Tyrimai – naujos elektroninio verslo plėtros galimybės

Inovacijos keičia naujų produktų gamybą ir paslaugas. O investicijos į produkto ar paslaugos naujoves ir specifines ypatybes suteikia naujas galimybes įmonėms plėstis ir sėkmingai konkuruoti regioninėse bei pasaulio rinkose. Naujų produktų ir paslaugų kūrimas bei esamų tobulinimas – tai papildomos pastangos ir resursai, tačiau tokių tyrimų sėkmės formule gali tapti ir sėkmingai vystoma partnerystė.

Metasite Business Solutions (MBS) jau nuo 2005 m. atlieka tyrimą "Baltic E-Banking Report", kurio tikslas – įvertinti Pabaltijo bankų siūlomas elektroninės bankininkystės paslaugas, naudojantis pažangiausiomis tarptautiniu mastu pripažintomis metodikomis bei pateikti konkrečias kryptis šių paslaugų gerinimui.

Vykdydami šį tyrimą, MBS sėkmingai bendradarbiauja su Rygos Stokholmo ekonomikos mokykla ir  ISM Vadybos ir ekonomikos universitetu Lietuvoje bei Baltijos šalyse veikiančiais bankais. Studentai padeda surinkti informaciją apie Lietuvos, Latvijos ir Estijos bankų teikiamas elektronines paslaugas pagal pateiktus kriterijus, kurių yra daugiau nei 500. Tai elektroninės bankininkystės funkcionalumas, mobiliųjų įrenginių panaudojimas, aiškumas, patogumas bei bankų reakcija į klientų pateiktas užklausas ir pan.

Pasak  MBS elektroninių kanalų plėtros ir priežiūros padalinio vadovo Nerijaus Dumbravo, pats tyrimo procesas labai naudingas studentams, nes jis suteikia galimybę įsidarbinti bei užmegzti naujus kontaktus su tyrime dalyvaujančių bankų atstovais ir pademonstruoti įgytas kompetencijas paslaugų kūrimo ir vystymo srityje. O tyrimo rezultatai aktualūs ne tik mūsų įmonei, bet ir juos noriai analizuoja bankai, kurie tai vertina, o dažnai remdamiesi tyrimo rezultatais pradeda vidinių procesų gerinimo iniciatyvas. Taigi, ši tyrimo ataskaita realiai padeda bankams įvertinti teikiamų paslaugų elektroninėje erdvėje kokybę ir jų santykį su klientais.

„Žinoma, mes siekiame išlaikyti esamus ir pritraukti naujus klientus, tarp kurių dauguma bankai. Šis tyrimas kaip tk mums padeda toliau siekti tikslo tapti Pabaltijo regiono elektroninės bankininkystės sprendimų kūrimo ir gerinimo lyderiais. O kartu suteikia ir konkurencinį pranašumą rinkoje bei kuria įmonės įvaizdį“, - sako N. Dumbrava.

Šiandien vienas iš MBS strateginių tikslų yra toliau plėsti bankinių klientų gretas Skandinavijos bei Centrinės ir Rytų Europos regione, pasinaudojant turima elektroninės bankininkystės sprendimų kūrimo ir gerinimo patirtimi. Todėl nuo 2010 m. spalio mėnesio tikslingą plėtrą padeda užtikrinti gautas finansavimas, pagal kurį skirta 466 tūkst. litų vertės Europos Sąjungos parama. Šia parama bus siekiama įgyvendinti projektą „Elektroninės bankininkystės paslaugų plėtra tikslinėse užsienio rinkose“, pagal ekonomikos augimo veiksmų programą prioriteto priemonę „Naujos galimybės“.

Anot N. Dumbravos, pasirinkti regionai yra patrauklūs dėl sukauptos patirties dirbant kartu su Šiaurės Europos bankais, veikiančiais Pabaltijo šalių rinkose. Pirmas planuojamas žingsnis, einant į šių šalių rinkas – elektroninės bankininkystės paslaugų vertinimo ataskaitų parengimas. Tuo metu įdarbinsime po vieną ar du tos šalies atstovus ir jų kiekį padidinsime iki 10 žmonių.

Projekto vykdymo metu MBS užsibrėžė ambicingus tikslus – skleisti naujas žinias apie atliktų tyrimų rezultatus, o  ataskaitos bus pristatomos specializuotose finansinio sektoriaus konferencijose arba atskiruose renginiuose kiekvienoje iš šalių.

„Tikime, kad pavyks užmegzti naujus tiesioginius kontaktus su už šių paslaugų vystymą atsakingais bankų darbuotojais. Kartu  tai galimybė sustiprinti MBS įvaizdį, patikimumą ir profesionalumą teikiant paslaugas ir plečiant pozicijas tarptautinėje rinkoje bei  prisidėti prie mokslinio potencialo stiprinimo ir mokslo politikos Lietuvoje formavimo“, - teigia N. Dumbrava.

Bendrovė MBS pradėjo veiklą 1997 m. Vilniuje. Įmonė savo klientams padeda optimizuoti klientų aptarnavimo sistemas, diegia novatoriškus e-marketingo ir e-savitarnos sprendimus. Įmonė specializuojasi teikdama šias paslaugas: e-sprendimų, finansinių operacijų, telekomunikacijų ir energetikos srityse. MBS vykdo veiklą Baltijos šalyse, Vakarų Europoje, NVS ir Persijos įlankoje. Įmonėje šiuo metu dirba 52 darbuotojai.

Tomas Pranckevičius
Žinių ekonomikos forumo konsultantas

   

Facebook komentarai