Tyrimas: 73 proc. Lietuvos gyventojų mano, kad atominės elektrinės gali būti eksploatuojamos saugiai

73 proc. Lietuvos gyventojų mano, kad atominės elektrinės gali būti eksploatuojamos saugiai, o 2006 metais taip manančių buvo 69 proc.

Reprezentatyvią Lietuvos gyventojų apklausą Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos (VATESI) užsakymu 2009 m. spalio-lapkričio mėnesį atlikusi bendra Lietuvos – Didžiosios Britanijos rinkos ir visuomenės nuomonės tyrimų kompanija „Baltijos tyrimai“ apklausė daugiau kaip 1000 15-74 metų amžiaus šalies gyventojų.

Daugiau nei pusė visų apklaustųjų teigia, kad Lietuvoje radioaktyviosios atliekos gali būti tvarkomos (56 proc.) ir transportuojamos (59 proc.) saugiai. Jeigu būtų statoma radioaktyvių atliekų saugykla, didžiausią susirūpinimą gyventojams keltų tokios saugyklos galimas poveikis sveikatai ir aplinkai (37 proc.) bei pavojus, kad radioaktyviosios medžiagos iš saugyklos gali patekti į aplinką (36 proc.). Kad gali sumažėti vietovės verslo aplinkos patrauklumas ar labai brangiai gali kainuoti saugyklos statybos ir eksploatavimo darbai, gyventojai susirūpinę mažiau (atitinkamai 3 proc. ir 1 proc.).

Kad Lietuvoje galiojantys įstatymai ir reikalavimai pakankamai užtikrina branduolinę saugą, pažymėjo 52 proc. visų apklaustųjų, o 2006 m. tokių buvo 43 proc. Kas antras (50 proc.) tyrime dalyvavęs gyventojas pritarė, kad Lietuvos institucijos, atsakingos už branduolinės saugos reguliavimą ir priežiūrą, tinkamai vykdo savo funkcijas, 2006 m. šiam teiginiui pritariančių buvo 47 proc.

Tačiau 66 proc. apklaustųjų gyventojų mano, kad jie yra nepakankamai ar visiškai neinformuoti apie atominės elektrinės esančios Lietuvoje saugą (2006 m. tokių buvo 82 proc.), o kas ketvirtas (25 proc.) respondentas atsakė, kad jie yra labai gerai ar pakankamai apie tai informuoti (2006 m. atsakiusiųjų buvo 18 proc.). Gyventojai nurodė, kad jiems trūksta trumpos ir aiškios informacijos šiomis temomis: apie radioaktyviųjų atliekų saugojimo būdus, kaip ir kur bus įrengiamos saugyklos, kokį poveikį Ignalinos AE jų sveikatai daro šiuo metu ir gali turėti ateityje.

Pasak laikinai einančio Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos (VATESI) viršininko pareigas Michailo Demčenkos, labai svarbi yra gyventojų nuomonė ir supratimas apie šių objektų saugos užtikrinimo aspektus, todėl turi būti kryptingai dirbama, kad informacija apie padidintos rizikos objektų reguliavimą ir jų priežiūrą būtų prieinamesnė ir suprantamesnė visiems gyventojams.

50 proc. gyventojų mano, kad VATESI, branduolinės saugos reguliavimo ir priežiūros institucija, tinkamai reguliuoja Ignalinos atominę elektrinę ir kitų branduolinės energetikos objektų saugą, o 14 proc. apklaustųjų mano, kad reguliuoja ir prižiūri netinkamai.

Rinkos ir viešosios nuomonės tyrimų kompanijos “Baltijos tyrimai” 2009 m. spalio-lapkričio mėn. atliktos apklausos rezultatai buvo lyginami naudojant 2006 m. spalio mėn. specialaus Eurobarometro branduolinės saugos klausimais apklausos metu gautus duomenis.

   

Facebook komentarai