonės virsta tikrove.

Posakiai

Kuo daugiau turi ryšių, tuo labiau esi supančiotas.

Posakiai

Jei tave peikia kvailys, - vadinasi, toks nesi.

Posakiai

Jei kelias atviras. Tai dar nereiškia, kad jis neveda įi bedugnę.

Posakiai

Kas valgo jau sotus būdamas, tas savo dantimis sau duobę kasa.

Posakiai

Kas nieko nežino, turi viskuo tikėti.

Posakiai

Kam kankintis, gyvenimas ir taip kankins.

Posakiai

Kai is tavo rūsio bus išgertas paskutinis vynas, tada sužinosi, kiek turi draugų.

Posakiai

Kad išgelbėtum skęstantį, nebūtina ieškoti paties geriausio plaukiko.

Posakiai

Jeigu visos merginos geros, tai iš kur atsiranda blogų žmonų.

Posakiai

Jeigu nori sukaupti savo vidinę energiją, vieną dieną per mėnesį nekalbėk.

Posakiai

Jeigu kiekviena varna imtų į šiltus kraštus lėkioti, nebūtų kam po savus šiukšlynus kapstytis.

Posakiai

Jeigu gyvenimas mums neteikia džiaugsmo, tebunie jis pareiga, kryžiumi, kuria privalome nešti iki galo.

Posakiai

Jaunystė - tai vasara, o vasara tokia trumpa!

Posakiai

Jaunystė - tai toks amžius, kada veikiai suartina žmones ir greitai užgyja jų žaizdos.

Posakiai

Jaunystė - tai pirmas gyvenimo puslapis ir ką įrašysi, skaitysi visą gyvenimą!

Posakiai

Jaunystė - dažnai nesuvokia savo poelgių prasmės.

Posakiai

Išmintingas žmogus turi ilgas ausis ir trumpą liežuvį.

Posakiai

Iš širdies pasakytas žodis, pasiekia širdį.

Posakiai

Iš visų melo vaikų gražiausias - pagyrimas.

Posakiai

Ir žolės lapelis vertas didelio pasaulio, kuriame jis gyvena.

Posakiai

Gyventi tik sau - beprasmiška.

Posakiai

Grįždamas iš kelionės bičiuliui parvežk nors akmens.

Posakiai

Grožis be charakterio, kaip gėlė be kvapo.

Valentyno dienos sveikinimai

Kiek kainuoja tavo lūpos ir nors trečdalis akies?
Aš verkiu kvailai parklupus penkta naktį iš eilės...
Kiek kainuoja tavo pirštai, tavo rankos, tavo kojos?

Valentyno dienos sveikinimai

Kai Tu miegosi,
Aš galvosiu apie Tave,
Kai Tu eisi,
Aš svajosiu eit šalia,
Kai Tu verksi,
Aš būsiu ašara tava,
Kai Tu džiaugsies,
Aš busiu džiaugsmo dalelė...

Valentyno dienos sveikinimai

Meilė ragana pikčiausia
Kaušas verdančios smalos,
Skausmo jūra kuo giliausia
Išmislas kvailos galvos.

Gyvenk ir mylėk,
Bet nuo meilės nebėk,
O jei pamilai,
Mylėk amžinai.

Valentyno dienos sveikinimai

Kai mamytė bara,
Tu ant jos nepyk,
Kai berniukas pabučiuos -
Niekam nesakyk.

Valentyno dienos sveikinimai

Meilė tyra,
Grožis mielas,
Pyktis kietas,
Nesantaika skausminga.
Būkime kartu dabar ir visada!

Valentyno dienos sveikinimai

Kur tu būtum
Kur bebūtumv Ar Berlyne ar Maskvoj
Prisimink mane drauguže,
Kad draugavom Lietuvoj

Meilė kalba bučiniais.

Valentyno dienos sveikinimai

Myliu myliu aš be galo
Mama tėtį ir kitus
Myliu myliu aš be galo
Šokoladinius ledus

Valentyno dienos sveikinimai

Tu eini per gyvenimą platų,
Ieškai meilės, saulėtų dienų.
Tau mylėt baltos obelys sako,
Nes tik mylint gyventi smagu.

Valentyno dienos sveikinimai

Mes visi trys kartu:
Aš, meilė ir tu!
Meilė - pavasario duktė.
Pas mus ji netyčia užklysta.
Meilė - švelnumo gėlė,
Nuo menko vėjelio nuvysta...

Valentyno dienos sveikinimai

Meilės receptas:
200g šviežių jausmų;
100g aistros.
Pridėti kuo daugiau bučinių ir sumaišyti su apkabinimais.
VARTOTI DVIESE LOVOJE!

Valentyno dienos sveikinimai

Nepasakiau aš Tau myliu,
Ir tu man meilės nežadėjai,
Bet šiąnakt man sapnu tyliu
Apie Tave praošė vėjai...
Ir supratau - Tave myliu,
Nors Tu man meilės nežadėjai.

Valentyno dienos sveikinimai

Kai vėjas bučiuos tau išvargusias lūpas,
Nuliūdusi saulė paskęs Nemune,
Miglose užmigs mus teviškės pievos,
Rasoti žiedai lai primins tau mane...

Valentyno dienos sveikinimai

Meilė buvo
Meilė bus
Meilė varo į kapus

Valentyno dienos sveikinimai

Tos ilgos naktys be mėnulio,
Padangėj pilna debesų
Ir niekada aš netikėjau,
Kad be tavęs man bus sunku.

Valentyno dienos sveikinimai

Aš ir Tu
Mes kartu
Aš tau bučkį
Tu man du

Valentyno dienos sveikinimai

Oru siuntei man bučinį ? jį pagavau ir saugau.
Ir ta trumpą minutę jau į metus išaugo.

Valentyno dienos sveikinimai

Kai tamsią naktį kris žvaigždutė
Paimk į delną drąsiai ją,
Nes vietoj jos bus ta širdutė,
Kuri mylės ir trokš tavęs.

Valentyno dienos sveikinimai

Meilė - reiškia gyventi - ne būti:
Kvatoti iš džiaugsmo per didelė liūtį,
Lakstyt basikom per pusnis iki kelių
Ir žinoti, jog būti geriau nebegali...

Valentyno dienos sveikinimai

Kur vargas - ten aš,
Kur laimė - ten tu.
Kur vargas ir laimė -
Abu mes kartu.
Nuvys darželyje narcizai,
Verks lelija rudens belaukdama.
Bet tavo veidą visą laiką
Tepuoš švelni, tyli, žavinga šypsena...

Valentyno dienos sveikinimai

Leista bučiuotis, tik ne dažnai
Leista mylėtis, tik ne karštai
Leista dalintis meilės jausmais
Tik ne visada, ir ne su visais.

Valentyno dienos sveikinimai

Tavo švelnios rankos mano širdį apkabino,
Ilgesiu apdovanojo,
Naktimis aš jas sapnuoju.
Tavo rankos apkabino apsvaigino...

Valentyno dienos sveikinimai

Nebijok žaizdų - jos užgyja.
Nebijok skausmo - jis praeina.
Nebijok mirties - ji neišvengiama.
Nebijok meilės - ji būtina...

Valentyno dienos sveikinimai

Gyvenime buna tikra:Draugystė, meilė, neapykanta
O kartais tik prisiminimas.
Yra širdis kuri tave myli
Ar plaka vien tik dėl tavęs
Tik tu pažvelk į kietą širdį
Tuomet galbūt suprasi kas?...

Valentyno dienos sveikinimai

Širdis ne elgeta, kad išmaldos prašytų ir rinktų trupinius jau paliktus kitų.
Ji išdidi, nors alkana bastytųs, kaip šuo per audrą išvarytas iš namų.

Tegul Tau spindi saulė!
Ir žydi vasaros žiedai.
Su Tavo miela meile
Aš neišnyksiu amžinai!

Valentyno dienos sveikinimai

Gražu kai pugos žiemą siaučia
Ir vėjas neša snieguoles,
Tuomet svajoju aš prie lango,
Gal ir Tave kartu atneš.

Valentyno dienos sveikinimai

Daugiau aš neklausiu baltosios ramunės,
Myli ar nemyli žiedas nesakys,
Žiedas neatsako, baltas žiedas tyli,
Atsakyti gali tik tava širdis.

Valentyno dienos sveikinimai

Draugystė - tai baltas drugelis
Draugystė - tai žiedas puikus
Draugystė - gyvenimo kelias
Kuris supažindino mus

Valentyno dienos sveikinimai

Mano noras begalinis,
Stoviu aš su apatiniais,
Siela skęsta alkoholy,
Mano kūnas tavęs nori!!!

Valentyno dienos sveikinimai

Bučkis vienas, bučkis du,
Su trečiu ai kaip smagu
štai ketvirtas ai laimingas
Penktas šeštas pražūtingas
O septintas gal lemtingas
Meilės burtais stebūklingas

Valentyno dienos sveikinimai

Paprašysiu aš drugelio,
Kad nuskristų pas tave,
Prisiglaustų prie veidelio,
Pabučiuotų už mane!

Valentyno dienos sveikinimai

Bučkis, tai toks jungiklis,
Kurio nesustabdo,
Nei vienas saugiklis!

Valentyno dienos sveikinimai

Tegul Tau spindi saulė!
Ir žydi vasaros žiedai.
Su Tavo miela meile
Aš neišnyksiu amžinai!

Valentyno dienos sveikinimai

Kilnių geismų ir apmaudo siautimas
Keista būtybė gimusi iš nieko
Džiugi vergovė, šaldanti liepsna
Žavingų formų mišinys kraupus
Švininis pūkas, dūmas spindulingas
Ligota sveikata, bemiegis miegas,
Išmintinga beprotybė
Medus saldžiausias ir nuodų kartybė

Valentyno dienos sveikinimai

Mylėk tą kuris myli
Nesvarbu,kad lūpos tyli
Svarbu, kad meilė yra karšta,
O ne žavinga šypsena!

Gražu kai pugos žiema siaučia
Ir vėjas neša snieguoles,
Tuomet svajoju aš prie lango,
Gal ir Tave kartu atneš.

Valentyno dienos sveikinimai

Amžinos meilės nėra.
Net visų didžiausia aistra trunka kurį laiką.
Ateina diena, kai ji pasibaigia ir gimsta nauja meilė.
Kaip tik todėl meilė nemirtinga.
Ji nuolat atgimsta.
Aistra užgęsta, bet meilė lieka.
Tad, tegul meilė, kurią tu jauti būna amžina.

Valentyno dienos sveikinimai

Daina susideda iš žodžių ir melodijos
O meilė iš dviejų širdžių liepsnos
Daina užpildo laiko tuštumą
O meilė ? ilgesį
Šviesos Daina - poezija ir gaidos
O meilė - išsipildžiusi svaja
Daina nuo laiko blunka, mainos
Tikroji meilė - niekada.

Valentyno dienos sveikinimai

Daug kartu Tu mylėsi, Patiks Tau akys, lūpos, šypsena. Bet vieną kartą patikėsi, Kad jų tiek daug, o Meilė tik viena.

Valentyno dienos sveikinimai

Nors blaškys tave audra,
Būk laiminga ir dora!

Valentyno dienos sveikinimai

Iš žiedelio bursi: myli ar nemyli
Tagul visą tiesą žiedas pasakys,
Bet jisai nesako, baltas žiedas tyli
Atsakyti gali mylinti širdis

Valentyno dienos sveikinimai

Kad iš dangaus aš gaut sparnus galėčiau,
Ir neštų jie kaip nerami dvasia,
Plasnočiau aš audras įveikęs, lėkčiau,
Kur tavo nuostabių akių šviesa...

Valentyno dienos sveikinimai

Tos nuostabios tylios naktys
Amžinai mano sieloj gyvens
Ir tos nuostabios mėlynos akys
Liūdną ilgesį širdžiai sukels.

Valentyno dienos sveikinimai

Kiekvieną naktį aš tave sapnuoju.
Nors neseniai tik pažinau Tave !
Kiekvieną naktį lūpas išbučiuoju,
Bet gaila, kad tiktai sapne.

Valentyno dienos sveikinimai

Nenusimink, kad rožės jau nuvyto,
Kad jas pakando rudenio šalna
Žinok, kad rožės bus dar kitos,
O mylima širdis viena.

Valentyno dienos sveikinimai

Meilė - geras išradimas
Meilė - velniškas žaidimas
Meilė myli, meilė daro
Meilė į kapus nuvaro.

Valentyno dienos sveikinimai

Ryte nevalgiau - galvojau apie tave.
Diena nevalgiau - galvojau apie tave.
Vakare nevalgiau- galvojau apie tave.
Naktį nemiegojau.. nes norėjau.. valgyti!

Valentyno dienos sveikinimai

Mylėk žmones tokius, kokie jie yra, nes jie myli Tave.
Tikek žmonėmis, nes jie tiki Tavimi.
Klysk taip, kaip klysta visi, nes tai taip žmogiška.
O tu juk žmogus!
Ir tu sieki tos pačios Laimės, Meilės ir Sekmės!

Valentyno dienos sveikinimai

Sunku susipažinti, dar sunkiau mylėti,
Sunkiausia išsiskirti ir meilę nugalėti.

Valentyno dienos sveikinimai

Meilė,žvelgia ne akimis, o širdimi,
Todėl sparnuotas Kupidonas - neregys.

Valentyno dienos sveikinimai

Meilė,neverčia pasaulio suktis ratu,
Ji suteikia sukimuisi prasmę.

Valentyno dienos sveikinimai

Meilė - tai mažytis paukštelis: per daug suspausi - mirs, per daug atleisi - išskris. Ką myli - paleisk. Sugrįš - bus tavo. O jei ne - tuomet tavo niekada ir nebuvo..

Valentyno dienos sveikinimai

Žinok kad meilė - auksinis perlas,
Žinok kad meilė - ateitis,
Žmogus be meilės - lyg aklas vergas,
O jo gyvenimas tartum naktis.

Valentyno dienos sveikinimai

Kažkas man pasidarė
Tikriausiai aš sergu
Nes vos tave pamačius
Iš karto paraustu
širdelė smarkiai plaka
Ir seilės ima tyst
Tave pašaukt norėčiau
Bet negaliu išdrįst
Buvau net poliklinikoj
Del šitų sopulių
Ir daktaras nustatė

Valentyno dienos sveikinimai

Pasaulis būtų per žiaurus,
per daug klastingas ir klaikus,
jei tarp gyvenimo audrų
nebūtų meilės valandų.

Valentyno dienos sveikinimai

Aš atbėgau tam, kad pasakyčiau
tai, ka tu ir taip senai žinai
Noriu, kad žinotum: aš mylėjau,
tebemyliu ir žadu mylėti amžinai.

Valentyno dienos sveikinimai

Tu mano gyvenimo saulė,
Tu mano gyvenimo zvaigždėtas dangus,
Nieks mūsų išskirti negali,
Nes Tu man brangiausias žmogus...

Valentyno dienos sveikinimai

Meilė - tai žodis šventas,
Meilė - galinga yra,
Meilė nemiršta, ne...
Meilė yra tavyje!!!

Valentyno dienos sveikinimai

Tu - obelų žiedai mažyčiai,
Tu - ramunėlė nuo lankos,
Tavęs į saulę nemainyčiau,
Tavęs, kaip pasakos žavios!

Valentyno dienos sveikinimai

Žmogui, kaip ir medžiui, reikia saulės,
Žmogui, kaip ir medžiui, reikia šilumos.
Daug pasauly medžių, daug žmonių pasauly,
Žmogui, kaip ir medžiui, reikia atramos.
Reikia atsiremti, į kažką tvirtesnį,
Reikia taip, kaip saulėn tiest rankas.

Valentyno dienos sveikinimai

Kol saulė dar nenusileido
Kol dar širdis pilna liepsnos
Mielasis, man reikia tavo veido
Ir balso tavo, lyg dainos!

Valentyno dienos sveikinimai

Tikėk, kad vietoj stovi saulė.
Tikėk, kad žvaigždės - ne liepsna.
Tikėk jog tiesa - tai apgaulė,
Bet mano meilė Tau - amžina!!!

Valentyno dienos sveikinimai

Myliu tave labai labai.
Te išsipildo mūs sapnai.
Sapnai visi visi visi,
Ten kur mes lakstome basi.

Valentyno dienos sveikinimai

Mėnulis pašvietė pro langą
Į tavo spindinčias akis,
Tau savo širdį dovanoju..
Tešviečia ji tau per naktis!!

Valentyno dienos sveikinimai

Netikėk vėju – jis pažada ir negrįžta..
Netikėk žiogų daina – ji per daug nerūpestinga.
Netikėk medžių žydėjimu – jis laikinas ir trumpas.
Tikėk meile, draugyste, tikėk tuo kas amžina!

Valentyno dienos sveikinimai

Mes ėjom ten kur vedė mus likimas...
Tave aš pamilau,tik vieną iš visų..
O ką žada ateitis,to niekas dar nežino,
Gal tikrai ne veltui suitikom-aš ir tu?

Valentyno dienos sveikinimai

Mūsų keliai netyčia susitiko,
Mums buvo pakeliui ir ėjome kartu
man buvo gera eit rytojaus pasitikti
Kada šalia manęs ėjai ir tu.

Posakiai

Aš karšta, nes žinau ko esu verta!

Posakiai

Širdis įpranta tikėti tuo, ką įpranta sakyti lūpos. (Š. Bodleras)

Posakiai

Didžiausias mūsų, kaip žmogiškųjų būtybių, turtas yra gebėjimas keistis. (E. Easwaran)

Posakiai

Nebūtina visada prisiminti..
Užtenka niekada nepamiršti..

Posakiai

Draugystė dažnai baigiasi meile, bet meileė draugyste - niekada.

Posakiai

Jeigu gundo šokoladas, nekankina meilės badas..

Posakiai

Gyvenimą reikia paversti svajone, o svajonę gyvenimu..

Posakiai

Gyvenimas yra didis piešinys, kuriame nenaudojamas trintukas..

Posakiai

Dažnas mato Tave kaip atrodai, tačiau retas žino kas Tu esi.

Posakiai

Garsūs įvykiai yra ne tie, kurie švenčiami garsiai, bet tie, kurie švenčiami santūriai.

Posakiai

Nesistenk, visi geri dalykai atsitinka, kai jų tikiesi..

Posakiai

Neverk dėl to kas dabar baigiasi, džiaukis tuo kas bus ateityje.

Posakiai

Mes retai galvojame apie tai ką mes turime, bet per dažnai galvojame apie tai ką mes prarandame.

Posakiai

Kur kas lengviau atsispirti pradžioje nei pabaigoje..

Posakiai

Senmergė - tai moteris, kuri pasake "ne" vieną kart per daug.

Posakiai

Tekėdama mergaitė daugelio vyrų dėmesį išmaino į vieno abejingumą.

Posakiai

Senovėje sakydavo:
Jeigu nori gauti dangų,
Duok klebonui daiktą brangų,
Duok jam kupių, pinigų -
Dangų gauti nepigu.
Tie, kur duoda auką menką,
Visad pragaran patenka.

Posakiai

Tylėjimas irgi menas

Posakiai

Numirk, bet nesileisk pabuciuojama be meiles.

Posakiai

Žodžiais sužeidę, gydome vaistais.

Posakiai

Žodis - ne paukštis, bet gali žmogų apteršti.

Posakiai

Žodis - kaip strėlė : dažnai įstringa ne ten, kur taikoma.