Žmogžudys sapno reikšmė

Žmogžudys - Apsiginklavusį matyti - saugokis netikėto užpuolimo;
žmogžudžių užpultam būti - greit pasirūpink paslėpti savo turtą, kad neįvyktų apiplėšimas;
matyti žmogžudį suimtą - visų pavojų pašalinimą.

   

Facebook komentarai