Tunelių gręžimo mašina

Tunelių gręžimo mašinos (angl. Tunnel boring machines - TBM) naudojamos kasant apvalaus skerspjūvio tunelius įvairaus tipo uolienose.

Jos gali būti naudojamos kasant tunelius tiek kietose uolienose, tiek smėlyje. Tunelių diametrai kinta nuo metro (kasami naudojant mikro TBM) iki 15 metrų.

Dvi didžiausios tokio tipo mašinos buvo pagamintos 2005 metais. TBM yra alternatyva įprastiniams gręžimo ir sprogdinimo metodams. TBM privalumai - nesujudinamos aplinkinės uolienos ir lygi išgręžto tunelio siena.

Tai gerokai sumažina tunelių sienų sutvirtinimo kaštus, ir dėl tų pačių priežasčių TBM yra tinkamos naudoti apgyvendintose vietovėse. Pagrindinis trūkumas - mašinos kaina. TBM brangu pagaminti, sudėtinga transportuoti, ir joms reikalinga nemaža infrastruktūra.

   

Facebook komentarai