Šventiniai sveikinimai

Gimtadienio sveikinimai

Šilumos, kai jos trūksta
Juoko, kai liūdna
Meilės, kai to trokšta širdis
Saulės, kai lyja lietus
Gyvenime - visko po truputį.

Su Gimtadieniu!

Gimtadienio sveikinimai

Truputį laimės, truputį džiaugsmo,
Saulę didžiulę, lašą lietaus,
Glėbį sveikatos, mažyčio skausmo
Ir neapsakomai giedro dangaus.

Su pačia gražiausia diena - Gimtadieniu!

Gimtadienio sveikinimai

Leisk Tavo šventei daug linkėt žiedų
Be paslapties, aštraus nusivylimo,
Kad žvelgtume į žiedlapius kartu,
Kai užmarštis ne viską nuskandina.

Gimtadienio sveikinimai

Pamirški pilką vargą,
Vien džiaugsmą prisimink,
Auksinį jubiliejų
Svajonėm apipink,
Pažvelk, kaip storą ledą
Įveiks veržli srovė..
Iš naujo skrydžiui renkis,
Tau prieš akis plati erdvė!

Gimtadienio sveikinimai

Gražiausių metų leisk palinkėti,
Te niekados nebus rudens.
Pavasariai tebus džiaugsmu nusėti,
Ir laimė širdyje gyvens.

Giedrų dienų Tau linkime,
Daug sukakčių dar švęst,
Ilgų ilgiausių metų
Ir laimėj bei džiaugsme gyvent.

Gimtadienio sveikinimai

(Vardas), su labai gražia švente - gimtadieniu!

Gimtadienio sveikinimai

Bėga metai, kaip paukščiai pro šalį.
Raizgos raukšlės ir bąla plaukai.
Tik širdis patikėti negali,
Kad taip greit jie galėjo praeit.
Ir žvelgi Tu su nuostaba kartais
Į suaugusius savo vaikus.
Negali patikėti, kad skamba

Gimtadienio sveikinimai

Jei žemėje yra džiaugsmas, lai visas atitenka tau.
Jei žemėje yra laimė, lai visad būna ji šalia tavęs.
Jei žemėje yra meilė, lai dega ji karštai tavoje širdyje.

Su gimtadieniu!

Gimtadienio sveikinimai

Mokėki juoktis širdžiai verkiant,
Mokėki ašaras paslėpti.
O paslėpus širdgėlą ir skausmą,
Mokėki vėl šypsotis ir mylėti!

Gimtadienio sveikinimai

Linkim Tau sparnuoto skrydžio,
Mėlyno vilčių dangaus.
Ir svajonių tokio dydžio,
Kokios būna tik žmogaus.

Gimtadienio sveikinimai

Gal šimtą metų nemačiau
Ir Tavo rankos nekračiau.
Tai kiek gi Tau, brolau, sukako?
Juk žilė nieko dar nesako..

Gimtadienio sveikinimai

Neskaičiuoki prabėgusių metų,
Jų tėkmė tokia neskalsi.
Ką išmokom, kur ėjom, ką matėm -
Te išlieka per amžius širdy.

Patikėki, kad dainos gražiausios
Sudainuotos dar bus ateity,
O tikėjimą, viltį ir meilę
Dar ne kartą sutiksi kely.

Gimtadienio sveikinimai

Brandžiam kely, sunokę vaisiai svyra
Ištiesus ranką, juos pasiekt gali,
O visos skriaudos ima ir išbyra,
Bešokant laiko šokį pakely.
Bet šokis šitas dar tik įpusėjo,
Dar muzikos garsai tokie šilti,
O širdyje apsigyvenę vėjai

Gimtadienio sveikinimai

Lai skausmo ašaros netemdo tavo veido,
Lai rūpesčiai it rūkas išsisklaido,
Lai džiaugsmo gėlės, pasitikdamos Tave,
Dar šimtą metų pranašauja Tau gyvent!

Gimtadienio sveikinimai

Palaistykite medžius, kai degs iš karščio
Ir jūrą atpažinkite vandens laše.
Tik liūdesio nereikia šaukti garsiai
Nereikia saulės žadinti nakčia.
Mokėkite užgimt kas dieną, kas sekundę
Ir savyje išsaugoti kitus
Tegul pro šalį dienos neprabėga

Gimtadienio sveikinimai

Metus skaičiuojam įvairiai:
Medžių metus išduoda rievės,
Savo metus sparneliuose nešioja boružėlės.
O kaip savo metus turi skaičiuoti žmogus?

Gimtadienio sveikinimai

Štai atėjo laikas dar vienai akimirkai,
Kai (XX-tas) lašas įkrito į tavo gyvenimo taurę
Pripildamas džiaugsmo, laimės, o galbūt kartu ir ašarų.
(XX-tojo) gimtadienio proga Tave sveikina (Vardas ir Vardas)

Gimtadienio sveikinimai

Garbingą savo jubiliejų,
Tu pasitiki su šypsena,
Tikėk - ruduo dar neatėjo
Ir metai šie dar ne našta.

Gimtadienio sveikinimai

(Vardas), Tu esi man vienintelė kaip draugė, pusseserė, sesuo. Man su Tavim labai gera, smagu, linksma. Tegul Tavo širdis visada būna miela, draugiška ir nuoširdi. Būk paprasta tokia, kokią dabar matau Tave. Su artėjančiu gimtadieniu Tave!

Gimtadienio sveikinimai

Gimtadienio proga sveikinam ir linkim:
Lai visad Tave lydi meilė. Žmogus gimsta iš meilės, vadinasi, meilei, džiaugsmui ir kūrybai jis yra sutvertas.

Gimtadienio sveikinimai

Girdžiu, kaip Tu draugams dėkot imi.
Nors negaliu sėdėt už vaišių stalo,
Bet širdyje esu su Tavimi,
Juokiuosi ir siekiu alaus bokalo..
Būk sveikas! Per atstumą aš girdžiu,
Kaip Tu man atsakai linksmu žodžiu.

Gimtadienio sveikinimai

Teaušta Tau gražus gimtadienio rytas.
Tebūna Tau kelias gėlėm nusagstytas.
Lai niekas pasauly Tavęs nekankina,
Lai žydinčios rožės Tau širdį ramina.

Gimtadienio sveikinimai

Tu juk žinai - pasauly niekas veltui neprapuola,
Jei tik pavyksta suvaldyt akimirkas kelias.
Įkalk į žemę tvorai žalią kuolą,
Žiūrėk - jisai jau leidžia šakeles..

Gimtadienio sveikinimai

Mes linkime energijos, sveikatos
Ir šypsenos tikros, plačios.
Tegul Tau skiriamus ilgiausių metų
Dar šimtą kartų pakartos..

Gimtadienio sveikinimai

Tegul auksinio jubiliejaus rytą
Lyg saulė naujos viltys sužydės,
O mūsų žodžiai dar neišsakyti
Lai Tavo sielą šiluma užlies.

Gimtadienio sveikinimai

Kad svarbūs sumanymai būtų sėkmingi,
Kad visad pavyktų pradėti darbai,
Kad brangūs jums žmonės būtų laimingi,
Draugams atviri būtų jūsų namai.
Jėgų kad nestigtų,
Širdies kad neslėgtų,
Kad visad ir viskas Jums būtų gerai!

Gimtadienio sveikinimai

Dienos barstė džiaugsmo ir skausmo žiedlapius, tarsi rudeniniai lapai biro rūpesčiai, kaip vanduo upėje skubėjo metai.

Gimtadienio sveikinimai

Nors metai jau nusinešė daug džiaugsmo ir svajonių,
Nors smilkiniuose pražydo plaukų sruogos sidabru.
Laiminga būk, sulaukus šitiek metų,
Kurie ne vien tik rūpesčius, bet ir laimę atnešė kartu.

Gimtadienio sveikinimai

Nuoširdžiausi ir šilčiausi sveikinimai gimtadienio proga!

Gimtadienio sveikinimai

Gimtadienis – pati gražiausia šventė..
Ar žydi obelys, ar gruodas už langų
Šiandien Tau laimės ir gerų draugų linkiu!

Gimtadienio sveikinimai

Įsiklausyk.. Girdi? Tai laikas eina, o su juo ir tu žengi gyvenimo keliu. Nusišypsok gyvenimui ir jis atsilygins Tau tuo pačiu! Su gimtadieniu!

Gimtadienio sveikinimai

Žydrą dangų, laimę, meilę ir gražiausius žiedus skiriu Tau gimimo dienos proga!

Gimtadienio sveikinimai

Tegul gimtadienis naujų jėgų širdy pasės ir pakylės, lyg laisvas vėjas, ieškot gyvenimo žvaigždės!

Gimtadienio sveikinimai

Gyvenimas - tai laivas, jo kapitonas - Tu, tad nenuklyski plaukdamas gyvenimo keliu!

Gimtadienio sveikinimai

Vaikystė – tai margas drugelis,
Vaikystė – tai sapnas gražus.
Ji lekia kaip lengvas vėjelis,
Ir greitai skaičiuoja metus.

Gimtadienio sveikinimai

Girdi? Tai verkia jau pamirštos lėlės,
Vaikystė jau prabėgo ir negrįš..
Tik pagalvok! Tau jau (XX)-lika!
Praverė jie Tau naujas duris..

Tad būk laiminga(s) ir linksma(s)!
Lai džiaugsmo Tau niekada netrūksta!

Gimtadienio sveikinimai

Juk taip trumpai..
Dar tik (XX) metų tavų akių gelmėj saulėlydžiai liepsnojo,
Dar tik (XX) metų rytais basa bridai rasa..
Tik (XX) pavasarių čiurlenant tirpstančio sniego upeliams
Parskridę paukščiai Tau suokė..

Gimtadienio sveikinimai

Į tavo gyvenimo taurę įkrito 18-tasis lašas..
Lai būna jis tyras ir skaidrus.
Teatneša jis tau daug laimės ir sveikatos,
Gyvenimą užpildo juoku ir džiaugsmu!

Gimtadienio sveikinimai

Linkiu Tau,
Kad laimės būtų pilnos kelnės,
Kad degtinę gertum kibirais,
Kad kelio nepastotų velnias ir,
Kad jotum tik baltais arkliais!

Gimtadienio sveikinimai

Gyvenimas - daina, poezija ir proza
Ir nei pakeist, nei numatyt gali.
Priimki viską, ką nūnai jis duoda,
Ir būk laiminga(-as), kiek gali!
Su gimtadieniu!

Gimtadienio sveikinimai

Eik gyvenimo saulės sutikti,
Neškis šypsenas, laimę kartu.
Tegul niekas nedrįsta sutrypti,
Kas svajonėse bus tau brangu.
Jeigu skausmas ranką ištiestų
Netikėk, kad laimės nebus.
Tu gyvenki, šypsokis ir džiaukis,
Nes gyvenimas žmogui brangus.

Gimtadienio sveikinimai

Nors pragyventi metai tarsi lapai krinta,
Tokie geri, šilti ir artimi.
Tu nebijok, ne viskas pragyventa,
Ne viskas duota, ką šiandien turi.
Lai gimtadienis būna svajonių ir troškimų išsipildymo diena.

Gimtadienio sveikinimai

Sveikinu Tave su gimtadieniu ir linkiu:
kad visą laiką Tavęs kas nors lauktų,
kad bent pas ką skubėtum iš toli,
kad kas paglostytų, vardu pašauktų,
kad akys, o ne žvaigždės šviestų Tau kely..

Gimtadienio sveikinimai

Štai tavoji diena,
Kuri metuose, tik viena.
Tad linkiu džiaugsmingų dienų
Su gimimo diena, Tau tariu!

Gimtadienio sveikinimai

Lai gimtadienis gražus kviečia mus visus į šventę
Ir kartu palieka mus su jaunyste gražia.
Tai diena kada mes pirmą kartą pamatėme pasaulį,
Tai pati nuostabiausia diena!

Su gimtadieniu!

Gimtadienio sveikinimai

Nėra žmogaus pasaulyje,
Kuris savo gyvenimo kelyje nepatirtų nusivylimo kartėlio.
Nėra žmogaus, nemačiusio skausmo ir sielvarto.
O vis dėl to yra laimingų..
Lai laimingi būna tie,
Kurie savo širdyje sugeba užgniaužti skausmą,

Gimtadienio sveikinimai

Kažkas nusineša metus,
Svaigius kaip jūra ir greitus kaip vėjas.
Kažkas nusineša metus,
Žalius ir žydinčius kaip vasara.
Kažkas negrįžtamai nusineša džiaugsmus,
Skausmus ir lūkesčius,
Neleisdamas sustoti ir palikdamas tik vieną kelią-

Gimtadienio sveikinimai

Ši diena skirta tik tau,
Šią dieną švęski tik tu,
Ši diena tau pati brangiausia,
Šią dieną prisimink visada.
Su gimimo diena!

Gimtadienio sveikinimai

Einam kartu per žemės akmenuotą kelią,-
Ne kartą plovė ašaros akis,
Galbūt, todėl ir smilkiniai jau bąla,
Ir plaka nerami širdis.

Gimtadienio sveikinimai

Rieda saulytė takučiu su torčiuku ant pečių,
Štai metukų jau ir du,
Su saulyte eis kartu,
Tad užpūskit žvakutes,
Jos išpildys svajones..

Su Gimtadieniu..

Gimtadienio sveikinimai

Žmogus amžinai eina į laimę.
Tegul tavasis laimės žiburys
Buna labai aukštai, sunkiai pasiekiamas.
Bet ryškus ir nedūžtantis..
Gyvenimas gražus!..
Tik reikia pro ašaras šypsotis,
Gyvenimą skaityk...
Kaip brangų laišką

Gimtadienio sveikinimai

Linkiu Tau (Vardas) iš savo gyvenimo, skinti tik gražiausius žiedus. Gyvenk taip, kad kas nors lauktų, kad būtų pas ką skubėti iš toli, kad kas paguostų, vardu pašauktų, kad akys, o ne žvaigždės šviestų tau gyvenimo kely..

Gimtadienio sveikinimai

Dar neilgai-
Tik ((20)) metų tavo akių gelmėse degė,
Saulelydžio liepsnos ir rytmečio rasos.
Tik ((20)) pavasarių-
Tau dainavo parskridę paukščiai ir čiurleno upeliai,
O alyvos ir debesys barstė ružavą sniegą.
Dar tik ((20)) metų-

Gimtadienio sveikinimai

Gyvenimas niekad nebūna lengvas
Ypač tokiu jis tampa tada,
Kai uždarai vaikystės pasaulio vartus,
Ir atsiduri ant gyvenimo laiptų,
O aplink tiek daug nežinios, o tu toks mažas..
Gimei, užaugai, o dabar - mylėk!
Mylėk gyvenimą, draugus ir tiesą..

Gimtadienio sveikinimai

Būk nerimo pilna ir laimės
Būk paprasta, pilna tiesos,
Būk graži,kaip ryto kaimas
Tylus, nesugirdytas rasos,
Būk saule, ežere skaidriam,
Į aušrą skrisk, iš jos parlėki
Gera žmonėms būk ir laukams
Gyvenime alsuok ir jį mylėk.

Gimtadienio sveikinimai

Tu girdi? Tai verkia pamirštos lėlės. Vaikystė prabėgo seniai, nesugrįžtamai..
Tau ((18))-lika. Tik pagalvok, ((18))-liktą vasara praverė duris..
Būk švelni ir laiminga, nuoširdi ir gera.
Te linksmumo nestinga niekada, niekada.

Gimtadienio sveikinimai

Tau šiandien palinkėti norėtųs..
Daug džiaugsmo, laimės ir jėgų.
Tegul pildosi viltys žadėtos, svajotos.
Tegul niekad netrūksta draugų.

Gimtadienio sveikinimai

Į tavo gyvenimo taurę įkrito 18-tasis lašas.
Lai jis būna kuo tyresnis, kuo skaidresnis,
Teatneša kuo daugiau džiaugsmo akimirkų, vien tik laimę.
Tavo jaunatviškame gyvenime lai niekada nenutyla skardus juokas

Gimtadienio sveikinimai

Pagirdyk medžius, kai šauks iš karščio
Ir jūrą atpažink rudens laše-
Tik liūdesio nereikia garsiai šaukti
Nereikia saulės liūdinti nakčia
Nereikia gimt kas dieną, kas minutę,
Ir savyje išsaugoti kitus,
Tegul pro šalį dienos nepradunda

Gimtadienio sveikinimai

Kad suprastum dangų
Reikia gulbe būti,
Kad suprastum jūrą
Būti žuvimi,
Kad suprastum žemę
Reikia grūdu būti,
Kad suprastum žmogų
Būti žmogumi!

Gimtadienio sveikinimai

Aš tau duosiu rudenį,-
Neimk, sakyk man vasara dar nepabodo,
Duosiu tau vėjo gūsį,-
Jo neimki, juk tau ir žolės šlamesio užtenka,
Duosiu tau ((18))-tus metus,-
Nesakyk, kad nereikia, tai ne ruduo - negrįš.
Tai ne vėjo gūsis,-

Gimtadienio sveikinimai

Taip nesenai tu pievomis bėgiojai
Basa, vienplauke galvele,
Šiandien tau ((16))-lika suėjo
Ir atsisveikinai su vaikyste.
Tau prieš akis dar daug takų, takelių
Sustoti ir ne ten pasukt gali,
Bet visų svarbiausia nors ir praradus savo kelią,

Gimtadienio sveikinimai

Būk žvaigžde,-
Kad kiekvienas ištiesęs rankas,
Nuskinti tavęs nepajėgtų.
Būk liepsna,-
Kad palietus nudegtų rankas,
O paskui dar ilgai perštėtų.
Būk vanduo,-
Kad jį ne kiekvienas
Supurvintom kojom perbristų.

Gimtadienio sveikinimai

Tu gyveni tik vieną kartą,
Gyvenimas tik vienas duotas!
Išgerk jį visą - saldų, kartų,
Nes jis tik vienas duotas!
Tebūna jis ugnis ir plienas
Neiškeistas į blizgučius.
Tebūna jis daina ir plienas,
Apgobęs nerimu pečius.

Gimtadienio sveikinimai

Tik nepaliauki niekados šypsotis,
Be šypsenos žmogus - lyg upė be vandens,
Tegul švelnumas, meilė, džiaugsmas, grožis
Kaip saulė žemėj - Tavyje gyvens.

Gimtadienio sveikinimai

Kaip laikas greit metus skaičiuoja!
Jis bėga lyg sraunus vanduo, jis nesustoja,
Ir nors šiandieną jubiliejų Tu šventi,
Tau metų tiek, kiek Tu jauti širdy.
Brangioji Mamyte,
Į Tavo saugomus namus
Bus gyvas visada takelis.

Gimtadienio sveikinimai

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Tik jūs negeskit žvaigždės -
Su širdimi suraskite į tolį bendrą taką.
Gyvenimas - nemirštanti giesmė,
Ji ir pro skausmą apie laimę šneka.

Gimtadienio sveikinimai

Nesvarbu kiek metų praeity,
Šiandien dar ne viskas išgyventa.
Teks patirt gyvenimo kely
Tai, ko nepatyrei dar nė karto.

Ne visa knyga dar išsklaidyta,
Daug palikę nerašytų lapų
Ir į juos teks daug ką įrašyti,
Nes gyvenimas upeliais teka.

Gimtadienio sveikinimai

Leisk dešinę karštai paspausti,
Leisk palinkėt stiprios širdies
Ir leisk dėl sukakties užjausti.
Bet mūsų metai dar žydės.
Aš kiek vyresnis už Tave,
Bet nesiskundžiu senatve.

Gimtadienio sveikinimai

Laimingas būkit Jūs
Kai matot giedrą dangų,
Ir tvirtas būkite kaip ąžuolas,
Ir oškite dar 100 metų.

Gimtadienio sveikinimai

Prabėgę metai tartum lapai krenta.
Auksiniai, šiugždantys, tokie šilti, geri.
Bet ašaros nebrauk - ne viskas pragyventa,
Likimo vartai tebelaukia atviri..

Gimtadienio sveikinimai

Būk laiminga pavasarį,
kai gamta ramybe alsuos!
Būk laiminga vasarą,
kai žemė žiedais pasipuoš!
Būk laiminga rudenį,
kai langais pliaups lietus!
Būk laiminga žiemą,
kai žemė sniegu apsiklos!
Būk laiminga!

Gimtadienio sveikinimai

Linkėti laimės įprasta ir sena, linkėt sveikatos dar per anksti, linkėti džiaugsmo jau visai pasenę, na, o palinkėti pinigų visai jau nemadinga.
Todėl linkiu Tau žengti koja kojon su mada ir suspėti visur ir visada!

Gimtadienio sveikinimai

Ak, neliūdėk, kad metai nuplasnojo
Lyg gervių trikampis į tolimus kraštus
Jie šiandien pirmą jubiliejų dovanoja.
Tikėk, ateis ir dešimtys kitų.

Linkiu svajonių išsipildymo!

Gimtadienio sveikinimai

Tavo vaikiškas mažas pasaulis
Dar apgaubtas stebuklų skraiste,
Ir veidukas dar švyti kaip saulė,
Kai miegodama šypsais sapne.
Tu tyra ir trapi asmenybė,
Dar nei melo, klastos nežinai.
Tavo vaikiškas mažas pasaulis
Tegul būna ilgai, dar ilgai..

Gimtadienio sveikinimai

Sakyti tostą malonu,
Kai šitiek vyrų ir žmonų
Gražiai susėdę poromis,
Ir vyrai žvilgsniais renka mis.
Ak, tikrą žavesį pamatę,
Jie skelbia Jubiliatę - Mis!

Gimtadienio sveikinimai

Sako, kad gėles dovanoja tiems,
Kuriuos labiausiai myli ir gerbia.
Sako, kad ten, kur daug gėlių,
Nelieka vietos skausmui.
Sako, kad ten, kur žydi gėlės,
Viešpatauja laimė.
Tad dovanoju Tau viso pasaulio gėles,
Kad jos amžinai žydėtų,

Gimtadienio sveikinimai

Tegul visi žiedai, kurie žydėjo vakar,
Gėlėtu kilimu ant tavo tako klojas.
Kad tu nueitum galvą išdidžiai pakėlus,
O mindomi žiedai bučiuotų Tavo kojas.

Gimtadienio sveikinimai

Kiek metų? - skaičiuoti nereikia,
Kol plaka krūtinėj širdis!
Jaunystę, jėgas ji suteikia,
Tai kam juos skaičiuoti išvis?!

Gimtadienio sveikinimai

Mes linkim tau turėti tikslą
Ir plaukt svajonių vandenuos.
Žmogus kol jaunas gali viską!
Taigi gyvenk, mylėk, svajok!

Gimtadienio sveikinimai

Būk visiems saulė, kurios šviesoje viskas auga.
Trykšk kaip kalnų šaltinis - gaivinantis, skaidrus ir tyras.
Skambėk kaip vakaro varpai - iškilmingai ir tauriai, guodžiančiai ir raminančiai.
Skrisk, virpėk kaip vyturys, giedrą pavasario rytą,

Gimtadienio sveikinimai

Tegul likimas Jums dovanoja margą gimtadienio puokštę, kurioje gražiausiais žiedais žydėtų energija, tvirtybė, ištvermė ir, žinoma, bekraštė asmeninė laimė.

Gimtadienio sveikinimai

Toks amžiaus gražumas..
Mieloji, duokdie,
Tegu Tau negęsta likimo žvaigždė.
Te veda ir veda laimingais keliais,
Ir saulė tešviečia ryškiais spinduliais..

Gimtadienio sveikinimai

Kas išmatuos, darbų kiek padaryta,
Į kokias skrynias lobiai sukrauti?
Mes linkim Jums šį jubiliejaus rytą
Išlikti, kaip lig šiolei, savimi.

Gimtadienio sveikinimai

Lašiukai tyliai suskambės,
Greit žemė bus iš miego,
O šiandien gėlės pražydės
Ant melsvo kovo sniego,
Ko palinkėti - viskas nyksta:
Patsai gyvenimas, linkėjimai.
Linkiu Tau laimės, didelės sveikatos
Ir kelio, kloto pavasario žiedais.

Gimtadienio sveikinimai

Aš nežinau, ko Tau palinkėti.
Gal daug daug vasarų, gal daug gėlių..
Linkiu gyvenimą mylėti,
Gyvenime sėkmės linkiu.

Gimtadienio sveikinimai

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Obels šarma Tau glosto plaukus,
Širdis pavargsta nuo darbų.
Ir laikas bėgdamas ant skruostų,
Palieka pėdsakus dienų.
Tegul gyvenimas pins dainą,
Gražiausią dainą iš visų,
O rūpesčiai pro šalį eina,

Gimtadienio sveikinimai

Metai skuba, griūna, lekia.
Mes skaičiuojam juos nenoriai.
Kiek, mielasis, jau sukorei,
Kad degi šią šventės žvakę?
Bet koks jaunas Tu, vaje,
Jubiliejaus šviesoje!

Gimtadienio sveikinimai

Tegul širdies dosnumas neišsenka,
Veide negęsta šypsena šilta,
Lai laimė ir sėkmė Tau tiesia ranką.
Ir niekad neapleidžia sveikata!

Gimtadienio sveikinimai

Sveikatos ir laimės, džiaugsmų palinkėsim,
saulėtos padangės, sėkmės, ištvermės,
Kad dar daugelį metų bijūnu žydėtum
Ir mūs neužmirštum – linkiu iš širdies.

Gimtadienio sveikinimai

Kvietimas į gimtadienį draugams:

Mano gimtadienis — šventė draugams.
Noriu pakviesti pasiautėt.
Baltąjį šokį skiriu kiekvienam,
Kas apkabintų švelniausiai.

Gimtadienio sveikinimai

Eik gyvenimo saulės sutikti,
Neškis šypseną, meilę kartu.
Tegul niekas nedrįsta sutrypti,
Kas svajonėse buvo brangu.
Eik, šypsokis kaip saulė,
Šildyk šypsena širdis visų.
Tegul šviečia vien laimė pasauly
Tegul būna be galo šviesu!

Gimtadienio sveikinimai

Negailėjo žiedų Tavo šventei
Baltaskarė speiguota žiema.
Šerkšno pasakoj medžiai Tau lenkias,
Snaigių žiedlapių žemė pilna.

Gimtadienio sveikinimai

Visada žemėje per maža gerų žodžių, meilės, tiesos. Mes dažnai taip ir išsiskiriame nepasakę jų vienas kitam. Tad gimtadienio proga Tau skiriu pačius nuoširdžiausius žodžius.. Su gimtadieniu!

Gimtadienio sveikinimai

Linkim saulės šviesos, kai lyja lietus,
Linkim lietaus, kai užtrunka kaitra,
Linkim ramybės, kai triukšmas aplink,
Dainų ir juoko, kai spengia tyla.

Gimtadienio sveikinimai

Su Gimimo diena
Su džiaugsminga švente,
Bėga dienos taip greit
Ir tu jau ne maža!

Linkim Tau daug draugų,
Daug gražių dovanų,
Skanų tortą ragauti,
Ir svajonių drugelį pagauti!

Gimtadienio sveikinimai

Kaip laikas neša ant delnų
Papieviais savo metų naštą,
Kaip rūkas, plaukiantis upe,
Pašaukia kartą atsigręžti.
Jūs paskaičiuokite savas žvaigždes
Ant mėlyno, beribio skliauto
Galbūt jos laimę Jums numes
(XX)-ojo gimtadienio sulaukus.

Gimtadienio sveikinimai

Te būna kaip pasaka dienos gražiausios,
Padangė Tau visad žydra,
O valandas muša pačias nuostabiausias
Tau laikrodžiai žemės visi..

Gimtadienio sveikinimai

Žmogaus gyvenimas matuojamas ne metais, o nuveiktais darbais.

Gimtadienio sveikinimai

Gyvenimas perlų nežarsto,
Nebarsto jis rožėm takų.
Gyvenime ženki į priekį,
Tik taip, kad užtektų jėgų!

Linkiu viso ko geriausio!

Gimtadienio sveikinimai

Šiandien Tavo gimimo diena, o tokią dieną viskas priklauso tik TAU!
Imk viską, kas žemėj gražiausia, niekada nepamiršk meilės, džiaugsmo ir svajonių..
Ir atmink - svajonės pildosi!

Gimtadienio sveikinimai

Bėga zuikis per laukus, neša tortą į namus. Aplankys jis jau greit Tavus namus! Su tortadieniu!

Gimtadienio sveikinimai

Pasibūki jaunų dienų rojuj..
Tegul sirpsta dar meilė,
Teskleidžias jausmai.
Pasidžiauki baltos žiemos gojuj
Šio gyvenimo turtais,
Žavingais sapnais.
Išbučiuok švelniai mylimas lūpas,
Tegu kūnas iš laimės nukais.

Gimtadienio sveikinimai

Palinkėt Tau laimės?
Bet turbūt esi laimingas..
Palinkėt sveikatos?
Bet turbūt Tau jos nestinga..
Žmonės linki pinigų,
Bet ne jie svarbiausia!
Palinkėsiu Tau draugų
Ir dar to, kas Tau vienam svarbiausia.

Gimtadienio sveikinimai

Iš lapų krintančių spalvų
Skubu suruošt gražiausią puokštę,
Kaip žodžius dainai šiai renku,
Kad Tau gimtadienį išpuoščiau.

Gimtadienio sveikinimai

Su paukščiais metai skrieja, ir mainos dienos vėlei,
Ir net nepastebėjai, kaip jų tiek daug praėjo.
Tačiau, brangioji mama, ne metai juk svarbiausia,
Tas (XX) skaičius juk nieko dar nereiškia..

Nuoširdžiausi sveikinimai gimtadienio proga!

Gimtadienio sveikinimai

Jei dienos būtų plaukiantys laivai,
Kiek nuostabių šalių galėtumėm išvysti!
O vieną dieną netikėtai atsiirtume tenai,
Kur šiluma širdžių stipriau už saulę švyti..

Lai Tavo dienos būna lyg plaukiantys laivai!

Gimtadienio sveikinimai

Norėčiau tau ranką paduoti
Bet gaila, per toli esu.
Todėl Tau per šį sms'ą
Daug džiaugsmo ir laimės linkiu.
Su gimtadieniu!

Gimtadienio sveikinimai

Jeigu šviesti - tai tiktai kaip saulei,
Jei žydėti - tai raudonom rožėm,
Jei turėti - tai visą pasaulį,
Jei mylėti - tai tik sielos grožį.
Su gimtadieniu!

Gimtadienio sveikinimai

Šiltų ir saulėtų dienų. Gražių gyvų ir nuostabių gėlių. Tikrų, gerų ir amžinų draugų. Ilgų, ilgų tau laimės valandų.
Su gimtadieniu!

Gimtadienio sveikinimai

Mes gyvi tiktai vienu šioj žemej –
Gerumu, dovanotu kitų.
Nesvarbu, ką likimas tau lemia:
Tuščią spindesį miesto naktų,
Sodžiaus tylą... Švaistyk ją be baimės,
Netausodama sielos turtų.
Neieškoki, nelauk jokio atpildo,

Gimtadienio sveikinimai

Ar pavasaris, ar žiemos siaučia,
Ar ruduo žingsniuos šalia…
Kai gimtadienis mus glaudžia —
Vasarėja širdyje.

Ir tuomet sužydi visos pievos,
O žiedų gausumas — lig dangaus!
Nesurinksi laimės vienas —
Mylimuosius pasišauk.

Gimtadienio sveikinimai

Mokėkim gyventi diena, sekunde
Ir savyje išsaugoti kitus.
Tegul mus dienos veltui neprabėga
Ir jos ilgesnės būna už metus.
O metai eis, veidai bus rimtesni
Ir juokas jau ne toks skardus.
O vis dėlto, kaip gera,
Kai atgal žvelgi,

Gimtadienio sveikinimai

Likimas Tau išaudė margą juostą:
Pavasario veržlumą jon įpynė,
Išmargino rudens variniais lapais
Ir sidabrinėm snaigėm padabino.
Taip, vilgė ją ir sūrios ašaros -
Gyvenimas - ne vien triukšminga šventė.
Bet Tu visad mokėjai nepalūžti,

Gimtadienio sveikinimai

Te dienos būna lyg skaidrus šaltinis.
Per gyvenimą su šypsena keliauk!
Mes linkim ištvermės, sveikatos begalinės,
Kurios juk niekad nebūna per daug..

Gimtadienio sveikinimai

Jaunystė - tai margas drugelis.
Jaunystė - tai sapnas puikus.
Jaunystė - tai lauko vėjelis,
Kuris greit aplenkia visus.

Gimtadienio sveikinimai

Kaip man gaila, kad gėlės nuvysta,
Kai išeina gražuolė jaunystė.
Kaip man gaila, kad žvakės užgęsta,
Kai gyvenimas ašaroj skęsta..

Gimtadienio sveikinimai

Jūsų metai tai brangiausias kraitis, neiškeičiamas į jokius turtus.
Tegu jie ramiausiai sau eina nešdami gerumą, laimę ir džiaugsmus.
Tegu ramybė gaubia jūsų namus,
Tegu Dievas laimina jūsų džiaugsmus ir vargus.

Gimtadienio sveikinimai

Išaušo giedras Jubiliejus
XX–tą perlą nešdamas delnuos.
Supynęs taką per gyvenimo alėją
Nuskynęs puokštę atminimų šilumos,
Lai skamba džiaugsmo arfos laimės natomis,
Lai žydi Tavo dienos, lai šypsosi širdis.
Su Gimtadieniu!

Gimtadienio sveikinimai

Vėl laikas verčia kalendorių,
Jau lyg per greitai gyveni.
Bet nori šito, ar nenori,
O laikas eina ir eina..

Gimtadienio sveikinimai

Linkime Jums laimės amžinos
Linkime nepaprastos lemties,
Nesutikt beviltiškos dienos,
Neprarast gyvenimo rimties,

Nepažinti vienišų naktų,
Vaikiškai sapnuoti paryčiais,
Linkim daug draugų nesutiktų
Ir jaukaus artumo vakarais.

Gimtadienio sveikinimai

Ne visos audros nuoskaudas palieka –
Po jų sušvinta mėlynai dangus.
Tegu tikrove virsta Tavo siekiai,
Lai negandų Tavam kely nebus.

Gimtadienio sveikinimai

Linkiu Tau trijų gyvūnų:
Jaguaro - garaže,
Tigro - lovoje,
Lapės ant kaklo ir ASILO,
kuris už viską sumokėtų.

Gimtadienio sveikinimai

Būk gėlė – kuriai nieko netrūksta,
Kuria gėrisi žmonės visi.
Būki saulė – kuri suteikia džiaugsmą,
Būk kaip ji ir šilta, ir šviesi.
Būk kaip medis, iš jų visų stipriausias,
Būk stipri, linksma ir nepalaužiama.
Būki viskuo viskuo, kas gera,

Gimtadienio sveikinimai

Neliūdėk, jei sudužo taurė,
Juk išliko viltis krištolinė,
Ji viena nugalėti padės
Ir užpildys svajonėm krūtinę.

Gimtadienio sveikinimai

Mokėk gyventi kas dieną, kas sekundę.
Ir širdyje išsaugoti kitus.
Tegul pro šalį dienos neprabėga,
Te jos ilgesnės būna už metus.

Gimtadienio sveikinimai

Gyvenimas nepakartojamas ir toks neilgas.
Jis neša mus kaip trykštanti srovė,
Kada plaukai pirmi šerkšnu sužvilga,
Skausmingai ieškai jo tikros prasmės..
Tebūna visos jūsų dienos gražios
Lyg gaivinanti versmė,
Nors valandų saulėtų ir bus nemaža

Gimtadienio sveikinimai

Sveikiname tave XX-tojo gimtadienio proga ir linkime daug laimės, meilės, pinigų, bernų, išsipildančių svajonių ir ištikimų draugų.

Gimtadienio sveikinimai

Sveikinu Tave, (Vardas), gimimo dienos proga ir linkiu Tau visko suvokiamo ir nesuvokiamo, bet širdimi trokštamo, svajojamo, siekiamo. Tegul tai būna kryptinga, tikslu ir pasiekiama.

Gimtadienio sveikinimai

Lai vyno taurės suduš prieš tavo kojas.
Juk šukės laimę neša. Tu tiki?
Tad būk laiminga, būk labai laiminga.
Juk kam gyvent, jeigu laimės neturi!

Gimtadienio sveikinimai

Šypsos katinas ūsuotas,
Sargis nebenori loti,
Uodegom kelius tik brauko
Ir gardaus pyrago laukia.

Žino, kad jų šeimininkas
Šiandien šventės kaltininkas.
Juk gimtadienis - proga,
Metai (trys/keturi/penki) - jėga!

Gimtadienio sveikinimai

Kas kiek paauga per metus?
Zuikutis net penkis kartus!
Ir tu stiebiesi šitaip greit..
Tai kiek gi spėjo Tau sueit?

Gimtadienio sveikinimai

O kokia nežemiška didybė,
Žemėje, gėlėj ir žmoguje.
Niekas niekam nieko nepavydi,
Nes kiekvienas pilnas savyje.
Nes kiekvienas didelis kaip lašas,
Ir visi su saule artimi.
Niekada žmogus nebuvo mažas,
Jeigu jis tik buvo savimi.

Gimtadienio sveikinimai

Būk visada tokia, kokia dabar esi:
Skaidri, kaip ryto rasos lašas,
Tyra, kaip skaidrus upelio vanduo.
Būk gera, nes viso to labai trūksta šiandien žmonėms.

Gimtadienio sveikinimai

Zuikutis bėga baltu takeliu,
Jis lydi Senelį su maišu dovanų.
Juk šiandien Šv. Kalėdos
Tai šventė linksma.
Ir šiandien dar.. TAVO GIMIMO DIENA!

Gimtadienio sveikinimai

Ateinam žemėn žaisti kaip vaikai,
Ir kaip paklydę paukščiai vėl kažkur nuklystam.
Praeina greit per rasą nueiti takai,
Į praeitį pažvelgiam ir daugiau negrįžtam.

Gimtadienio sveikinimai

Aš palinkėsiu daug dainų,
Kurių tau mėnesiams užtektų,
Aš palinkėsiu daug svajų,
Kurios pavirstų į tikrąją,
Aš palinkėsiu tau mažai skausmų,
O laimės daug, be galo daug!

Gimtadienio sveikinimai

Uždek savy ugnį,
Prie kurios norėtųsi sušilti.
Užaugink savy meilę,
Prie kurios norėtųsi prisiliesti.
Apgyvendink savy drąsą,
Kurios norėtųsi pasisemti.
Pažink tą džiaugsmą,
Būti kažkam reikalinga.

Gimtadienio sveikinimai

Jaunystė pralėkė kaip vėjas,
Jaunystė sukos neilgai,
Gyvenimo keliai skubėjo
Kartu su laime ir vargais.
Vaikai užaugo, anūkėliai
Neleidžia senti ir liūdėt.
Todėl garbingo (XX-ojo) jubiliejaus proga
Leisk laimės ir sveikatos palinkėt.

Gimtadienio sveikinimai

Nukrito lapai, švokščia vėjas?
Migla taip sunkiai sualsavo?
Sušvis vidurdienis atėjęs-
Ir džiaugsmas bus tik tavo.

Tiktai tikėk viltim, būk gyvas
Nors karčios nuosėdos ant lūpų,
Būk rausvas pumpuras ankstyvas,
Atskleidęs lemčiai giedrą ūpą.

Gimtadienio sveikinimai

Tau šiandien palinkėt norėtųs..
Daug džiaugsmo, laimės ir jėgų.
Te pildos visos viltys ir svajonės,
Te niekada netrūksta Tau draugų!

Gimtadienio sveikinimai

Tikėki tuo kas amžina ir tikra
Gyvenimo kely tešviečia tau viltis,
Išmok atsikratyti blogo -
Kaip kelrodė žvaigždė spindės tau ateitis..
Čia viskas sava ką matai aplinkui
Belieka dirbti ir laukai žydės..
Už to arba už kito laiko vingio

Gimtadienio sveikinimai

Visokeriopos laimės linkim, ir sveikinam Tave karštai.
Tebūna šviesios visos dienos, ir nepavargę vakarai.
Te klesti išmintis ir protas, te nenutyla vieversys.
Gyvenimas tik vienas duotas – atverki jam visas duris!

Su Gimtadieniu!

Gimtadienio sveikinimai

Ant Tavo gyvenimo kelio
Lai byra gražiausi žiedai.
Iš jų pasirinki tik vieną,
Kuris Tau žydės amžinai.

Gimtadienio sveikinimai

Gyveni ir mokaisi kas dieną,
Bet gyvent nemoki ir gana.
Dvelkia, dvelkia mėnesiena
Be naudos sudužusi diena.
O gyventi duota mums tik kartą,
Tiktais kartą perdega širdis.
Pažiūrėsi, jau ruduo už vartų,
Jau už lango nyksta praeitis.

Gimtadienio sveikinimai

Su metais pajuntame gyvenimo kainą,
Su metais jausmai užsigrūdina.
Juk, būna, pavasarį šalnos užeina
Ir būna pavasaris rudenį.
Kad nuramint gyvenimui širdį,
Išsaugot liepsnojančią jauną,
Ir meilė, kaip saulė sušildo,

Gimtadienio sveikinimai

Nelauk rudens, dar per anksti,
Dar juokias vasara skaisti,
Užmirški rūpesčius, vargus
Ir bus gimtadienis puikus!

Gimtadienio sveikinimai

Susikaupė širdy ir išmintis, ir patyrimas,
ir nueitų dienų graži rimtis.
tai, kas praėjo, kas jau buvo -
tai kraitis, dovana arba lemtis.

Gimtadienio sveikinimai

Geros kavos puodelio, mielo draugo skambučio, žalios spalvos sankryžoje, mėgstamos dainos eteryje, slaptos svajos pildymosi, sėkmės loterijoje ir vaivorykštės grožio lietuje.

Gimtadienio sveikinimai

Tikėk saule net tada, kai ji nešviečia.
Tikėk meile net tada, kai jos nejauti.
Tikėk laime net kai ji labai toli..
Su gimimo diena!

Gimtadienio sveikinimai

Žydėjimo Tavo dienoms,
Kai lapai suliję nuo medžių nukrinta.
Žydėjimo Tavo dienoms,
Kai bruknių raudonos uogelės apsninga
Žydėjimo Tavo dienoms,
Kai teška varvekliai į grindinio taką.
Žydėjimo Tavo dienoms,
Kai pievose gėlės linguoja į taktą.

Gimtadienio sveikinimai

Būk lietumi, kai tvanku.
Būk žmogumi, kai žemuogės prinoksta vasaros džiaugsmui.
Būk tiesa, kai melo per daug.
Būk juoku, kai baisiai sunku.
Būk didele saule visiems.

Gimtadienio sveikinimai

Su tuo, kuris ateina. Su tuo, kuris praeina. Su tuo, kuris kvailioja, dainuoja, dovanoja. Kad skleistųsi norai, kvepėtų svajonės, žydėtų viltis, ir tai būtų tikrove. Su Gimtadieniu!

Gimtadienio sveikinimai

Būk graži kaip pavasaris.
Būk turtinga kaip ruduo.
Būk stipri kaip žiema.
Būk linksma kaip vasara.

Gimtadienio sveikinimai

Brangink kiekvieną gyvenimo akimirką, nes ji nebesugrįš.
Brangink kiekvieną šalia esantį, nes jis gali palikt.
Brangink prisiminimus, nes jie suteiks pilnatvės.
Saugok viltis ir svajones, nes jos padės gyventi.

Gimtadienio sveikinimai

Jei gyvenimas būtų pasaka,
Linkėčiau būti pačiu laimingiausiu žmogumi.
Bet gyvenimas - kova,
Todėl linkiu būti nugalėtoju.

Gimtadienio sveikinimai

Gyvenimas - tai laukimas
Nepražystančios niekad gėlės
Ir gniaužiantis širdį likimas,
Kurio niekas nenugalės..
Jo geidžiam,
Jį sveriam,
Juo tikim
Ir draskom jo margus lapus..
Brangus jis,
Nes duotas tik sykį

Gimtadienio sveikinimai

Keisti tie metai. Jų kaskart daugėja
Paliekančių plaukuos sidabro brydę.
Kas vakar buvo mielas - svetimėja,
Nutolsta praeitin draugai išklydę.

Gimtadienio sveikinimai

Šiandien tavo diena - imk, kas žemėje mūsų gražiausia: džiaugsmą, meilę, svajas..
Šiandien tavo diena, šiandien viskas priklauso tik tau.

Gimtadienio sveikinimai

Šiandien Jums žiedų gražiausia puokštė Garbingam jubiliejui priskinta.
Ne vien žiedai gyvenimą kad puoštų, ilgai širdis išliktų dar jauna.
Su Gimtadieniu!

Gimtadienio sveikinimai

Metai paukščiais nuskrido
Ir linksmai, ir liūdnai.
Liko paliktos brydės
Ir žili smilkiniai.
Jubiliejus garbingas
Tarsi purslas skaidrus,
Artimieji Jums linki
Tokiai likt visados.

Gimtadienio sveikinimai

Garbingo amžiaus jubiliejus -
Vainikas metų praeities,
Kur rasi smilgų ir lelijų.
Tokia pusiausvyra lemties,
Kad pilką dieną šventė keičia,
O ją - sunki darbų našta...
Branginki, vertinki ir džiaukis
Dalia, kuri vien Tau skirta.

Gimtadienio sveikinimai

Iš rožių puokštės išsitrauk mane —
Laiškelyje aš suvyniotas..
Ir mano bučinys Tavam delne —
Tai dovana gimtadieny svajotam.

Draugystės sveikinimai

Del meilės nesvarstyk. Kokia iš to nauda ?
Gyvenk. Akimirka gyvenk. Gyventi - pareiga.

Draugystės sveikinimai

Draugystė - tai dviejų draugų bendravimas.

Draugystės sveikinimai

Draugystė - galinga pasaulio duktė
Pas mus ji netyčia užklysta.
Draugystė - tai laimės gėlė
Nuo menko vėjelio nuvysta.

Draugystės sveikinimai

Buk gėlė, tik ne kiekvieno skinama ir prie širdies segama!

Draugystės sveikinimai

Bučinys - tai dangiškas nektaras !
Lyg ugnis, naikinaiti, baisi,
Lyg dvi stygos užgautos gitaros,
Susijungę džiaugsmo skambesy.

Draugystės sveikinimai

Blogai, kai mylimas nemyli,
Blogai, kai myli per karštai
Nors blogiausiai kada tyli
Tada ar myli nežinai.

Draugystės sveikinimai

Balti žiedai nuvys rugsėjy,
Balti žiedai ir vėl pražys
Naudokis tų dienų jaunyste,
Jaunystė nueis ir nebegrįš.

Draugystės sveikinimai

Aš žinau, tu žodžio nepratarsi,
Nepaduosi rankos išdidus ...
Vien tik akys pasakys be garso
Pyksti, džiaugiesi, ar sunku.
Tu neprimeni man to, kas jau praėjo
Ir neliesk užgijusių žaizdų,
Ir aš ir tu ilgai dėl to kentėjom,

Draugystės sveikinimai

Aš prisimenu tą tamsią naktį,
Kai žvaigždes žibėjo aukštai
Kai prispaudęs mane prie krūtinės
Apie laimę dainas dainavai.
Ir kaip su meile aš klausiaus
Apie laimę skambiųjų dainų
Man taip norėjos sušukti
"Brangusis aš tave myliu"

Draugystės sveikinimai

Ateik! Nekalbėk, būki rūstus, -
Aš džiaugsiuosi tavimi ir tokiu.
Gimtinės oro man trūksta,
Saulelės tavo akių.

Draugystės sveikinimai

Ar žinai ko beržai verkia ?
Ko ramunė vysta ?
Tai todėl, kad draugas - draugo
Kartais nepažįsta.

Draugystės sveikinimai

Turtas - tai nedraugas, o draugas - tai turtas

Draugystės sveikinimai

Surask kelią - kuris Tau mielas,
Surask sėkmę, kuri tuo keliu palydėtų
Uždek savąją žvakutę
Kuri šviestų ir dieną ir naktį.
šviestų ir niekados neužgestų.

Draugystės sveikinimai

Sunku surasti gyvenimą,
už kurį atiduotum draugą,
Bet dar sunkiau surasti draugą,
už kurį atiduotum gyvenimą.

Draugystės sveikinimai

Sunku mums būtų be vilties !
Be jos skausme kas nuramintų!
Kas duotų širdžiai tiek ugnies?
Kas ištverme varge gamintų?
Ji mums brangiausia dovana!
Visur kaip angelas ji lydi !
Ji mūs stiprybė, mūs drąsa!
Pats pragaras mums jos pavydi!

Draugystės sveikinimai

Patikėsiu -
Jei atneši saulę ant delnų,
Jei suprasti, mane mokėsi,
Jei paversi skausmą liūdesiu švelniu
Jei nusišypsosi ? patikėsiu.

Draugystės sveikinimai

O tu gražus! Daug kas įsimylėtų.
Ir akys spindi nuostabiai gražiai
Bet aš žinau iškart jos glamonėtų,
Paskui paliktų šaltos, kaip ledai.
Patikėk, aš ir vėtroj ateisiu.
Ir tada, kai žaibai sutviskės.
Patikek. aš ne pykti tau nešiu

Draugystės sveikinimai

Niekad nebus per daug gėlių gėlynuose, saulės spindulių, šiaurės vėjų glostomai žemei. Niekad nebus per daug gyvenime draugų .

Draugystės sveikinimai

Negailėkit gerų žodžių -
Jų taip dažnai gyvenime stinga,
Taip dažnai mes nemokame būti draugais.
Negailėkit gerų žodžių -
Jie išmoko mylėti
Ir gyvenimo vėjuos išlikti tikrais.

Draugystės sveikinimai

Mums ne tiek reikia draugų pagalbos, kiek žinojimo, kad jos sulauksi.

Draugystės sveikinimai

Aistringo vandenyno fantastiškam dugne.
Iškelk. Atidaryk mane. Tiktai neperleisk.
Neperleisk niekam.
Sunaikink mane,
tik leisk bent akimirkai nušvisti
tuo ką turiu, ir ko neturiu.
Kaip savo kūdikį mane išvystyk,
pakėlusi nuo žemės rankų nešvarių.

Draugystės sveikinimai

Kai aš pradėjau tave geriau pažinti,
tu mano gyvenime užsikariauji vis
didesnį ir didesnį patrauklumą.
Aš tavęs pamiršti niekaip negalėsiu.

Draugystės sveikinimai

Netikrumas
Kai nėr tavęs, nei raudų, nei vaitojimų,
Kai tu greta. išsilaikau ant kojų;
Bet kai ilgai tavęs nesutinku,
Kažko taip liūdna daros ir nyku,
Ir apima mįslingas netikrumas
Ar meilė tai? Ar šiaip sau draugiškumas?

Draugystės sveikinimai

Ne tas laimingas,kuris turtingas,
Ne tas laimingas,kuris gražus,
Tik tas laimingas,kuris suranda
Tikrus gyvenimo draugus!

Draugystės sveikinimai

Gyvenimas - tai juokas
Gyvenimas - daina
Gyvenime kas juokias,
Laimingas visada!
Buk laimingas-(a) visada!

Draugystės sveikinimai

Mylėk žmones tokius, kokie jie yra, nes jie myli Tave.
Tikėk žmonemis, nes jie tiki Tavimi.
Klysk taip, kaip klysta visi, nes tai taip žmogiška.
O tu juk žmogus!
Ir tu sieki tos pačios Laimės, Meilės ir Sekmės!

Draugystės sveikinimai

Gyvenimas mus supažindina
Gyvenimas mus ir išskirs
Bet kartu praleistos dienos
Man tave primins...

Draugystės sveikinimai

Kai vėjas bučiuos tau išvargusias lūpas,
Nuliūdusi saulė paskęs Nemune,
Miglose užmigs mūs teviškės pievos,
Rasoti žiedai lai primins tau mane...

Draugystės sveikinimai

Galbūt likimas taip norėjo,
Kad leido mums susipažint.
Tas pats likimas ir parodys
Draugaut, mylėt ar išsiskirt?!?!?!?

Draugystės sveikinimai

Mes draugai nuostabių svajonių
Mes draugai nuostabių sapnų
Gal išskirs mus gyvenimo likimas
Bet širdyje gyvensime kartu!

Draugystės sveikinimai

Pro žalius žalius lapus,
žėri mėlynas dangus.
Pažiurėjęs Tu į jį,
Prisimink mane širdy...

Gyvenimas mus supažindino,
Gyvenimas mus ir išskirs,
Bet drauge praleistos dienos,
Visalaik man Tave primins.

Draugystės sveikinimai

Tegul saulutės spindulėlių
Tau niekad nepristinga.
Te žemėj nepritruks gėlių,
Kad butum tu laiminga.

Draugystės sveikinimai

Tegu kiekviena tavo diena būna lyg saulės patekėjimas,
kad kaskart vis labiau suprastum save,
kad kaskart vis labiau tikėtum draugais,
kad kaskart vis labiau norėtum gyvent ir mylėti.

Draugystės sveikinimai

Nešokau su tavim ne vieno karto,
Nesvaigau tavųjų lūpų svaigume,
Bet tavo vardą artimą ir brangų
Nešioju aš paslėpus širdyje.

Draugystės sveikinimai

Gyvenk, gyvenimu naudokis,
Kol dar širdis pilna jausmų.
Mylėk pasaulį ir šypsokis,
Kol akys spindi dar džiaugsmu...

Draugystės sveikinimai

Kur tu butum
Kur bebutum
Ar Berlyne ar Maskvoj
prisimink mane drauguže,
kad draugavom Lietuvoj

Būk linksmutė,
Kaip saulutė,
Kaip pavasario diena,
Tegul tavo kelią lydi
Džiaugsmas, laimė, šypsena.

Draugystės sveikinimai

Kaip dažnai mus vadina nevykėliais,
Kaip dažnai mus vadina kvailiais,
O mes einam keliais ir klystkeliais
Ir vienas kitą vadinam draugais.